Статьи, год 2012

Электронды оқу құралы (ЭОҚ) – бұл оқу үрдісінің үздіксіз, әрі толық дидактикалық циклын қамтамасыз етуші, кешенді, оқу бағдарламалық қабат.
2012

Дәстүрлі және инновациялық педагогикалық технологиялардың ара-жігі болғанымен, бұл оларды тұтас бір-бірінен ажыратып алу деген сөз емес. Олардың әрқайсысына тән ерекшеліктерімен қатар бірінбірі өзара байланыстырып тұратын ортақ сипаттары да болады.
2012

Қазіргі уақытта Қазақстанда бірінші кезекте тілдік-мәдени білім деңгейін кәсіби қызметінде креативті жүзеге асыра алатын қазақ тілінде кәсіби қарым-қатынастық құзыреттілігі бар мамандарды даярлауды оңтайландыру мәселесі тұр
2012

Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін білім», деп М. Әуезов айтқандай, қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдіс барлық дамыған өркениетті елдерге білім бері жүйесін адамзаттық құндылықтарға
2012

Қазіргі күннің талабы – білімді, өнерлі, өнегелі жас ұрпақ тәрбиелеу. Әлемдік білім беру жүйесі ХХІ ғасырда жаңа, тың бағытта дами бастады.
2012

Бастауыш мектепті жаңарту үйренушіге толық мәнді дербестік тұрғысынан қатынасты қамтамасыз ету мақсатында біліми кеңістікті ұйымдастыруда өзгерістер енгізумен қатар, оқыту мазмұнында да өзгеріс жасай отырып, оқу пәндерінің кірістірілу басымдылығын қамтамасыз ету көзделеді.
2012
Бастауыш мектепті ақпараттандырудың қазіргі жағдайы мен даму бағыттары

Жалпы әдеби тіл анықтамасы, оның арналары туралы С. Аманжоловтың «Вопросы диалектологии и истории казахского языка», С. Исаевтың «Қазақ әдеби тілінің тарихы», Р. Сыздықтың «Қазақ әдеби тілінің тарихы» еңбектерінде айтылды.
2012