Экология

Экология

Экология – жеке организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасын, ортаға бейімделу заңдылықтарын, сондай-ақ организм деңгейінен жоғарырақ тұрған биологиялық жүйелердің – популяциялардың
2013

Шығыс Қазақстан аймағында орналасқан металл өңдеу және машина жасау кешендерінің ағынды суларының құрамында су қоймасына түскенде адамға да, су экожүйесіне де үлкен қауіп төндіретін қауіптілігі жоғары хром қосылыстары болады.
2014
Ағынды суларды тазалаудың экологиялық мәселелерін модификацияланған сорбенттерді қолдану арқылы шешудің ерекшеліктері