Өндірістік функцияның қолданылуы

Андатпа

Мақала нақты экономикада жиі кездесетін жағдайлардың бірі ресурстың оңтайланған көлемін және шығынын анықтау мәселесін шешуде ыңғайлы болатын Кобба-Дугластың өндірістік функциясын қолдану аясын қарастыруға арналады.

Экономикада өндірістік объектілердің өнімділігі мен өндіріс факторларының шығындары арасындағы технологиялық қарым-қатынастар кеңінен қолданылады. Мұндай функциялар өндірістік функциялар деп аталады. Көптеген экономикалық моделдерді зерттеп, оның шешімінің құрылымын анықтауда у = aDZC1формуласымен берілген Кобба-Дугластың өндірістік функциясын қолданады, мұндағы у - шығарылатын өнімнің көлемі, аР, Q1, а,- оң тұрақтылар, L- еңбек шығындары, K- өнімді шығаруға қажетті ресурстардың құны [1,159 б.].

Кобба - Дугластың өндірістік функциясын ресурстың көлемін және шығынын оңтайландыруға байланысты есепті шешуде қолдануды қаратыралық.

1 - есеп. Құны cL жәнес- және мүмкін қаражаттың жалпы сомасыС-ны біле отырып, шығарылатын өнімнің көлемі ең жоғары болатындай K және ^ресурстардың көлемін табу керек.

Есептің математикалық моделі мына түрде болады:

67

Сонымен, оңтайландыруға берілген есептерді шешу мен оның құрылымын анықтауда Кобба-Дугластың yCtf.L) = а0ArciLci функциясын пайдалану ыңғайлы болатынын байқауға болады.

 

Әдебиеттер тізімі:

  1. 1. Замков 0.0., Толстопятенко А.В., Чаремных Ю.Н. Математические методы в экономике. - M.: Дело и Сервис, 2001. - 368 с.
  2. 2. Бекишев Г.А., Кратко М.И. Элементарное введение в геометрическое программирование. - M.: Наука, 1980. - 144 с.
Жыл: 2017
Қала: Атырау
Категория: Экономика