Талдау

Аталмыш мақалада "Жұмысбастылық 2020" бағдарламасы арқылы кадрларды оқыту мен дамыту тиімділіктері жан - жақты қарастырылады. Сонымен қатар жұмыспен қамтудың мәселелері шешіледі.
, 2016

Аталмыш мақала стратегиялық басқару есебінің шетелдік және отандық тұжырымдамаларын қарастырады. Сонымен қатар, стратегиялық басқарушылық есептің мәні ашылып, мақсаттары көрсетілген.
, 2016

Аталмыш мақала өндірістік үстеме шығыстардың теориялық және тәжірибелік аспектілерін жан-жақты қарастырады. Сонымен қатар үстеме шығыстарды талдау мен бөліп-таратудың АВС әдісі көрсетілген.
, 2016

Аталмыш мақала отандық нормалар , сонымен қатар халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сай бухгалтерлік және салық есебінің үйлесімділігін қарастырады.
, 2016
Қр халықының әлеуметтік-экономикалық жағдайының теоретикалық аспектілері

Мақалада бүгінгі күннің өзекті мәселесі-халалықтың өмір сүру деңгейі сияқты өткір әлеуметтік проблемаларды шешу-мемлекет жұмысының басты бағыты екені жазылған
, 2016
Қазақстан республикасындағы әлеуметтік қорғаудың қазіргі жағдайы мен болашағы

Мақалада мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж қоғам мүшелерін қарастырды. Мемлекеттің әлеуметтік қорғаудың басқару механизмдері мен элементтеріне көңіл бөлді.
, 2016

Теория және практикалық мәні нарықтық экономика жағдайында туризмді дамыту жолдарының бір бағыты болып табылатын туристік-рекреациялық ресурстарды әлеуметтік-экономикалық бағалауды теориялық негіздеу қарастырылды
, 2016

Маĸалада рефлексивтік ỵдерíс ұғымы, педагог ĸъ■>лIcтіпдегі кэсіби педагогикалық рефлексиянщ маңызы, оның кезецдері, рефлексиялык талдау барысында ĸойытатып сұрақтар жỵйесí мен рефлексивтік оқытуда туиндайлын ĸайшылыĸтар ĸарастырылады
, 2017