Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Аудандық емхана офтальмология кабинетінщ глаукома ауруының алдын алу жолындағы іс-шаралары

Глаукома- кез аурулары ішінде ең маңызды және күрделі мәселелердің бірі болып қала бермек, себебі, б=л ауруға шалдыққан адамдардың саны қала мен ауылда да артып барады. Бүған себеп, ересектердің, яғни 40- тан асқан адамдардың жүрек-қан тамырлары, эндокриндік, жүйке, тағы басқа ауруларға шалдығуларынан пайда болған езгерістері кезге кері әсерін тигізуде.

Мақсат: ауылдық емханаларда глаукома ауруының алдын алу және осы сырқатпен Диспансерлік есепте түратын аурулармен жүргізілетін жүмыстарды жандандыру. Осыған орай Денсаулық сактау Министрлігінің 1-желтоқсан 2003-жылы №881 бүйрығына сәйкес 18 мен 24-қазан 2005-жылы «Глаукоманың алдын алу» онкүндігі болып етті. Осы аралықта аудандық «Сарағаш» газетіне глаукоманы туғызатын себептерді.оның турлерін және одан емделу, алдын алу шаралары туралы емхана офтальмологтарының бірнеше мацалалары жарық керді. Міне осыдан бастап кездің ішкі қысымын елшетуге келген адамдардың саны бірнеше есе есті. Келес еңіріндегі 13 «Ауылдық дәрігерлік емхана(АДЕ) қызу ж=мыс істеді.Әрбір емханада 1-2 медбикеге кездің ішкі қысымын елшеу туралы дәріс еткізілді және барлық емханалар тонометр Маклакова қүралымен қамтамасыз етілді.Олар ауылдағы барлық 40-жас және одан асқандарға үйіне барып кездің ішкі қысымын елшеді. Қулактанған басқа адамдар да емханаға ездері келіп елшетіп жатты.

Қазіргі таңда глакома ауруының алдын алу барысында Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Саламатты Қазакстан» бағдарламасы бойынша және 10.11.2009ж № 685 бүйрығына «Түрғындардың жуйеленген топтарын медициналық алдын алу керігінен еткізу ережелеріне» сәйкес іс-шаралар жүргізілуде: скрининг тәсілімен глаукома ауруын ертерек анықтау. Б=л алгоритм бойынша ауыл түрғындарының 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64 және одан жоғары жастағы және глаукома бойынша есепте түрмайтын адамдар тексерілді. Дәрігердің қабылдауына дейінгі белмеде мейірбике жоғарыда керсетілген жас аралығындағы адамдардың кез қысымын елшеп, оның нәтижесін амбулаториялық картаға түсіріп отырады. 26 мм.с.б-нан жоғары болғанда амбулаториялық картаға жазып, емхана офтальмологына жолдап отырады.Темендегі кестеден осы іс- шаралардың нәтижесін керуге болады:

Жас топтары

Жалпы са эйел е

ны р

КІҚ жоғары эйел ер

Глаукома эйел ер

Д-есеп алын эйел ер

40-49 жас

5796

6219

154

167

65

74

56

61

52-58жас

3408

4103

102

123

51

62

42

47

61-64 жас

2115

2659

63

80

32

41

26

35

64ж.жоғары

1104

1202

53

56

37

39

4

31

Жалпы саны

13423

14183

372

426

185

216

158

174

Офтальмолог ез белмесінде жіберілген науқастардың кез қысымын қайта елшеп, керу еткірлігі мен аумағын анықтайды, тереңірек тексереді.Глаукома ауруы байқалған жағдайда тиісті емін жазып, облыстық кез ауруханасына жолдайды. Науқас ауруханада ем қабылдап болған соң, түрғылықты жеріне диспансерлік бакылауға және амбулаториялық емделуге жолданады.

Қорытынды: 1.Кез ауруларынарың ішінде глаукомаға шалдыққандардың саны әйелдерде де, еркектер арасында да кебеюде, осыған орай глаукоманың алдын алу онкүндігінен бастап қазіргі таңға дейін дәрігерге кездің ішкі қысымын тексертуге келген адамдардың саны артуда. 2.60 жастан жоғары адамдардың арасында глаукомаға шалдыққандардың саны күрт есуде.Соған қарамай кейбір қарт кісілердің емделуге уақтылы келмейтіндері байқалады. 3. Қабылдауда болған адамдардың арасында,екінішке орай, аурудың соңғы 3-4 сатыларында немесе еткір(о.приступ глаукомы) глаукомамен келетіндердің саны артуда.Ауруханаға кеш жатқзылғандықтан терапевтік-хирургиялық емдеулердің нәтижелері кездің керу қабілетін қалпына келтіре алмайды. 4.Глаукома ауруы бойынша нашар кергіштік пен соқырлықтың алдын алу барысында ауылдарда «су қараңғы» ауруының пайда болу,асқыну және оны уақтылы емдеу жолдарын түсіндіру іс-шараларын жандандыру әңгіме еткізу,газет-журнал басылымдарына кептеп мақала жазу, паракшалар тарату.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. № 685 бүйрық « Түрғындардың жүйелі топтарын медициналық алдын алу керігінен еткізу ережелері».10.11.2009ж.
  2. А.Г. Тлеубаев, Б.М. Капанов. Сравнительная оценка работы глаукомного кабинета до и после проведения декадника по профилактике раннему выявлению глаукомы.
  3. «Вестник», ЮКГМА. Шымкент. № 5(25), 2005.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.