Оңтүстік казахстан облысы сарыағаш ауданындағы көз ауырулар жағдайы

Оңтүстік Қазацстанда әсіресе жазғы кезде шырышты қалықтарының қабынуы қөбейеді, оған әр түрлі себептер бар. Біріншісі сусызды=, шаң тозаңның көп болуының әсері.Екіншісі Оңтүстікте көбінесе бақша өнімдерімен айналысуына байланысты аллергиялы= факторлердің асері. Ушіншісі гигиенаның сақгамауы. Осы факторлердың зардабынан мамыр айының қыркүйек арасында шырышты= қабықтырдың қабынуы күрт көбейеді.

Осы ауырулардың алдын алу мақсатында көптеген іс-шаралар жургізілуде. Облыс басшылар тарапынан жазғы айларда бір неше рет үгіт бригадалар қүріліп «нүрлы жол» сияқты акциялар өткізілді. Бүхаралық ақпарат арқылы мекемелерде, мектептерде қабырғы газеттерді шығару арқылы үгіт насихат жүмыстары жүргізілді және дарыхана қызметкерлеріне осы алдынғы қабат қабықтарының қабынуына қарсы дәрі дәрмек тізім берілді. Соның нәтижесінде алдыңғы жылдарға қарағанда едәуір төмендегені байхалады.

Дз классы

2009

2010

2011

Жедел коньюнктивит

20 мыц

22 мыц

8 мыц

Кератит

18 адам

9 адам

2 адам

Дакриоцистит

20 адам

15 адам

3 адам

Дер кезінде әр ауырудың алдын алып дайындық пен келген кезде көз ауруларының азайуын қамтамасыз етуге болады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қаза=стан» на 2011-2015».

2.Государственная программа реформирования и развития здравоохранения PK на 2005-2010 годы.

З.Отчет Министерства здравоохранения по итогам 2010 года, г.Астана, 2010 г.