Статьи, год 2010

Қазақ ақын-жазушыларының арасында Л. Н. Толстойды өзіне ұстаз тұтқан алғашқылардың бірі – Шəкəрім орыс классигінің алғашқы оқырманы жəне оны өз қандастарына танытушы, оған өз туындысын арнаушы болғаны белгілі.
2010

Əдебиетші ғалым М.Əуезовтің фольклортану ғылымына сіңірген еңбегі зор. М.Əуезов халық əдебиеті нұсқаларын жинап қана қоймай, жүйелеп .жанрына, мазмұнына құрылымына қарай топтастырып, тексеріп отырған
2010

С.Мұқановтың жазушының қазақ прозасында социалистік реализм принциптерін қалыптастырған шығармаларының қатарында оның əйгілі романдарымен бірге, əңгіме, повестерінің де аталуы заңды.
2010

ХХ ғасырдың басында көлемді прозаның алғаш баспалдағын қалаған Сəбит Мұқанов болды десек қателеспейміз. 
2010

Майкөт пен Құлмамбеттің айтыстарының нұсқалары қатарында Қазанғап Байболұлының нұсқасы құрылымдық жүйесінің толықтығы жағынан ерекше көзге түседі.
2010

ХХ ғасырдың басында дамыған қазақ əдебиеті толысып, озық ұлттық əдебиеттердің жанрлық салаларына жол тартып, əлемдік əдебиетке тəн құбылыс – «Қайта өрлеу дəуірін» басынан өткізді.
2010