Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тауриннің дәрілік зат ретіндегі әсері және әсер ету механизмі

Таурин - организмнің көптеген жасушаларында, әсіресе қозғыш тіндерде өте жоғары концентрацияда болатын β-амин қышқылы. Таурин сүтқоректілерде көптеген функцияларға ие болғанымен, оның цитопротекторлық қасиеттері зерттеушілердің ерекше назарын аударды, өйткені олар зерттеушінің денсаулығы мен тамақтану жағдайын айтарлықтай өзгертеді. Тауриннің жасушада болатын іргелі процестерді реттеу, ондағы өмір мен өлім тепе-теңдігін өзгерту қабілеті оның физиологиялық қызметін зерттеуге қызығушылық тудырды. Бұл зерттеулердің нәтижелері тауриннің емдік әсері және оның тағамдық құндылығы туралы зерттеулерді ынталандырды, одан жігерлендіретін қорытындылар жасалды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау қауымдастығының 25 елдегі 50 популяцияны қамтыған зерттеуі, тауринді тұтынудың жоғарылауы гипертония және гиперхолестеринемия қаупінің төмендеуімен байланысты екенін атап өткен жөн. Тауринді қосымша қабылдау сонымен қатар семіз әйелдерде дене салмағының индексі мен қабыну маркерлерінің төмендеуіне әкеледі . Осылайша, тауриннің цитопротекторлық әсері адам денсаулығын жақсартуға ықпал етеді

Тауриннің жүрек-қантамыр жүйесіне әсері

Жүрек жеткіліксіздігі

Таурин Жапонияда іркілісті жүрек жеткіліксіздігін емдеуде қолдануға рұқсат етілген . CHF емдеу үшін қолданылатын басқа препараттар сияқты, таурин симптомдарды азайтып қана қоймайды (жүгіну және ісіну кезіндегі ентігу), сонымен қатар дигоксин сияқты басқа препараттарға деген қажеттілікті жояды немесе азайтады Таурин қалыпты оң инотропты әсерге ие және натрийурез мен диурезді көтермелейді, алайда үздіксіз қабылдағанда оның негізгі емдік әсері миокардтың жүктемеден кейінгі қысымының жоғарылауы арқылы миокардтың тиімділігін төмендетуде рөл атқаратын норадреналин мен ангиотензин II әсерін төмендету болып табылады. қарыншаларды қайта құру және сұйықтықты қайта бөлу. Таурин норадреналиннің артық катехоламиндерді азайту (Са2 + тасымалдауындағы өзгерістер арқылы) және жасушалық сигналды әлсірету (Ca2 + тасымалдау, реактивті оттегі түрлері және ақуыз фосфорлануының өзгеруі арқылы) қабілетіне байланысты оның жағымсыз әсерін тиімді түрде әлсіретеді. Жақында жүргізілген зерттеулер тауринді қолданған кезде жүрек жеткіліксіздігі бар емделушілерде жаттығуларға төзімділіктің жақсарғанын көрсеткенімен , тауриннің жалпы популяциядағы жүрек жеткіліксіздігінің қаупін азайтатыны белгісіз. Сонымен қатар, таурин CHF бар емделушілерде өлім-жітімді азайту үшін зерттелмеген. Таурин жүрек жеткіліксіздігімен ауыратын науқастардың өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін деуге негіз бар, өйткені ол миокардтағы жоғары энергиялы фосфаттардың мазмұнын арттырады, бұл CHF бар науқастардағы өлімнің маңызды детерминанты болып табылады .

Гипертония

Жануарлардың бірнеше үлгілерінде тауринді қолдану артериялық гипертензияның дамуын болдырмайтыны көрсетілген, ал қан қысымының (ҚҚ) төмендеуі, шамасы, Са2+ иондарының құрамының төмендеуімен, азаюымен байланысты. тотығу стрессінде, симпатикалық және қабыну белсенділігінде, сондай-ақ бүйрек функциясының жақсаруында

Екі клиникалық зерттеудің нәтижелері тауринді қабылдау артериялық гипертензиясы бар науқастарда қан қысымының төмендеуіне әкелетінін растайды Катакава және т.б. (2016) мұны тотығу стрессінің төмендеуіне байланысты эндотелий функциясының жақсаруымен байланыстырды, Sun және т.б. (2016) - тауриннің қан тамырларын кеңейтетін әсері. Sun және басқалардың зерттеуінде. қалыпты және жоғары қалыпты қан қысымы бар науқастарда таурин (1,6 г/тәу) 12 апта бойы қабылданғаны көрсетілген. систолалық қан қысымының 7,2 мм сын.бағ. төмендеуіне әкелді. Арт., диастолалық қан қысымы - 4,7 мм рт.ст. Art., және тауриннің тиімділігі жоғары қан қысымы бар адамдарда жоғары болды. Плазмадағы тауриннің концентрациясы 1,5 есе артты, бұл қан қысымының төмендеуімен корреляцияланды, сонымен қатар Ямори және т.б. бұрын жүргізілген эпидемиологиялық зерттеу нәтижелеріне сәйкес келеді. (2010) , олар тауринді көп тұтынатын адамдарда қан қысымы төмен болғанын анықтады. Сонымен қатар, Огава және т.б. бұрын маңызды гипертензиясы бар науқастарда плазмадағы таурин деңгейі төмендейтінін анықтаған. Сондай-ақ, жануарлар үлгілерінде таурин тапшылығы жоғары тұзды диетамен қоректенетін жалғыз бүйрек егеуқұйрықтарында гипертонияның дамуын жеделдететіні көрсетілген. Спонтанды гипертензиясы бар егеуқұйрықтарда қан плазмасындағы таурин мөлшері мен қан қысымы арасында теріс корреляция анықталды. Клиникалық зерттеуде Sun et al. тауринді қолдану кезінде қан қысымының төмендеуін плацебо қабылдағанда байқалмаған ағынға тәуелді және нитроглицеринге тәуелді вазодилатацияның жақсаруымен байланыстырды. Плазмадағы таурин деңгейінің жоғарылауымен қатар, H2S мазмұнының жоғарылауы байқалды, бұл өтпелі рецепторлық потенциал арнасы 3 бар иондық арналармен индукцияланған тамырлар желісіндегі сигналдық каскадты тежеу арқылы қан қысымының төмендеуіне ықпал етті. H2S деңгейінің қан қысымына әсері қан тамырлары қызметінің белгілі реттеушілерімен (Ca2 + иондары, нейрогуморальды факторлар және азот оксиді) әсерімен салыстырғанда қосымша зерттеулер қажет.

Ишемиялық реперфузиялық жарақат:Тауриннің антиоксиданттық әсері, Са2+ иондарының модуляциясы, осморегуляциясы, белоктар мен жоғары энергиялы фосфаттардың фосфорлануын реттеу сияқты әсерлері ишемия-реперфузиялық зақымданудың (ИРИ) нәтижесіне әсер етеді. Бүгінгі күні тауринді қолдану жүректі трансплантациялаумен және коронарлық артерияларды шунттаумен (CABG) шектелген. Бірнеше зерттеулер кардиоплегиялық ерітінділердің құрамдас бөлігі ретінде тауринді қолданудың немесе донорлық ерітінділер ретінде қолдану алдында жүректерді тауринмен қанықтырудың артықшылықтарын көрсетті. Тотығу стрессі мен ісінуден басқа, IRI кезінде таурин деңгейінің төмендеуі осмостық кернеуді және Са2 + шамадан тыс жүктемені төмендететін Na + иондарының деңгейінің төмендеуіне әкеледі . Сонымен қатар, CABG алдында тауриннің көктамыр ішіне жылдам инфузиясы тотығу стрессі мен жасуша некрозының алдын алады.

Қорытынды:Таурин, 2-аминоэтансульфон қышқылы, жоғары концентрацияда әртүрлі тіндерде таралатын эндогендік соңғы метаболит. Бұл күкірті бар амин қышқылы цистеиннен синтезделеді және одан әрі метаболизмсіз денеден шығарылады. 1827 жылы таурин ашылғаннан бері оның көптеген функциялары ғылыми еңбектерде зерттелді. Тауриннің цитопротекторлық әсері әртүрлі механизмдер арқылы адамның клиникалық жағдайын жақсартуға көмектеседі, соның ішінде антиоксиданттық белсенділік, энергия өндіру, Са2 + иондарының гомеостазы және осморегуляция. Осы цитопротекторлық әсерлердің бір немесе бірнешеуінің үйлесімі тауринді қолдану кезінде әртүрлі аурулардың патологиялық өзгерістері мен симптомдарының төмендеуіне әкеледі, соның ішінде жүрек-қантамыр жүйесінің патологиясы және метаболикалық бұзылулар. Тауринмен емдеу қабыну ауруларының ауырлығын төмендететіні де көрсетілген. Таурин тапшылығының үлгісі MELAS-қа ұқсайды, өйткені екі жағдайда да тыныс алу тізбегінің қызметі бұзылады. Таурин ағзадағы табиғи зат болғандықтан, жанама әсерлері аз және сүтқоректілердің жасушаларының көпшілігінің қызметінде іргелі рөл атқаратындықтан, оны тиімді дәрі ретінде қолдану перспективасы перспективалы болып көрінеді. Тауринді қолдануды клиникалық бағалау аздаған аурулармен шектелгенімен, ол Жапонияда CHF қолдану үшін мақұлданған. Осылайша, таурин әртүрлі цитопротекторлық және емдік әсерлері бар адам үшін өмірлік маңызы бар шартты түрде таптырмас зат болып табылады.

Пайдаланылған ресурс.

Портал РМЖ- медицинская информация экспертного уровня для профессионалов

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.