Статьи, год 2017

Гистероскопия жүргізу кезɪндегī гиперпластикалық аруруы бар науқастардың клиникалық- морфологиялық ерекшелiктерi

Репродуктивт¡ медицина институтының оперативті гинекология бөлімшесінде 2015 жылдың қаңтар айынан 2015 жылдың қыркүйек айы аралығында 22 жастан 57 жас аралығында (орта жасы - 39,5)
2017

Материалдарға жасалған талдаулар, көптеген зерттеушілердің қарынша-артериялық қосылыс типтері мен жартыайшыкты қакпакша патологияларын аныıçтау ұшін
2017

Денсаулық сақтау ұйымдарындағы медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялардың пайда болу
2017

Бул жарияланымда жедел ¡шек инфекцияларын, соның ¡ш¡нде иерсиниоздарды диагностикалау жетістіктеріне қатысты мə сел ел ер бойынша отандық жене шетелдік ғапымдардың зерттеулеріне қысқаша шолу жург¡з¡лген
2017
Акушерлік және гинекологиялық практикаға белсенді оқыту әдістерін қолдану

Осы жұмыста акушерлік-гинекологиялық практикадағы оқытудың белсенді әдістерін қарау ұсынылған, осы тақырып бойынша патенттік іздеу жүргізілді.
2017
Мерзімді қызметке шақырылған әскери қызметшілердің аяқ сүйектеріндегі патологиялық қайта құрылудың асқынуынан болатын стрессті сынықтардың алдын алу

Мерзімді қызметке шақырылған әскери қызметшілердің аяқ сүйектеріндегі патологиялық қайта құрылудың асқынуынан болатын стрессті сынықтардың алдын алу
2017
Электрокардиограмманы талдауда және артериалды қысымды тиімді емдеуде тәуліктік мониторингілеу

ЭКГ+АҚ дәрігердің қызығушылығына қарай тағайындалады – екі параметр де немесе біреуі ғана, дегенмен бұл әдіс стандартты зерттеулер арасында айтарлықтай маңыздылығымен үлкен танымдылыққа ие
2017