Тәуекел

Мақалада ХҚЕС 39 "Қаржылық құралдар: тану және бағалау", ХҚЕС 32 "Қаржылық құралдарын ұсыну: ақпаратты ашып көрсету" және ХҚЕС 7 "Қаржылық құралдар: ақпаратты ашу
2014

Тəуекел кез келген қызметтің түрінде пайда болады, айта келсек, тауар өндіру қызметінде, жұмыс орындау, қызмет көрсету саласында, тауар-ақша жəне қаржылық операциялар кезінде, əлеуметтік-экономикалық жəне ғылыми-қаржылық жобаларды орындау кезінде жəне т.б. жағдайларда пайда болуы мүмкін. Бұл қызметтер материалдық, еңбек, қаржылық, ақпараттық (интеллектуалдық) ресурстарды пайдалану арқылы орындалатындықтан, бұл ресурстарды жартылай немесе толығымен жоғалтып алу қаупі тəуекелі болады.
2011
Тег: Тәуекел