Статьи, год 2014

Мақалада Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Əскери кпиникалық госпиталінің жақ-бет хирургиясы бөлімінің 22 жылда атқарған жұмыстары мен Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің стоматологиялық қызметінің даму жолдары берілген.
2014

Денсаулық сақтау жүйесінде заманауи те×нологияларды енг¡зу тұрғындарға көрсетілетін медициналық көмектің деңгейін, сапасын жəне тиİмдİлİгíн көтерудің б¡рден-б¡р ажырамас бөлігі болып отыр
2014
Алматы қаласының жедел медициналық жəрдем станциясы жүмысының ти∣мд∣л∣г∣н бағалау

Жедел медициналық жәрдемнің қалалық қызметі шұғыл госпитализацияланатын науқастар мен келіп түсетін қоңыраулар ағынының тұрақсыздық сипаты кадр қызметінің жетілдірілуін
2014
Θkπe артериясының тромбоэмболиясын хирургиялық әдіс арқылы алдын алу

2010-2013 жылдар аралыгында Алматы қаласының ОҚКА-да флеботромбоз бойынша емделген 2313 науқасты авторлар тексеріп, зерттедİ
2014