Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Агроөнеркәсіп кешенінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

Азық-тулік өнеркәсібі азық-түлік нарығын өндіреді және мемлекеттік азық- тулік қорын қамтамасыз сияқты Ауыл шаруашылығы, экономикада стратегиялық маңызды секторы болып табылады. аграрлық сектордың даму деңгейі мен сапасын соңғы жылдары азық-тулік отандық өндірісті қысқарту және азық-түлік импортына арттыру эсер етті еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету байланысты. Ауыл шаруашылығын дамыту жағдайы да халық денсаулығының көрсеткіші болып табылады. ауыл шаруашылығы өндірісінің қол жетімді төмендеуі есебінен жаңа техника мен технологияларды әлсіз материалдық-техникалық жабдықты қоса алғанда, бірқатар факторларға, негізгі құралдардың тозу дәрежесі жоғары, ойластырылмаған нашар өнім сапасы, тартымсыз орау және әлсіз ассортимент! саясат, жоғары баға, менеджмент және маркетинг дағдыларын болмауына, болды жекешелендіру, табиғи монополиялар тарифтерін реттеу тиімді тетіктерінің болмауы, ішкі нарық әлсіз қорғау азық-түлік және басқа да тауарлар. Халықтың үлкен бөлігі темен табыс бар екенін ескере отырып, маңызы зор негізгі тамақ өнімдерін баға болып табылады. ішкі және сыртқы нарықтарда отандық азық-түлік өнімдерінің көптеген түрлерін Темен бағасы бәсекеге қабілеттілігі, отандық өндірістің төмендеуі және өскен импорт импорт алмастыру бағдарламасы, оның ішінде мемлекеттік бағдарламалар, бірқатар дамыту қажеттілігі. Стратегия «Қазақстан-2030» Ауыл шаруашылығы және азық-түлік өнеркәсібі басым секторларында атап өтті [1].Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі тұтастай экономиканың және жеке салалардың дамуына қатты эсер етеді. Сондықтан бәсекелестікті арттыру және экономикалық ырықтандыру жағдайында экономиканың осы саласын дамытудағы мүмкін үрдістер мен тенденцияларды бағалау қажет. Бұл Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамыту стратегиясын әзірлеудің өзектілігін және оның бәсекеге қабілеттілігіне және тұтастай алғанда елдің ауыл шаруашылығына ықпал ететін факторларды жүйелі түрде зерттеуді анықтайды. Қазақстан өзінің ұлттық экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттырудан гөрі басым міндет алмайды. Бұл дегеніміз, өндіріс пен тұтыну тек отандық, сонымен қатар сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті. Тек бұл жағдайда бізде тиімді және үнемі дамып келе жатқан экономика болады. Нарықтық экономикада нарықтың заңына сәйкес тиімсіз өндіріс болмауы керек, мұндай өндіріс банкротқа ұшырауы керек. Өндірістің бәсекеге қабілетті емес өнімдерін өндіру, оны жасайтындарды қорғау материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарының қалдықтары болып табылады. Географиялық жағдайларды, техникалық және технологиялық жағдайды, еңбек сапасын және басқа факторларды ескере отырып, Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру міндеті өте қиын екенін атап өту қажет. Әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына ену үшін бәсекеге қабілетті ғана емес, сондай-ақ жоғары технологиялық, экспортқа бағдарланған жоғары қосылған құны бар өнімдерді өндіру керек [2].

Қазақстан әртараптандыру және бәсекеге қабілетті өндірістерді дамыту негізінде экономиканың орнықты өсуіне жағдай жасауы қажет. Салалардағы толық технологиялық тізбектердің құрылысын қамтамасыз ету және бәсекеге қабілетті өнімдер шығарумен отандық кластерлерді құру қажет. Агроөнеркәсіп кешенін өнімділіктің өсуі, отандық өнімдердің бәсекелестік артықшылықтарын дамыту, оның өндірісін әртараптандыру, ғылымды қажет ететін салалар арқылы аграрлық- өнеркәсіптік секторлардың бәсекеге қабілеттілігі негізінде қамтамасыз ету қажет. Экономиканың шикізаттық емес секторларына, әсіресе, жоғары технологиялық және ғылымды қажет ететін салаларды дамытуға, отандық өңдеуші кәсіпорындардың мүмкіндіктерін жаңартуға, машина жасау мен қызметтерді дамытуға инвестициялардың мол ағыны үшін жағдай жасау қажет. ЖІӨ құрылымында өндірістің үлесін 10% -дан төмен азайтуға болмайды. Қазақстан экономикасының энергияны қарқындылығын ескере отырып, зерттеу жүргізу қажет, соның нәтижесінде отандық өндірістің энергия тиімділігін арттыру жөніндегі ұзақ мерзімді ұзақ мерзімді жоспар жасалуы керек. Энергия тиімділігі, ең алдымен, тұтынушының жауапкершілігін арттыруға негізделуі керек. Өңірлерде табиғи, экономикалық, адам ресурстарын тиімді пайдалану арқылы экономикалық әлеуетті ұтымды аумақтық ұйымдастырудың негіздерін құру мен дамытуды қамтамасыз ету қажет. Шикізаттың таусылғанын ұмытпауымыз керек, сондықтан жер қойнауын пайдалану мен металлургияны қолдана отырып қол жеткізілген экономикалық көрсеткіштерді сақтау үшін жағдай жасау қажет. Бұл ресурстарды үнемдейтін технологияларды және шикізатты кешенді өңдеу арқылы жеңілдетілуі керек. Сондай-ақ, тау-кен қазбаларын толтыру және жаңа пайдалы қазбаларды барлау жұмыстарын жүргізу қажет [3].Бұл шаралар индикативтік болжамдармен анықталған шикізатты өндіру және өңдеу көрсеткіштерін қамтамасыз етуі тиіс.

Қазақстан бәсекеге қабілетті өнім өндірушісі ретінде өңірлік және әлемдік нарыққа шығу керек. Қазақстандық тауарлар мен қызметтерді дамыту мақсатында, ол дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау арқылы қазақстандық тауарлар брендтер жылжыту стратегиясын әзірлеу үшін, ішкі және халықаралық нарықтарда бәсекелесе алатын өнімдердің нақты түрлерін анықтау үшін қажет. Ол [4] халықаралық мұнай химиясы саласындағы өнеркәсіптік конгломераттар қатысуымен жобаларды, телекоммуникация саласын, техника мен жабдықты, аэроғарыштық саласын құру қазақстандық өнімді халықаралық бәсекеге қабілеттілігін қолдау жүйесін құру қажет. Отандық өнім және қызмет көшу қамтамасыз ету үшін қажетті ең қысқа мерзімде, халықаралық сапа менеджмент! жүйесі (TQM) және ИСО стандарттары, экспортқа және ішкі нарыққа бағдарланған ретінде. [5] Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі халықаралық ынтымақтастық мемлекеттің тең қатысу үшін міндетті шарт болып табылады.

Сондықтан, бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесін зерттеу көпдеңгейлі тұжырымдамасы ретінде бәсекеге қабілеттілігін қарастыру өте маңызды болып табылады. Мемлекеттік деңгейде бәсекеге қабілеттілік экономикалық секторлардың табысты жұмысымен сипатталады. индустриясының бәсекеге қабілеттілігі Қазақстан Республикасының аумағына өлшеміне байланысты аймақтық өлшемде, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму айырмашылықтарды, әсіресе өнеркәсіп тәуелді болса, кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі өнімнің негізделген.

Бәсекеге қабілетті өнімдер болмаса, кәсіпорындар табысты жұмыс істей алмайды. Аймақтық айырмашылықтарды қарау салалық деңгейде бәсекеге қабілетті артықшылықтарды алуға ықпал етеді. Бәсекеге қабілетті саланы қалыптастыру мемлекеттік экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Сонымен, бәсекеге қабілеттілік проблемасын кез-келген деңгейде, мысалы, салада қарастыру бәсекелестік қарым-қатынастардың барлық деңгейлерінің әсерін ескеруді талап етеді. Сонымен қатар бәсекеге қабілетті саланың әрбір деңгейі бәсекелестік артықшылықтардың, арнайы критерийлердің, бәсекеге қабілеттілікті бағалау әдістерінің және оған қол жеткізу стратегиясының факторлары немесе детерминанттары бар [6]. Қазақстан ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік тауарларының жеткілікті ірі экспортер! болып табылады, ол еліміздің жалпы экспортының шамамен 5% -ын құрайды. Қазақ астық еліміздің агроөнеркәсіптік кешенінің негізгі экспорттық өнімдер болып табылады, ол көрші елдер нарығына ғана емес келеді, бірақ, сонымен қатар әлемдік астық нарығындағы өз орны бар. экспорттық жеткізілді күріш, картоп, көкөніс және бақша дақылдары үшін астық, сиыр еті, сүт қосымша және т.б. осы өнімдерді. D. өндіру ішкі қажеттіліктерін қамтиды, сондықтан олардың экспорты елдің азық-түлік қауіпсіздігін эсер етуі және ел әлемдегі сияқты өзін құруға мүмкіндік береді емес, және аймақтық азық-түлік нарығы. «15.04.1994 Дүниежүзілік сауда ұйымын құру Марракеш келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы туралы хаттаманы ратификациялау туралы», Қазақстан Республикасы Президентінің және ДСҰ Бас директоры 27.7.2015 арқылы қол қою, Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі және құқық қабылдау туралы хаттама Мәжілісінің депутаттары (10.01.2015) халықаралық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға, ДСҰ ережелеріне сәйкес институционалдық ортаны қалыптастыруға ықпал етеді. ДСҰ-ға кіру туралы келіссөздер шеңберінде Қазақстан тауарлар нарығына қол жеткізу туралы 29 келісім мен қызметтер нарығына қол жеткізу туралы 29 келісім жасады. Бұдан басқа, барлық өнімдерге арналған тарифтік концессиялар 6,1%, ауыл шаруашылығы өнімдеріне - 7,6%, ауыл шаруашылық емес - 5,9% құрады. Бай ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер болуын ескере отырып және мемлекеттік қолдау және дамыту несиелендіру есебінен ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру, ол ауыл шаруашылығы және әлемдік сахнада ұстанымын нығайту болашақ дамуында үлкен маңызға ие.

Бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіп кешенін дамытуға бағытталған Қазақстан АӨК қабылданған, институционалдық реформалар, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қазақстандық өнімнің экспортын арттыру. Сонымен қатар, АӨК индустриалдық-инновациялық даму су ресурстарын ықпалдасып басқару принциптерін енгізу, жоғары технологиялық инвестициялық жобаларды іске асыру арқылы қол жеткізілетін болады. Аграрлық сектор субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін қаржылық сауықтыру жүзеге асыру үшін қамтамасыз ететін бағдарлама, «Агробизнес-2020», дамыған, тауарлардың қолжетімділігін арттыру, жұмыс істейді және ауыл шаруашылығы субъектілері үшін қызметтер, мемлекеттік қолдау жүйесін дамыту және ауыл шаруашылығында мемлекеттік реттеудің тиімділігін арттыру [8].«Агробизнес-2020», кейіннен өзінің өндірістік шығындарды азайту арқылы қазақстандық өнім бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, өндірісті ұлғайтуға мүмкіндік береді ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, коммерциялық балық шаруашылығы, ауыл шаруашылығы шикізатын және ауыл шаруашылығы және басқа да салаларының терең өңдеу, мемлекеттік қолдаудың жаңа тетіктерін қорлар мен іске асыру белу қарастырылған отандық өнімдердің сапасын жақсартуға және нарықты жеткізуге айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Ол назарға Қазақстанда ауыл шаруашылығының жалпы өнім құнының 8,5% деңгейінде үкімет тарапынан қолдау ең төменгі деңгейін қамтамасыз ДСҰ, Қазақстанның қосылу шарттарын қабылдауға, сондай-ақ қажет. отандық ауыл шаруашылығы өнімдеріне арналған экспорттық субсидиялар өтпелі кезең термеген 01.01.2018, Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамыту мемлекеттің талдау дейін, ол тұрақты өсу серпінін атап өтті болуы мүмкін. Осылайша, 2014 жылы Қазақстанда шығарылған ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 2,437 триллион теңгені құрады. теңгені (15,9 млрд. АҚШ доллары) құрады. 2014 жылы, өсімдік секторында жалпы өнімінің нақты көлем индексі өткен жылмен салыстырғанда 27,8% -ға жоғары 110%, құрады. Статистика комитетінің мәліметтері бойынша 2014 жылы ауыл шаруашылығы өндірісінің өсімі 52,2% немесе 1,36 трлн. Теңге (тиісінше $ 8,8 млрд, өсім 22,5%) [9]. Ағымдағы бағаларда ауыл шаруашылығы өндірісінің өсуіне негізінен астық, жемдік дақылдар, көкөністер мен картоп өндірудің өсуі есебінен қол жеткізілді. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, дәнді дақылдардың (30-50% -ға жуық) едәуір ұлғаюы тұқым сапасы мен алуан түрлілігімен қамтамасыз етіледі. Осыған байланысты Қазақстан Үкіметі өсімдік өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыру мақсатында элиталық тұқым өндірісін мемлекеттік қолдауды қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығында бейімделу үшін жыл сайын 800-1100 түрлі дәнді дақылдардың сорттары мен гибридтері сынақтан өткізіледі. Тұқымдық өндіріс үш деңгейге бөлінеді: бастаушылар (32), элиталық тұқым шаруашылығы (80) және тұқымдық фермасы (303). Барлық деректер элиталық тұқым астам 53 тонна құнының 40% қамтитын, элиталық тұқым дамыту шаруа мемлекеттік бағдарламасына енгізілген. Астық өндірісі тұтастай алғанда Қазақстан экономикасының стратегиялық маңызы бар және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Ресми статистика бойынша қаңтар-наурыз 2015 ҚР Ауыл шаруашылығы мониторинг! азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйі, кезең үшін ең төменгі ставка бойынша бидай Қазақстан Республикасының қажеттілігі бидай қоры жеткілікті көрсете отырып, 9,245,009 тонна екенін ескерсек, 727 178 тоннаны құрады Отандық өндірістің есебінен ішкі нарықтың қауіпсіздігі. 2008-2014 жылдарда жаңа ауыл шаруашылығы жерлерін игеру және ауыл шаруашылығын дамыту есебінен Қазақстанда бидай өндірісі 11,6% -ға өсті.Қазақстанның бидайы жоғары сапалы және ақуызға бай екенін атап өту керек. Елде өндірілетін бидайдың 90% - дан астамы 1-3 сортқа жатады. 2014 жылы Қазақстан Республикасында жалпы астық жинау 18,9 млн. Тоннаны құрады, ал 2013 жылы - 12,8 млн. Тонна болды. Осыған байланысты қазақстандық бидайға деген сұраныс табиғи және өсіп келе жатқанын атап өтуге болады. Қазақстан Республикасының ауылшаруашылық өнімдерінің сыртқы сауда айналымының үлесі 2014 жылы жалпы тауар айналымының 2,3% -ын (2761,7 млн. Долл.) Құрады. Сонымен бірге экспорттың үлесі 46,4%, импорт 43,6% ауыл шаруашылығы өнімдерінің айналымы. Бұл ретте бидай негізгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспорт құрылымында айтарлықтай үлеске ие болады (2015 жылғы қаңтар-наурызда 65,7%).Қазақстаннан бидай экспорты бойынша негізгі сауда серіктестері негізінен Өзбекстан (23,9%), Тәжікстан (16%), Иран (15,1%), Ресей (7,7%), Қырғызстан (7%), Италия (6,3%), Қытай (5,4). (1-сурет)

1-сурет. Қазақстаннан бидай экспорты бойынша негізгі сауда серіктестері

Қазақстанның агроөнеркәсіптік өнімдердің көптеген түрлеріне импортқа тәуелділігінің жаңадан қалыптасқандығын атап өтуге болмайды, атап айтқанда, жеміс-көкөніс, ет және сүт өнімдеріне импорт тәуелділігі деңгейі жоғары.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің статистикасы бойынша 2015 жылдың қаңтар-наурыз айларында Қазақстанға әкелінген негізгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің импорт құрылымы: алма, алмұрт (11,1%), цитрус (7,3%), жүзім (5,2%), құрғақ жемістер (5,2%), қызанақтар (4,7%). Негізгі импортерлер: Ресей (18,6%), Қытай (14,6%), Өзбекстан (12,3%), Польша (5,8%), Пәкістан (4,9%), Эквадор (3,4% %), Тәжікстан (3,3%). (2-сурет)

2-сурет. 2015 жылдың қаңтар-наурыз айларында Қазақстанға әкелінген негізгі ауыл шаруашылығы өнімдерінің импорт құрылымы

Бағасы мен ет ассортимент! бойынша бәсекеге қабілеттіліктің темен болуына байланысты, негізінен құс етінің импорт көлемін ұлғайту үрдісі байқалады. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша, отандық ет нарығы 2015 жылдың қаңтар-наурыз айларында қамтамасыз етіледі: ең төменгі талаптар 167 643 тоннаны құрайды, өндіріс 190311 тоннаны құрайды, яғни ішкі сұраныс 113,5 %. Ет импортында құс еті жетекші орын алады, ал құс фабрикаларының қазіргі қуаты жылына 100 мың тоннадан астам құс еті шығаруға қабілетті. Елдің 70% дерлік күндіз температура елеулі айырмашылықтар бар және түнде, күрт континенталды климаттық аймақта орналасқан, аумағында тиісті мал түрлерін орналастырылады мәжбүр сектор құны мен бәсекеге теріс эсер суық мезгілінде, дерлік 6 айдан жетеді халықаралық салыстыру. Импортталатын ауыл шаруашылығы тауарлары әр түрлі және Қазақстанға әкелінген тауар айналымының шамамен 3,4% құрайды. әкелінетін көптеген өнімдерді экспортталатын тауарларға, ал, осындай және т.б. қант өнімдерін, мал шаруашылығы өнімдерін, оның ішінде сүт, ет және жұмыртқа, сусындар, сондай-ақ жоғары қосылған құн өнімдерін қамтиды - .... Бұл негізінен астық, мақта, жүн және былғары. Елдің кең ауқымды жайылым жерлерінің арқасында мал шаруашылығы өнімдерінің импортын алмастыру мүмкіндігі бар. жаңа нарықтарға қол салдарынан үлкен қашықтыққа, жоғары тасымалдау шығындары, кедей ескірген технология салдарынан ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен стандарттарын үйлестіру болмауы, валюталық бағамды, қосылған құн, шағын ауыл шаруашылығы өндірісінің жеткіліксіз тарату [10] қиын.

Ауыл шаруашылығындағы өнімділіктің төмендігіне қарамастан, Қазақстан астықты экспорттау үшін әлемде жетінші орында тұр. 2014 жылы, ауыл шаруашылығы өнімдерінің эксперты үлкен бөлігі астық және астық өнімдері орналасқан, онда қазақстандық экспорттың, жалпы көлемінің 4,2% құрады. кез келген елдің азық-түлік егемендігі үшін критерий тамақ өнімдерін халықтың тұтынатын жалпы сомасының кем дегенде 84% -ға, оның аумағында өндіріс болып табылады. Сонымен қатар, Қазақстан ішкі нарықта да, ауылшаруашылық өнімдеріне сұранысты қанағаттандыруға және әлемдік нарықтарға экспорттау үшін өндірісті ұлғайтуға мүмкіндік береді.

 

Әдебиеттер тізімі

  1. Назарбаев Н. А. Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Алматы,1997.
  2. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 гг. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kazembassy.by.
  3. Казахстан меняет ориентацию экономики с сырьевой на индустриальную // Казахстанская правда. - 2000. - 5 октября.
  4. Наренова А. Пути повышения конкурентоспособности казахстанской экономики Ц Вестник УМБ. - Алматы, 2007. - № 4. - С.73.
  5. Стровский Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - M.: ЮНИТИ, 2001.-С. 706-741.
  6. Ашимбаева А., Алшанов Р. Достойное участие республики в международном разделении труда может быть обеспечено только промышленной модернизацией // Панорама. - 2001. - № 1.
  7. Полуэктов А. «Многосторонняя система ГАТТ: до и после «уругвайского» раунда», Внешняя торговля, М. - 2010 г. № 4, стр. 23-36.
  8. Программа по развитию АПК PK на 2013-2020 гг. «Агробизнес-2020». - Постановление Правительства PK от 18.02.2013 г. № 151.
  9. Данные Комитета по статистике министерства национальной экономики Республики Казахстан - [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.stat.gov.kz.
  10. Волосатов В. В., Жабко Л. С. Проблемы вступления Республики Казахстан в BTO Ц Казахстанский экономический журнал. - 1999 - № 2 - стр. 18-22.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.