Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Құтыру ауруының эпидемиологиялық жағдайы ж=не атқарылып отырған ic шаралар

Оңтүстік Қазақстан облысының өңірі «Қүтырма» ауруынан қолайсыз аймақтар қатарына жатады. Жыл сайын эпизоотиялық жағдай шиеленісіп, облыс аймағында қүтыру ауруының жаңа табиғи ошақтары тіркеліп, адамдар және ауыл шаруашылық малдардың ауруды жүқтырып алуына әкеліп соқтыруда.

Соңғы 5 жылда Республика бойынша тіркелген барлығы 39 жағдайдың 30-і (76,9 пайызы) ОҚО үлесіне тиіп отыр. 2006-2010 жылдар аралығында адамдар арасында жылма жыл ауру тіркелуде, аурушандықтың ең көп тіркелуі 2009 жылына тура келеді (10 жағдай), 100 мың халыққа шаққандағы көрсеткіш -0,40, б>л көрсеткіш Республикалық көрсеткіштен 4,4 есе жоғары.

Аудан, қала аттары

2006

2007

2008

2009

2010

Барлығы

1.

Арыс

           

2.

Бәйдібек

           

3.

Қазығүрт

           

4.

Махтарал

1

1

   

1

3

5.

Отырар

   

1

2

 

3

6.

Ордабасы

 

1

 

1

 

2

7.

Сайрам

   

1

2

1

4

8.

Сарыагаш

2

3

   

1

6

9.

Созац

           

10.

Төлеби

     

1

 

1

11.

Түлкібас

       

1

1

12.

Шардара

 

2

     

2

13.

Кентау қ.

           

14.

Түркістан қ.

           

15.

Шымкент қ.

 

1

3

4

 

8

16

Облыс бойынша

3

8

5

10

4

30

Кесте 1 - Оңтүстік Қазацстан облысы түрғындарының арасында 2006-2010 жылдар қүтырма ауруының

тіркелуі

Диаграмма 2 - Оңтүстік Қазақстан облысында 2006 - 2010 жылдар аралығында қүтырмамен ауырған адамдардың жас мөлшеріне сәйкес үлес салмағы

79

Мына слайдта көрсетілгендей, ауырғандардың 7-і (23,3%) жануарлардан жарақат алып дер кезінде дәрігерлік көмекке қаралып, олардың 5-і антирабикалық 3 емін алса да ауырған, 2-не алғашқы медициналық көмек көрсетілгенімен, антирабикалық ем тағайындалмаған, ал қалған 23-і (76,6%) дәрігерлік көмекке қаралмаған.

Облыс көлемінде аурулардың орташа инкубациялық кезеңі антирабикалық ем алғандардың арасында 12 ай, ал ем алмағандардың арасында 3-7 айды қүрайды. Антирабикалық вакцина мен иммуноглобулинді дер кезінде және тиісті мөлшерде қабылдамауларының салдарынан инкубациялық кезеңнің қысқарып аурудың ерте өршуіне әкеліп отыр. Эпидемиологиялық карталарды талқылағанда науқастардың ауру уақыты орта есеппен 6,6 күн болса, ең үзаққа созылған ауру -12 күн (Отырар, Шымкент қаласы).

Адамдардың қүтыру ауруының қоздырғыштарын жүқтыруы жыл бойы тіркеледі, жаз-күз айларында (60,0%) көбірек, бүл қүтыру ауруының қоздырғышының табиғатта жыл бойы сақталынатынын дәлелдейді. Жыл сайын иттерден және басқа да жануарлардан тістелген, жарақат алғандар көбеюде, әсіресе соңғы жылдарда жарақаттанушылар саны күрт өсуде: 2006ж- 7558 жарақаттанғандар тіркелсе, 2007ж. - 11600, 2008ж. - 13231, 2009 ж.- 15777, 2010 жылы -18158 адам тіркелді.

Адамдар арасында қүтырма ауруының аурушандығы бойынша талдау жасалынып, «Қазақстан Республикасында антирабикалық көмектің барысы және оңтайландыру жолдары» 2-халықаралық ғылыми- практикалық конференцияның материалдары (2002 жыл Жолшоринов А.Ж.) негізінде облыс аумақтарға бөлініп, эпидемиялық индексі (ЭИ) анықталып, нақты және потенциалды эпидемиялық қауіпті аумақтарға бөлінді. Нақты эпидемиялық қауіпті аумақтарға 12 ауданның 9-ы мен 1 қала жатқызылды: Шымкент қ.,

80

Мақтарал, Сарыағаш, Отырар, Ордабасы, Сайрам аудандары - жоғарғы дәрежедегі нақгылық қауіптілік (көпжылдық ЭИ-0,8), Төлеби, Түлкібас, Шардара- орташа дәрежедегі нақтылық қауіптілік (ЭИ-0,2-0,3), Қазығүрт- төменгі дәрежелік нақтылық қауіптілік (ЭИ - 0,1 дейін). Аудандардың қауіптілігіне қарай бөлінуі (ОҚО картасы).

Потенциалды эпидемиялық қауіпті аумақгарға: Арыс, Созак, Бәйдібек аудандары сонымен қатар Кентау, Түркістан қалалары жатқызылып, адамдар арасында қүтыру ауруы тіркелмегенімен жануарлар арасында тіркеліп, вирустың таралу қаупі бар деп саналады. Қүтыру ауруының нақты тіркелу мезгілі болмағанымен, жыл бойында тіркеліп, дегенмен ең көп тіркелуі күз-қыс айларына сәйкес келеді. Ит пен мысықтардан жарақат алушылардың көп болуы иесіз жануарлардың көбеюімен, иттерді >стау ережелерін сақтамауы және оларды аулап, жою жүмыстарының жеткіліксіздігінен болып отыр.

ОҚО РММ «Орталық ветеринарлық зертханасы» (ОВЗ) мәліметі бойынша қүтыру ауруының қоздырғышы 70,0 пайызды иттер арасында анықтаған, 16,6 пайызы ірі қара мал арасында, 6,6 пайызы -мысық, жылқы, 6,6 пайызы басқа да жануаралардан анықталып отыр. Осыған сәйкес 78,5 пайыз жағдайда адамдар ауруды иттер арқылы жүқтырып, оның ішінде 33,3 пайызы белгісіз иттер арқылы жүқтырған. Қүтыру ауруының қоздырғышының табиғатта айналып жүруі және иттердің арасында эпизоотиялық жағдайдың қолайсыз екендігін дәлелдейді.

Кесте 2 - 2006-2010 жылдар аралығында жануарлардың қүтыруға тексерілуі

Жылдар

Күдікті жануарлардың қүтыруға тексерілуі

Оң нәтижесімен анықталғандар

ит

мысық

ІҚМ

Уақ мал

Басқалар ы

ит

мысы

8

ІҚМ

МРС

Басқала ры

1

2006

228

13

33

8

17

5

0

0

0

0

2

2007

237

6

54

13

17

5

0

0

0

0

3

2008

194

11

49

12

16

2

0

0

0

0

4

2009

348

11

71

13

17

6

1

4

0

0

5

2010

491

16

76

28

48

3

0

1

0

1

 

Барлығы

1498

57

283

74

115

21

1

5

0

1

2006-2010 жылдары арасында тексерілген жануарлардан қүтыру ауруының қоздырғыштары Отырар, Ордабасы, Төлеби, Сайрам, аудандары мен Шымкент қаласында анықталды. Б>л көрсеткіштер адамдар арасындағы эпидемиологиялық ахуалдың шиелінісуіне әкеп соғуда. Жоғарыда айтылған мәселелерді ескере отырып, санэпид. қызмет тарапынан қүтырма ауруы бойынша жағдайды түрақтандыру мақсатында үйымдастыру методикалық және практикалық іс шаралар кең көлемде жүргізілуде. Қүтыру ауруын алдын алуда ең негізгі іс шаралардың бірі - жануарлар арасында қүтырма індетін жою, иесіз жануарларды жою, тірі антирабикалық вакцинамен жануарларды егу болып саналады. Облыс бойынша антирабикалық вакцина мен антирабикалық иммуноглобулиннің қоры жеткілікті.

Кесте 3 - 2006-2010 жылдарда облыс бойынша атқарылған іс шаралар

Жылдар

Бөлінген қаражат

Жойылған жануарлар

ит

мысық

қасқыр

Басқа жануарлар

2006

4 930 500

12329

987

-

75

2007

8 581 000

16608

991

7

-

2008

14 388 500

23082

1596

-

-

2009

22 291 000

26592

1210

5

146

2010

38 235 068

51011

2325

6

97

Атқарылып отырған жүмыстар: - Жыл бойында облыс әкіміне қүтыру ауруы туралы қызметтік хаттар жолданады; - Аудан, қала әкімдеріне ауданның жалпы эпидемиологиялық жағдайы туралы хабарлама жасалынып, қандай іс шаралар атқарылуы керек жөнінде үсыныстар жіберіледі; - Облыс әкіміндігінде жылдық есебі мәжілісінде 23 ақпан 2011 жылы қүтыру ауруын алдын алу бойынша мәселесі қаралып аудан әкімдеріне нақты іс-шаралар жүргізуге тапсырма берілді; - 15.03.2011ж. облыста аса қауіпті жүқпалы аурулардың эпидемиологиялық жағдайы мен алдын алу іс шаралары жайында халық денсаулығын қорғау жөніндегі облыстық үйлестіру кеңесінде қаралып, №1 шешім қабылданды. Үйлестіру кеңесінің қорытындысы бойынша аудан, қала әкімдеріне, ветеринарлық, санитарлық-эпидемиологиялық және медицина қызметтер басшыларына нақты тапсырмалар берілді; - 29.03.2011ж. қүтыру, КҚҚҚ аурулары бойынша селекторлық мәжілісі аудан әкімінің орынбасарларының қатысуымен өткізілді, Сарыағаш, Мақтарал аудандарындағы қүтыру ауруының тіркелуіне байланысты нт атуды үйымдастыру, атылған иттерді көму, нт ату бригадасын арнайы көлікпен камтамасыз ету, қосымша каражат бөлу туралы тапсырмалар нақтыланды;

  • Облыс әкімінің І-ші орынбасарымен бекітілген арнайы жүмысшы 4 топ күрылып (мал дәрігері, эпидемиолог, аудан әкімдерінің орынбасарлары), нттерді ату барысының нақтылығы, оларды жою, көму барысын кадағалау үшін барлык аудандарға жіберілді. - Облыстык денсаулық сақтау басқармасымен бірлескен бүйрық шығарылып арнайы лектор тобы қүрылды. Ол топтың қүрамына облыстык ауруханалардың бас дәрігерлері, дәрігер-инфекционистер, дәрігер-эпидемиологтар және обаға карсы станцияның мамандары косылған. Осы топка «Абайлаңыз, қүтыру» атты тақырыпта 4000 парақша тарату жүктелді. Б>л бригада сәуір айының 1-нен 30-на дейін аудандарда санитарлық-ағарту, семинар-кеңестер өткізеді.
  • МСЭҚК ОҚО бойынша департаментінің 2 алқа мәжілісі өткізілді; - Қутыру ауруынан аудан, қала МСЭҚБ-на орындаушылык тәртіптері мен кемшіліктер, ауру ошақтарында іс-шаралар жүргізу туралы ұсыныстар жіберілді; - Қүгыру ауруынан 11 аудан, қала әкімшілік шешімдері қабылданды; - Аудан, қалалардың төтенше жағдайлар жөіндегі комиссия мәжілісінде 4 рет қаралды; - Аудандық, қалалалық ветеринарлык қызметпен бірге 6 мәжілісі өткізілді; - Иесіз ит, мысықтардың көзін жою жүмыстарына аудандык, калалык бюджеттен 35 051 700 теңге каржы бөлініп, 3 айда 15024 ит, 554 мысык, 3 каскыр, 9 баска жануарлар жойылды. - Облыс бойынша 149 семинарлар өткізіліп, 1930 дәрігерлер, 6399 орта буын кызметкерлер катысты, соның ішінде МСЭҚК ОҚО департамента бойынша 4 семинар өткізіп, оған 138 медициналык кызметкерлер катысты. - Аудан, кала МСЭҚБ мамандарымен тексеру кезінде аныкталған кемшіліктер бойынша 2011 жылдың 3 айында 11 айыпп>л салынды, 1 іс прокуратураға берілді (Мактарал ауданы).

Қ>тыру ауруына карсы алдын-алу іс шаралары бойынша мал д9рігерлік кызмет, ауылшаруашылык баскармасымен, аң шаруашылығымен кызметтермен бірлесе жүргізіледі. Облыста Астана каласы бойынша департаменті мен ветеринарлык кызметінің к>тыру ауруына карсы күрес ж>мыстарының т9жірибесі енгізілуде.

Облыстағы өзекті мәселер: күтыру ауруына күдікті накастардың пат.материалы зертханада тексеру мәселесі шешілмеген; иттерді ж9не мысыктарды жоюға т>ракты арнайы бригада тобы жасакталмаған; жабайы аңдарды жою ж>мыстарына каржы карастырылмаған; жануарларды к>тыру ауруына карсы егу ж>мыстары толык жүргізілмейді.

 

ЛИТЕРАТУРА

  1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. «Жалпы эпидемиология» 4-бөлім. Алматы, 2000.
  2. Ирсиметова Н.А., Тулепова З.Т. «Эпидемиология». Окүлык. // Шымкент, 2011.
  3. Годовые отчеты ДГСЭН ЮКО по особо-опасным инфекциям.
  • Год: 2011
  • Город: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Архитектура

Научные статьи по Архитектуре

Биология

Научные статьи по биологии 

Военное дело

Научные статьи по военному делу

Востоковедение

Научные статьи по востоковедению

География

Научные статьи по географии

Журналистика

Научные статьи по журналистике

Инженерное дело

Научные статьи по инженерному делу

Информатика

Научные статьи по информатике

История

Научные статьи по истории, историографии, источниковедению, международным отношениям и пр.

Культурология

Научные статьи по культурологии

Литература

Литература. Литературоведение. Анализ произведений русской, казахской и зарубежной литературы. В данном разделе вы можете найти анализ рассказов Мухтара Ауэзова, описание творческой деятельности Уильяма Шекспира, анализ взглядов исследователей детского фольклора.  

Математика

Научные статьи о математике

Медицина

Научные статьи о медицине Казахстана

Международные отношения

Научные статьи посвященные международным отношениям

Педагогика

Научные статьи по педагогике, воспитанию, образованию

Политика

Научные статьи посвященные политике

Политология

Научные статьи по дисциплине Политология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Психология

В разделе "Психология" вы найдете публикации, статьи и доклады по научной и практической психологии, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. В своих работах авторы делают обзоры теорий различных психологических направлений и школ, описывают результаты исследований, приводят примеры методик и техник диагностики, а также дают свои рекомендации в различных вопросах психологии человека. Этот раздел подойдет для тех, кто интересуется последними исследованиями в области научной психологии. Здесь вы найдете материалы по психологии личности, психологии разивития, социальной и возрастной психологии и другим отраслям психологии.  

Религиоведение

Научные статьи по дисциплине Религиоведение опубликованные в Казахстанских научных журналах

Сельское хозяйство

Научные статьи по дисциплине Сельское хозяйство опубликованные в Казахстанских научных журналах

Социология

Научные статьи по дисциплине Социология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Технические науки

Научные статьи по техническим наукам опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физика

Научные статьи по дисциплине Физика опубликованные в Казахстанских научных журналах

Физическая культура

Научные статьи по дисциплине Физическая культура опубликованные в Казахстанских научных журналах

Филология

Научные статьи по дисциплине Филология опубликованные в Казахстанских научных журналах

Философия

Научные статьи по дисциплине Философия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Химия

Научные статьи по дисциплине Химия опубликованные в Казахстанских научных журналах

Экология

Данный раздел посвящен экологии человека. Здесь вы найдете статьи и доклады об экологических проблемах в Казахстане, охране природы и защите окружающей среды, опубликованные в научных журналах и сборниках статей Казахстана. Авторы рассматривают такие вопросы экологии, как последствия испытаний на Чернобыльском и Семипалатинском полигонах, "зеленая экономика", экологическая безопасность продуктов питания, питьевая вода и природные ресурсы Казахстана. Раздел будет полезен тем, кто интересуется современным состоянием экологии Казахстана, а также последними разработками ученых в данном направлении науки.  

Экономика

Научные статьи по экономике, менеджменту, маркетингу, бухгалтерскому учету, аудиту, оценке недвижимости и пр.

Этнология

Научные статьи по Этнологии опубликованные в Казахстане

Юриспруденция

Раздел посвящен государству и праву, юридической науке, современным проблемам международного права, обзору действующих законов Республики Казахстан Здесь опубликованы статьи из научных журналов и сборников по следующим темам: международное право, государственное право, уголовное право, гражданское право, а также основные тенденции развития национальной правовой системы.