Музыка

Біздің қоғамымыздың жас мүшесінің нағыз адамзаттық дәйекті көзқарасының қалыптасуы тек білімге ғана негізделмейді, оған қоса өзінің сезім түйсігінен, ар-ожданының елегінен өткен, ақыл-ой қызметі қажет
2015

Мақалада музыкалық терапияның тәрбиелік мәні және оның қыз­ меті қарастырылған. Сонымен қатар, музыкалық терапияның адам­ ның психикалық және эмоционалдық жағдайына әсері және адамның іс­әрекетіне музыкалық терапевтік ықпалының негізгі факторлары беріледі. Сондай­ақ музыкалық терапияны тыныштандыру және тәр­ бие үдерісінде қолдану үшін бірқатар ұсыныстар жасалынады.
2015
Тег: Музыка