Медицина

Ұлттық формулярлық жүйені медико-ұйымдастырушылық қамсыздандырудың негізгі аспектілері

Тиісті сапада медициналық көмекті көрсету әрбір елдің денсаулық сақтау жүйесінің ең басты міндеттерінің бірі болып саналады. Тиісті сапамен қамтамасыз ету көп жағдайда дәрілік заттардың бар болуымен
, 2017
Тұрғындардың әлеуметтік осал топтарын медико-фармацевтикалық қамсыздандыруын жетілдірудің негізгі аспектілері

Қазіргі таңда денсаулық сақтау ұйымдарында дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қолжетімділігін қамтамасыз ету мен сапасын басқарудың мемлекеттік деңгейде тиімді тетіктерін жасау қажеттілігі туындап отыр
, 2017
Егде және кәрі жастағы пациенттердің амск деңгейінде медициналық-әлеуметтік және психологиялық көмекке мұқтаждығын анықтау

Егде жастағы тұрғындардың проблемаларын жан - жақты зерттеу қажеттілігі, халық арасында осы жас санатының жоғары қарқынДылығымен және халықтың қартаюуына тұрақты түрДе бейімДілікпен анықталаДы
, 2017

Созылмалы ауруды басқару (Disease Management) – бұл белгілі бір науқастағы аурудың даму үрдісіне медициналық көмекті жүргізу тәртібі мен құрылымын ұйымдастыратын толық тұжырым
, 2017

ДД¥ жіктемесі бойынша жедел респираторлы ауруларға жедел ринит, фарингит, ларингит, трахеит, синусит, тонзилит, ортаңғы отит, іріңді бронхит, тамақ ауру, эпиглотит, пневмония және бронхиолит жатады
, 2017
Қазақстан жерінде өсетін maclura aurantiaca жемістерінен бөлініп алынған оробол қосылысының антибактериялық қасиеті

Қазақстан жерінде өсетін Maclura aurantiaca (L.) өсімдігіжемістерінен алынған түрлі сығындылардың белсенділіктері зерттеліп, биологиялық белсенділігін арттыру мақсатындасығынды фракцияларға бөлінді.
, 2017

Соңғы кездегі отандьқ фармацевтикалық фирмалар мен кәсіпорындар ушін кадрлык менеджменттің мамандармен жұмыс жасауымен адами ресурстарды басқаруға дейін дамуы фармацевтикалық мамандардың менеДжментiнщ ғылым ретiнде дамуына ықпал еттi.
, 2017

Төменде көрсетілген мақалада авторлар жалпы тәжірибедегі дәрігерлердің рационалды тамақтану тәртібіне бейімділігін зерттеу тәсілдері жазылған.
, 2017

Мақалада хризотол асбест өндірісі саласындағы жұмысшылардың жұмыс жағдайы мен денсаулығына гигиеналық баға берілген. Жұмысшыларға өндірістік шаңның жоғары деңгейі жағымсыз әсер етеді
, 2017
Медицина қызметкерлерінің еңбек өнімділігін талдаудағы әдістемелік аспектілер

Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін негіздеудің теориялық ережелері мен әдістемелік тәсілдері қарастырылды. Денсаулық сақтаудағы еңбек өнімділігі көрсеткіштерінің жүйесі әзірленді
, 2017