Оқыту

Мақала физикалық оқу экспериментінің проблемаларына арналған. Оқу үрдісінде эксперименттің дидактикалық мүмкіншіліктерінің толық қолданылмау себептері қарастырылған.
2014
Тег: Оқыту

Бұл статьяда инновациялық оқыту технологиясы яғни физика пәнін оқытуда виртуалды эксперименттер дайындап оқу процесінде пайдаланудың әдістемесі қарастырылады
2014
Тег: Оқыту
Инновациялық технологияларды оқыту процессінде қолдану ерекшеліктері

Аталынған жүмыста балалардың денсаулығын қорғау туралы қазіргі заманауи мәліметтер келтірілген. Қазіргі уақытта балаларға профилактикалық қызмет көрсету әрі қарай жетілдірілуді қажет етеді және балалардың денсаулығын қорғау мәселесінде медициналық көмектің аса жетілдірілген
2014

Кәсіптік білім беру жүйесін сапалы жаңарту және кәсіби мәселелерді жүйелі түрде шешу мақсатында іргелі пәндердің әлеуетін саналы қолдана алатын мамандарды даярлау мақсатында білім беру мен тәжірибелік денсаулық сақтау
2014
Үздіксіз кәсіптік білім беру жүйесіндегі пәнаралық интеграцияның орны

Бұл мақалада жоғары оқу орындарының мамандықтары бойынша модульдік оқыту бағдарламасының маңыздылығы қарастырылған. ХХІ ғасырда әлемде ғаламдық өзгерістер орын алу жағдайында, жаңа нарықтық экономика үшін
2015

Осы мақала Шымкент қалалық туберкулезге қарсы диспансер орта мектебі жағдайындағы балаларға білім берудің мазмұны, оқушылар қозғалысы, үлгерім көрсеткіштері, жұмыс ерекшеліктері мен ұсыныстар- ға арналған.
2015
Тег: Оқыту
Туберкулезге қарсы диспансер жағдайындағы балаларға білім беру ерекшеліктері

Ақпараттық технологияларды тиімді пайдалану - болашақ мамандарды жаңа ғаламдану үрдісі орын алған қоғамда өмір сүруге дайындауға, сапалы даярланған мамандар арқылы ғылыми техникалық ілгерілеуді жетілдіруге әкеледі
2016
Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану мүмкіндіктері

Стандартталған науқас әдісін оқыту үрдісіне енгізу. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында денсаулық сақтау жүйесін медициналық қызметкерлердің қолжетімділігі
2016

ОҚМФА-да болашақ жоғары білімді мейірбикелердің құзыреттіліктерінің даму деңгейін бағалау. Қазіргі таңда шығармашыл ойлай алатын, әлеуметтік және кәсіби белсенділікке
2017

ОҚМФА - дағы жоғары білімді мейірбикелерге білім берудегі құзыреттілік тәсілдерінің маңызы. Мейірбике ісі мамандардың кәсіби кеңістігі тұрақсыз, мобильді және белсенді түрде дамып келеді, сондықтан оны үнемі түсіну және игеру қажет
2017

«Мейіргер ісі» мамандығы студенттерінің құзыреттіліктерін қалыптастырудың практикалық дағдыларын талдау
2017

Мақалада студенттердің коммуникативті компетенттілігін дамыту процесінде кездестіретін мәселелері, сондай- ақ психология, психоанализ сұрақтарында компетентті мамандардың «Коммуникативті дағдылар» пәніне сабақ беруді жүзеге асырудың негізгі мәселелері талқыланады.
2018