Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Әдебитеттік және патенттік-ақпараттықзерттеулер жүргізіле отырып, Қазақстандағы және басқа елдердегітемекі (N.Tabacum L.) өсімдік шикізатының қолданылу аспектілері және құрамының зерттелуі анықталды
, 2018
Қазақстан республикасындағы аңдыз негізіндегі дәрі-дәрмектерге шолу (хабарлама 1)

Берілген мақалаДа құрамынДа анДыз Дәрілік өсімДік шикізатынан алынған субстанциясы бар фитопрепараттарға шолу жасау нәтижелері берілген.
, 2018
Алматы қаласындағы сүт құрамдас сусындардағы транс-май қышқылдарының мөлшеріне баға беру

Әлемде тағам өнімдерінің құрамындағы жоғары мөлшердегі транс-май қышқылдарына қатысты мәселе кең ауқымда талқылануда
, 2018
Саусақ сіңірлерінің жарақаттан кейінгі салдарын екі кезеңді аутосіңірлі пластикасың аралық нәтижесі

Қазіргі уақытта қол және саусақ ақаулары қимыл-тірек аппараты жарақаттарының ішінен 70 % ал бүккіш сіңірлерінің ақаулары 1,9 дан 18,8% дейін құрайды, оған себеп өмір ырғағының үдеуі
, 2018

Инфекцияланған жаралар, күйіктер және трофикалық ойық жаралар жалпы хирургиялық бөлімшесінің құрылымдық ауруларының ішінде маңызды орынға ие.
, 2018
Альвеолиттің таралуы және клинико-рентгенологиялық көрінісі

ҰМУ стоматологиялық клиникасының архивты материалДарына байланысты тіс ұяшығы альвеолитінің жиілігі анықталДы. Тіс ұяшықтарының рентгенологиялық зерттеулерінің нәтижелері көрсетілген
, 2018

Ел басымыз Н.Назарбаевтың «Қазіргі заман талабына сай, жан жақты жетілген, Дені сау ұрпақ тәрбиелеу, өсіру, барша елДің, халықтың мінДеті»
, 2018

Қазіргі қоғамдағы балалар денсаулығы қоғамның стратификация және жаңа әлеуметтік қатынастар кезеңі мен терең әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің арқасында қалыптасуда
, 2019
Құрсақ қуысы ағзаларынаң өтір хирургиялық ауруларынан туындайтын стационарлық өлім оқиғаларының негізгі себептерін сараптау нәтижелері

Қазіргі таңдақұрсақ қуысы ағзаларының өткір хирургиялық аурулары құрылымының өзгеруі және осыдан туындайтын өлім оқиғаларының жиілеуі егде жастағы науқастар санының артуымен
, 2019

Сарапшылардың пікірінше, балалар церебральды сал патологиясы кейінгі кезде жиі кездеседі. Барлығы Қазақстанда 626,7 мың мүгедек тіркелсе, олардың 11% мүгедек-балалар.
, 2019

Алғашқы меДициналық санитарлық көмек ДеңгейінДе халық Денсаулығын қорғау келесі процесстерДі: алДын -алу бағДарлармаларын жетілДіру, ауруларДы ерте анықтау
, 2019