ҚЭУ Жаршысы: экономика, философия, педагогика, юриспруденция

Бұл мақалада экономикалық жүйедегі туризм және рекреация саласының ресурстық әлеуетінің рөлі қарастырылады
2019
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рекреация және туризм саласының ресурстық әлеуетін пайдаланудың тиімділігі

Мақалада өңірлерді дамыту бағдарламаларын әзірлеу қажеттілігі анықталып, оларды әзірлеудегі артықшылықтар мен кемшіліктер көрсетілген
2019