Көз қасац қабығының шел басуы және оған қарсы жасалған шаралар

Аурудың бастапқы кезеңінде дер кезінде емдеу керу қабілетін сақтау мүмкіншілігін береді. Бүл аурудың қайталануына қарсы әрекеттің бірі болып табылады.

Оңтүстік Қазацстанда оның ішінде Сарыағаш ауданында кез ауырулары жиі үшрасады. Бүның бір себебі ауарайына байланысты деп есептеледі. Оның үстіне сусызды= гигиенаның сақгала бермеуі аудан орталығынан шалғай жатқан ауыл түрғындырының дер кезінде дәрігерге керіне алмауы себеп болдаы. Кез ауыруларының ішіндегі кеп кездесетін түрі бүл қасаң қабықты шел басуы. Мысалы ауданға жақын орналасқан ауылдармен шалғайдағы ауылдарды салыстырса= екіншісінде 70 % ке дейін шел басу бар. Олар Бозай Әлімтау ауыл турғындары.

Егер ауданға жа=ын жерде кездің шелбасуы I-II ші дәрежедегі түрі кездессе шалғайда түратін түрғындарда III-IV ші дәрежедегі түрі кебірак кездеседі. Үгіт насихат жүмыстары жүргізілгенмен айтарлықтай

нәтиже әзір жоқтың қасы. Осыны ескере отырып бір неше ауыруларды аудан орталығында облысты= ауыруханада ота жасады=. 1-жылға дейін бақылауда ьолған ауырулардың халдері келесідей болды.

I-II ші дәрежедегі ауыруларда отадан кейін рецидив байқалмады, III-Іұші дәрежедегі ауыруларда отадан кейін рецидив 20 % ке дейін жетті, бүның себебі дәрі дәрмекті уақтылы қолдандауы, екіншіден ауарайының эсер етуі деп айгуға болады. Ота жасалған мен себебі жойылмаған. Біздің ауданды= денсаулы= бөлімі мен дэріханалар екуара келісіп шалғай ауылдағы түрғындарға дер кезінде дэрі дэрмек жектізу жолға қойылды.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Государственная программа развития здравоохранения «Саламатты Қазацстан» на 2011-2015».
  2. Государственная программа реформирования и развития здравоохранения PK на 2005-2010 годы.
  3. Отчет Министерства здравоохранения по итогам 2010 года, г. Астана, 2010 г.
Жыл: 2011
Қала: Алматы
Категория: Медицина