Ақпараттық қауіпсіздік

Аталмыш мақалада Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сөз еркіндігі мәселесі қарастырылған. Ой еркіндігі жә­ не сөз бостандығына арналған халықаралық деңгейде қабылданған құжаттардың маңыздылығы қамтылған. Автор кейбір тәуелсіз ақпа­ рат құралдарының жабылу себебін талқылауға баса назар аударған. Қазақстан Республикасының Конституциясы сөз және шығармашы­ лық еркіндігі және ақпаратты еркін алып, тарату құқығын жариялап отырғанда, бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистер баспа бетінде, теледидарда, радиода ой­пікір, көзқарас білдіру нәтижесін­ де қудалауға ұшырап жататындығын да талқылаған. Сонымен қатар, Қазақстан  Еуропадағы  қауіпсіздік   және   ынтымақтастық  жөніндегі  ұйымның  принциптерін  ұстану  мақсатында  Азаматтық кодекстің, «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Телехабар тарату туралы», Интернет туралы Заңдарының нормаларына айтарлықтай өзгерістер енгізуі  керектігі  де айтылған.
2015

Бұл мақала қазіргі Қытайдағы ақпараттық технологиялар мен ақпараттық қауіпсіздіктің экономикалық өлшемін сараптауға арналған. Ақпараттық индустрияның дамуы, оның ұлттық экономикадағы рөлінің өсуі осы саладағы қауіпсіздік мәселелерінің маңыздылығын арттырған болатын. Ақпараттық қауіпсіздіктің экономикалық өлшемін зерттеуде Қытайдың осы саладағы өзіндік ерекшеліктерінің бар екендігін ескеру қажет. Сонымен қатар, мақалада ҚХР-дағы экономика саласындағы басты қауіп-қатерлер, ақпараттық қылмыстардың негізгі түрлері мен мемлекеттің осы саладағы шараларына шолу жасалады. Қытай үшін ақпараттандырылған экономика өмірлік маңы-  зы бар сала болып табылғандықтан, оған қатысты тиімді саясат пен жауапты органдарды анықтаудың маңызы өте үлкен. Қытайдың бір ерекшелігі: ақпараттық қауіпсіздік саласында бірнеше мүдделі акторлардың болуы, мысалы олардың ішінде Коммунисттік партияның Орталық комитеті, министрліктер, құқық қорғау органдары мен әскери бөлімшелер кездеседі. Қазіргі таңда ақпараттық қауіпсіздіктің экономикалық аспектілерінде ҚХР басшылығы өзіндік саяси бағытты іздену үстінде.
2015