Статьи, год 2010

Тілдік қатынас ─ тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы. Адам ақылпарасат, сана – сезім иесі болғандықтан айналасындағы əлеуметтік дүниені
2010

Өнер сөзі қазақ тілінде мынадай мағыналарда қолданылады; 1. Бір шаруаны ұқсатып жасау қабілеті, шеберлік, іскерлік. 2. Шындық өмірді шығармашылық жолмен, көркм образдар арқылы суреттейтін көркемөнердегі жанр
2010

Көркем шығарманың үшінші тегі драма жанрының дамуы Ж. Шанин, М.Əуезов, Б.Майлин, І.Жансүгіров, Ғ.Мүсірепов, С.Мұқанов, Ə. Тəжібаев, Ə.Кекілбаев, Ш. Құсайынов, Қ. Мұхамеджанов, Т. Ахтанов т.б. есімдерімен байланысты
2010

Əйел заты тіршілік тірегі, отбасының ұйтқысы екені белгілі. Тіпті адамның адамгершілік тұрпаты, оның ұлықты ұл, қылықты қыз болып қалыптасуы да отбасына байланысты екені анық
2010

Адам баласының ақпараттық өрісінің маңызды элементінің бірі – уақыт. Ол – адам санасы кеңістігінің ең маңызды қаруы. Адам санасының əрбір микроқұрылымы сол құрылымға ғана тəн уақыт пен кеңістікке ие болады.
2010
Поэтикалық ақпарат жəне оның уақыт пен кеңістікте таралуы

Қазақ əдебиеті ежелгі дəуірінен бергі дамуының əрбір кезеңінде асыл сөздің өркен жаюына ерекше əсер етіп, өз уақытындағы əдебиеттің сан тарам желісінің түп қазығына айналып,
2010