Ежеквартальный научно-практический журнал «Наука о жизни и здоровье»(вестник АГИУВ)KZ

Бұл жұмыста, Репродуктивт¡ медицина институтының оперативт¡ гинекология бөлімшесінде 2015 жылдың қаңтар айынан желтоқсан айына дейін, 21-48 жас аралығында 130 әйелдің ауру тарихы бойынша ретроспективті талдау қорытындысы көрсетілді.
2016
Дамымайтын жүктіліктің морфологиялық расталған қорытындысын талдау

Репродуктивт¡ медицина институтының оперативті гинекология бөлімшесінде 2015 жылдың қаңтар айынан 2015 жылдың қыркүйек айы аралығында 22 жастан 57 жас аралығында (орта жасы - 39,5)
2017
Гистероскопия жүргізу кезɪндегī гиперпластикалық аруруы бар науқастардың клиникалық- морфологиялық ерекшелiктерi

Материалдарға жасалған талдаулар, көптеген зерттеушілердің қарынша-артериялық қосылыс типтері мен жартыайшыкты қакпакша патологияларын аныıçтау ұшін
2017
Тег: Талдау

Денсаулық сақтау ұйымдарындағы медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялардың пайда болу
2017

Бул жарияланымда жедел ¡шек инфекцияларын, соның ¡ш¡нде иерсиниоздарды диагностикалау жетістіктеріне қатысты мə сел ел ер бойынша отандық жене шетелдік ғапымдардың зерттеулеріне қысқаша шолу жург¡з¡лген
2017

Осы жұмыста акушерлік-гинекологиялық практикадағы оқытудың белсенді әдістерін қарау ұсынылған, осы тақырып бойынша патенттік іздеу жүргізілді.
2017
Акушерлік және гинекологиялық практикаға белсенді оқыту әдістерін қолдану

Мерзімді қызметке шақырылған әскери қызметшілердің аяқ сүйектеріндегі патологиялық қайта құрылудың асқынуынан болатын стрессті сынықтардың алдын алу
2017
Мерзімді қызметке шақырылған әскери қызметшілердің аяқ сүйектеріндегі патологиялық қайта құрылудың асқынуынан болатын стрессті сынықтардың алдын алу

ЭКГ+АҚ дәрігердің қызығушылығына қарай тағайындалады – екі параметр де немесе біреуі ғана, дегенмен бұл әдіс стандартты зерттеулер арасында айтарлықтай маңыздылығымен үлкен танымдылыққа ие
2017
Электрокардиограмманы талдауда және артериалды қысымды тиімді емдеуде тәуліктік мониторингілеу

Аналық безі обыры бүкіл әлем бойынша онкогинекология саласында өзекті мәселелердің бірі болып табылғандықтан, мақалада аналық безі обырының жіктелуі,
2017
Аналық безі обырын анықтау және емдеудегі заманауи тәсілдер (шолу)

Ұсынылған әдебиеттерге шолу заманауи медицинаның өзекті мәселелерінің бірі, әр түрлі мүшелер мен жүйелердің зақымдалуымен көрініс табатын, түрлі ағымды және әлем бойынша жас адамдарда жиі кездесетін өкпе саркоидозына — гранулематозды қабынулық ауруға арналған
2017

Авторлар өз қолдарымен әзірлеген тренажерда хирургиялық түйіндерді түю бойынша тәжірибелік дағдыларды жетілдіруді ұсынды, жобаға 11 резидент пен 5 жас кардиохирург қатысты
2018
Тег: Оқыту
Хирургиялық түйіндерді түю бойынша жас кардиохирургтердің дағдыларын қалыптастыру

Медицинаның дамуына, жаңа технологиялардың енгізілуіне қарамастан релапаротомия мәселесінің өзектілігі жоғары болып қалуда, әсіресе шұғыл хирургияда.
2018