Медицина

Алматы қаласы жетісу ауданы бойынша өндірістік мекемелерде ж¥мыс істейтін ж¥мысшылардың аурушаңдылық көрсеткіштері
, 2014
Стационардағы мейірбике қызметінің сапа менеджмент жүйесін ¥йымдастырудың негізі

Сапаны басқару жүйесі адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кез-келген денсаулық сақтау ұйымының басты мақсаттарына қол жеткізудің тиімді құралы болып табылады.
, 2014

Бұл мақалада медициналық жоғары оқу орындарының төменгі курс студенттері арасында химиядан ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру жайлы сұрақтар қаралып, жеке ғылыми тақырыптар бойынша рефераттар дайындау
, 2014

Мейірбике көп тараған мамандықтардың бірі болуына қарамастан, бүгінгі күні, жер жүзі орта медперсоналмен қамтамасыз етілуден таршылық көріп отыр.
, 2014

Зерттеу көрсеткендей, мейірбике персоналы да, ол көмек көрсететін пациенттер де олардың арақатынасындағы этикалық- құқықтық аспектілерде және ол арақатынасты реттейтін заңдылық-нормативных актілер бойынша жеткіліксіз білікті
, 2014

Учаскелік мейірбике мамандығының бүгінгі қоғамдағы статусының ұстанымдық сипаттарын анықтап, оны жоғарылату әрі персоналды әлеуметтік-экономикалық қолдау ғылыми негізделген шараларды
, 2014
Кафедрадағы оқыту үрдісіне білім алушылардың көзқарасын талдау

Бүгінгі таңда Қазақстандағы заманауи медициналық білім беру стратегиясы қолданыстағы оқыту технологияларын жетілдіруге, әзінДік уәжДемені көтеруге, сананы жетілДіруге, біріктірілген оқыту стратегиясын Дамытуға
, 2014

Мақала GLYCYRRHIZA L тұқымДасы түрлерінің жербеті және жерасты бөліктері сығынДыларының уыттылығы және ісікке қарсы белсенДілігі жайлы зерттеу жұмыстары жүргізілгенДілігі жайлы.
, 2014