Статьи, год 2020

Бұл мақалада жобалай оқыту технологиясының негізінде нақты прагматикалық бағытталған нәтижені көздейтін идея бар екендігі туралы, сонымен қатар жобалау әдісінің негізінде студенттердің танымдық дағдыларын дамыту
2020

Мақалада мемлекет және қоғам қайраткері. жазушы. публицист Төлен Әбдік шығармашылығының стильдік ерекшелігі. философиялық ойтолғамдары, жазушы туындыларындағы психологизм, суреткердің дара қолтаңбасы туралы айтылады.
2020

Мақалада алдын ала кернеуленген цилиндрлік қабықша қабырғасының температура әсерін ескеріп кернеуленген-деформацияланған күйі қарастырылған.
2020
Қысыммен жүмыс істейтін және температура әсерін eckepe отырып, жоғары берік орамамен күшейтілген цилиндрлік қабықтардың беріктігін есептеу

Балалардың оқуға психологиялық дайындығының проблемасы әрқашан өзекті болды, өйткені балалардың болашақтағы дамуы мен білімінің жетістігі оны шешу әдістеріне байланысты
2020

Мақалада кыздар бойында патриоттық құндылықтар рухын тәрбиелеудің тарихи-педагогикалық алғышарттары қарастырылады
2020

Бұл мақалада жүрек-қантамыр жүйесінің созылмалы зорығуы туралы заманауи түсініктері қарастырылған және жүректің асыра зорығуының пайда болуына әсер ететін негізгі метаболикалық механизмдері қозғалған.
2020