Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оңтүстік Қазақстан облысында сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін гигиеналык; бағалау

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы сарапшыларының мәліметі бойынша әлемдегі барлық аурулардың 80% ауыз су сапасының нашарлығымен және сумен қамтамасыз етудің санитарлық нормаларының бүзылуымен тікелей байланысты. Бүкіләлемде жасалып жатқан шараларға қарамастан, жүқпалы емес және жүқпалы аурулардың су арқылы таралуы жоғары деңгейде қалып отыр. Бүгінгі таңда суға байланысты туындаған аурулардан 2 млрд. адам зардап шегіп отыр. Аса қауіпті жағдай ауылдық елді- мекендерде қалыптасып отыр, себебі ондағы түрғындардың 1/3 ғана қауіпсіз сумен қамтамасыз ету жүйесіне қосылған.

Халықты шаруашылық және ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында орталықтандырылған және жергілікті (орталықтандырлмаған) жүйелер пайдаланылады. Өрталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жүйесі ірі және көлемі орташа қалалар мен елді мекендерде пайдаланылады, ал көлемі шағын елді мекендерде жергілікті сумен қамтамасыз ету жүйесін пайдаланған тиімді. Орталықтандырылған сумен қамтамасыз ету жүйесі - тазартылған ауыз суды қүбырлар жүйесі арқылы түтынушыға жеткізеді. Жергілікті сумен қамтамасыз ету жүйесінде түтынушы жер асты суын тікелей оның шығатын жерінен алып 8олданады.

Облысымызда халықты сапалы қауіпсіз ауыз сумен қамгамасыз ету мақсатында 2002-2010 жылдарға арналған Республикалық «Таза су» бағдарламасының орындалуы аясында жыл сайын біршама жұмыстар атқарылуда. Бұл мақсатқа республикалық, облыстық және жергілікті бюджеттерден қомақты қаржылар бөлінуде. Атап айтқанда, 2009 жылы санитарлы8 8адағалауда 355 ауыз су жүйесінің нысаны болса, 2010 жылдың 8ортындысы бойынша 20 ауыз су жүйесі жаңадан іске 8осылып, 375-ке арт8ан. Халы8тың орталы8тандырылған ауыз су жүйесімен 8амтамасыз ету көрсеткіші 2009 жылы 76,4 пайыз болса, 2010 жылы 81,6 пайызды қүрап отыр. Облыс көлемінде 898 елді мекен болса, соның 504-і орталы8тандырылған ауыз су жүйесімен 8амтамасыз етілген ол көрсеткіш 2009жылы 457 болған.

91

ОҚО бойынша бүгінгі танда 311 елді мекен немесе халықтың 13,6 пайызы қүдық және өзі ағатын ағынды суынан пайдаланады, 31 елді мекен немесе халықтың 1,1 пайызы ашық су көздерінен, 52 елді мекен немесе 3,5 пайызы тасымалды суды пайдаланады. Халықтың сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілуі облыс аумағында келесідей: Арыс қаласы - 80,4%, Қазығүрт -82,4%, Мақтаарал -91,3%, Кентау қаласы - 84,2%, Отырар -76,7%, Бәйдібек - 67,9%, Шардара - 49%, Сарыағаш - 46,1%. Жоғарыда берілген көрсеткіштерден кейбір аудандарда халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету күрмеуі шешілмеген мәселеге айналып отырғанын көреміз.

2010 жылы облыс аумағында 176 ауыз су жүйесінде қүрылыс жүмыстары жүргізілген, оның 6- қалалық, 170- ауылдық жерлерде. Оның ішінде 120 су қүбыры жүйесінде қайта және ағымдағы жөндеу жүргізілген, 56 - ауыз су жүйесінде қүрылыс жүмыстары жүргізілген. ҚР ДСМ МСЭҚК ОҚО бойынша департаментінде жүргізілген ауыз суды жүйелеріне жүргізген мониторингі бойынша 2010 жылы бактериологиялық көрсеткішке 10839 су сынамасы алынып, оның 247-ы санитарлық нормалар мен талаптарға сәйкес келмеген, яғни 2,3 % қүрап отыр. Химиялық көрсеткіштерге 6112 су сынамасы алынып, оның 150-ы санитарлық нормалар мен талаптарға сәйкес келмеген, яғни 2,4 % қүраған. Жыл басынан бері ауыз су жүйелеріне 198 қүрылысқа жер теліміне санитарлық-гигиеналық қортынды берілсе, соның ішінде 41 скважинаны қазу жүмыстарына берілген. Салынатын ауыз су жүйелерінің 176 жобалары қаралып, 15 салуға келісім берілмеген. Себебі сәулеттік-жобалық тапсырыстың болмауына және санитарлық қорғау аймағының сақталмауына байланысты келісім берілмеген.

Санитарлық қадағалау жүмыстары барысында 2010 жылы 349 ауыз су нысандары тексеріліп, нәтижесінде 314 санитарлық үсыныстар беріліп, оның 285 орындалған. Тексерулер барысында 78 хаттама түзіліп, 78 айыппүл салынса, 3 нысанды жабу туралы қаулы шығарылып, іс-қағаздары экономикалық сотқа жолданған, 33 адам жүмыстан уацытша шеттетілді. Барлық аудан, қала әкімдеріне аудан халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жүмыстарын күшейтуге атсалысу жөнінде хат жолданған.

Сонымен қортындылай келе, халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету арқылы Елбасы Н.Назарбаевтың 2010 жылғы қаңтар айындағы Жолдауында айқындағандай халқымыздың денсаулық жағдайын арттыруға өз үлесімізді қосайық.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Б.А. Неменко., У.И. Кенесариев. Коммунальная гигиена. Алматы, 2003.
  2. У.И. Кенесариев, Н.Ж.Жақашов. Экология және халық денсаулығы.Алматы, НИЦ «Ғылым», 2002.
  3. Охрана окужающей среды. Сборник нормативных правовых актов. Алматы, 2003.
  4. «Су көздеріне, шаруашылық- ауыз сумен жабдықтауға, мэдени-түрмыстық су пайдалану орындарына жэне су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық ережесін бекіту туралы ҚР ДСМ 28.07.2010ж. №554 бүйрығы.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.