Денсаулық

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы сарапшыларының мәліметі бойынша әлемдегі барлық аурулардың 80% ауыз су сапасының нашарлығымен және сумен қамтамасыз етудің санитарлық нормаларының бүзылуымен тікелей байланысты
2011
Оңтүстік Қазақстан облысында сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін гигиеналык; бағалау

Қазақстан Республикасының Президент! Н.А.Назарбаевтың «Қазакстан 2030» стратегиялык батдарла- масының орындалуы, әлеуметтік-экономикалық дамудың түбегейлі және тездетуіне, тылыми-техникалык прогресс, ресурс сақтандыру
2012

Бүгінде қант диабеті ауруының қарқынды өсуі әлемдік денсаулық сақтау үйымдарының жаһандық проблемаларының біріне айналып отыр
2012
Мидың қызметіне гипергликемияның әсері

Барлығына мәлім, бізді қоршаған орта адамның шаруашылық іс әрекетінің нәтижесінде өзгерістерге >шырап отырыды. Б>л өзгерістер түрғындардың денсаулығына эсер етпеуі мүмкін емес
2012

«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының негізгі мақсаты еліміздің элеуметтік- демографиялық түрақты дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту болып табылады.
2012

1 жасқа дейінгі нәрестелер өлімі - бұл демографиялық факторлардың бірі, еліміздің экономикалық және әлеуметтік жағдайының дамуына
2013

Балалар ауруларын ықпалдастыра жүргізу әдісі (БАЫЖ) - ДДҰ және ЮНИСЕФ стратегиясы болып табылады және қазіргі таңда жүзден астам елдерде қолданылады.
2013

Бүл жүмыста пневмонияның емінде лазолван препаратын қолдану туралы сүрақ қарастырылған. Балалалардың ауруханадан тыс пневмониясының емінде лазолванды қолданудың клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігі көрсетілген
2013

Зерттеудің мақсаты. Түрғындардың денсаулығын және денсаулық сақтау қызметін кешенді медициналық- әлеуметтік түрғыда зерттеу негізінде денсаулық сақтау жүйесінің жүмысын жоспарлауды және басқаруды жетілдіру.
2013

Мақалада токсикология бөлімшесінде соңғы жылдары жедел сірке қышқылымен уланған науқастардың салыстырмалы сапалық көрсеткіштері баяндалған
2013

Мақалада гипербариялық облыс орталығының негізін қалаушы Т.О.Орынбаевтың өмірі мен ғылыми еңбегі жайлы деректер келтірілген.
2013
Ұстаз және бароорталық