Статьи, год 2016

Тіл мен сана арақатынасына байланысты теорияларға сүйенсек, тіл - дүниенің адам санасында сәулеленген сұлбасын сыртқа шығару, белгілі бір формуға түсіріп бейнелеу құралы
2016

Қазақ тіл білімі дербес ғылым ретінде Ұлы Қазан революциясынан бергі дәуірде қалыптасты. Қазақ тіл білімі қазақ тілінің жүйесін, құрылымын, ерекшелігін, барлық байлығын зерттейді,
2016

Заман сынын адам болмысы, адам арқылы таныған Абай өмірдің мәнін де, адам табиғатын тану барысында, яғни, жанын тану нәтижесінде ашады.
2016

Тұрақты тіркестер әр халықтың тарихына, әдет-ғұрпына, тіршілік дағдыларына байланысты ұлттық танымынан көрініс беретін сөз маржандары болып табылады
2016
Диалектілік лексиканың туынды қабаты

Диалектілік лексика ұлттық тілдің бір тармағы болғандықтан, оның басқа тармақтары сияқты көлемдік жағынан да, мағыналық жағынан да дамуға, азды-көпті өзгеруге тиіс, бұл – оның ұлттық әдеби тілмен қатар күнделікті қарым-қатынас құралы қызметінің нәтижесі
2016