Техникалық ғылымдар

Қапшағай су қоймасындағы табиғи суды озон технологиясы арқылы залалсыздандыру

Жер үсті су көздерінің ерекшелігі, су құрамы жыл мезгіліне байланысты өзгеріп тұрады, осыған байланысты микроорганизмдердің саны мен түрлері де өзгеріп тұрады.
2011
Жерасты ғимараттарын бекітуге полимерцементті-фибро негізіндегі бүрікпебетон қоспаларын қолданудың теориялық принциптері

Жерасты ғимараттарын бекітуге бүрікпебетонды қолданудың эксплуатациялық қасиеттері мен экономикалық тиімділігі тау-кен-геологиялық және тау-кен-техникалық себептерге ғана тәуелді болып қоймай, сонымен қатар, бетон құрамына қосылатын қоспалардың физика- механикалық және физика-химиялық қасиеттеріне де байланысты болады.
2011
Жүк көтергіш механизмнің моделін autodesk inventor программасымен жасау және кернеулік-деформациялық күйін зерттеу

Біздің отандық нарықта жүк көтергіш механизмдерді шығаратын өз өндірушілеріміз жоқ, ал қолданылатын «Нюрнберг қайшылары» типті (Nurnberg scissor) көтергіштер шетелде шығарылады.
2011
Мұнай-газ өнеркәсібінің литосфераға тигізетін кері әсерін зерттеу

Мұнай өндіру көлемінің жылдан-жылға артуы, қоршаған табиғи ортаның компоненттеріне техногендік әсірін тигізуде. Мұнай-газ өнеркәсібнің барлық өндірістік обектілері қоршаған ортаны зиянды заттектермен ластайды. Мұнай құрамындағы заттектерден басқа, ластаушы заттектердің құрамында көптеген химиялық реагенттер, катализаторлар, БАЗ, реагенттер, сілтілер, қышқылдар, т.б. көптеген улы заттектер кездеседі.
2011
Жерді салық салу мақсатында аймақтаудың, квалиметриялық негізі

Жер әлемдегі әр түрлі мемлекеттердің үлкен құндылығы – негізгі жетістігі болып табылады. Жерді тиімді пайдалануды реттеу әр түрлі заңдар негізінде ( ҚР Жер кодексі, ҚР Үкіметінің қаулысы, т.б.) жүзеге асырылады. Жерді салық салу мақсатында аймаққа бөлу жер кадастрының бір бөлігі болып, ҚР Жер кодексінің 11-бабы мен ҚР Салық кодексінің 338-баптары негізінде жүзеге асырылады.
2011

Қоғам өміріндегі қазіргі өзгерістер, экономиканың, саясаттың, əлеуметтік-саяси саланың дамуы қоғамдағы негізгі фактор болып табылатын жеке тұлғаның жалпы даму деңгейіне байланысты болмақ
2011