Метформин және глибенкламидтің әсеріндегі 2 түрі қант диабетімен ауыратын науқастарда интегралды липидтердің тоқтыру кофифициенті және қан антиоксиданттық жүйесінің өзгеруі

Кіріспе. Қант диабетінде аурудың түрлері мен ауырлығына байланысты қандағы липидтердің асқын тотығу процестерінің белсендірілуі белгіленді, сонымен бірге фосфолипазаның белсендіруімен фосфолипидтер спектрі мен эритроциттердің мембраналарының төзімділігінің теңгерімсіздігі анықталды.  1 

Зерттеудің мақсаты . Зерттеу липидтердің асқын тотығуы ажырамас коэффициентін және 2 типті қант диабеті бар науқастарда қан антиоксидантты жүйесінің метформин және глибенкламид әсерінен.

Материалдар мен тәсілдер. 2 типті қант диабеті бар науқастарда гипогликемиялық фармакотерапияға дейін және одан кейін липидтердің асқын тотығуының және қанның антиоксиданттық жүйесінің параметрлері стандартты әдіс бойынша анықталды. Липидтердің асқын тотығуы (ЛПО) және антиоксиданттық жүйенің (АОС) күйін бағалау үшін қан Н.Ж., Орманова  2  бойынша POL/AOS интегралды күшейтетінін анықтайды . Метформин және глибенкламид, сондай-ақ біріктірілген препараттар Денсаулық сақтау министрлігінің 2014 жылғы 4 шілдедегі № 10 хаттамасына сәйкес қолданылды .

Зерттеу нәтижелері. Зерттеу нәтижелері кестеде берілген. 2 типті қант диабетімен ауыратын науқастарда қанның LPO / AOS интегралдық коэффициенті компенсация дәрежесі мен фазасына байланысты артады, жеңіл дәрежеде жоғарылау 190 , ал орта дәрежеде компенсация фазасында үш еседен асады. (346  ) және бақылау тобына қарағанда 4,6 еседен (460,0  ) артық. 2 типті қант диабетімен ауыратын науқастарда қанның LPO / AOC интегралдық коэффициентінің жоғарылауы туралы біздің қорытындыла-рымыз басылымдарға сәйкес қанның липидтердің асқын тотығу процестерінің белсендірілгенін көрсетеді  1,2 

Метформинмен 6 айлық фармакотерапиядан кейін қандағы IC LPO/AOS жеңіл дәрежелі қант диабеті бар емделушілерде фармакотерапияға дейінгі көрсеткішпен салыстырғанда  30,3 төмендейді және бір реттен көп жоғары болып қалады ( 130 ), компенсация фазасындағы орташа науқастарда – 32,8  және екі еседен астам (130  ) болып қалады . Декомпенсация фазасындағы орташа қант диабеті бар емделушілерде қандағы IC LPO/AOS фармакотерапия алдындағы көрсеткішпен алыстырғанда 33,0  төмендейді және бақылаудағы адамдардағы көрсеткішпен салыстырғанда 2,7 еседен астам жоғары (270  ) сақталады.

Глибенкламид бар фармакотерапияның 6 айдан кейін, қан IC МОО / ДБҰ бар науқастарда азаяды жұмсақ қант диабеті 57,6 -ға  фармакотерапия бұрын көрсеткішімен салыстырғанда, және қалдықтары әлі күнге дейін артты 23  науқастарға, өтемақы фаза орташа дәрежелі - 54,1  және әлі де бірнеше рет артады (104,9  ). Декомпенсация фазасындағы орташа қант диабеті бар емделушілерде қандағы IC LPO/AOS дәрежесі фармакотерапия алдындағы көрсеткішпен салыстырғанда 47,5 төмендейді және бақылаудағы адамдармен салыстырғанда 2,9 еседен астам ( 294 ) жоғары болып қалады .

Кесте - метформин мен глибенкламидтің әсерінен 2 типті қант диабеті бар науқастарда липидтердің асқын тотығуының интегралды коэффициентінің және қанның антиоксиданттық жүйесінің өзгеруі .

Көрсеткіштер

Қанның LPO-AOS интегралдық көрсеткіші

Жеңіл дәреже

Орташа дәреже, өтемақы кезеңі

Декомпенсацияның орташа дәрежесі, фазасы

Бақылау тобы

1,0 0,06

1,0 0,06

1,0 0,06

Емдеу алдында

2,90,20

4,460,31

5,60,35

SSP фармакотерапиясынан кейін

метформин (500 мг)

2,30,20

3,00,20

3,70,20

Глибенкламид (5,0 мг)

1,230,20

2,050,12

2,940,15

Метформин + глибенкламид (500/5,0 мг)

-

1,450,06

2,300,13

Қант диабетімен ауыратын науқастарда 500/2,5 мг дозада метформин/глибенкламид біріктірілген препаратты қолдану қанның LPO/AOS интегралдық коэффициентінің неғұрлым қарқынды төмендеуіне ие, компенсация фазасының орташа дәрежесімен төмендейді. 67,5  және әлі де 45  өсті , декомпенсация фазасында – 59  және қалдық тіпті бір реттен көп өсті (130,0  ).

Осылайша, бигуанидтерді (метформин), тиазолидиндиондарды (глибенкламид) және біріктірілген препараттарды (метформин / глибенкламид) гипогликемиялық препараттарды қолдану қандағы LPO/AOS интегралды қатынасын төмендетеді. Антигипергликемиялық біріктірілген препараттарды қолданғанда қарқынды төмендеу анықталды.

Әдебиеттер

  1. .Атанбекова Д.Ф., Орманов Н.Ж.  типті қант диабетін ауырлық дәрежесіне қарай емдеу алгоритмі // Инф., Листовка ИЛ.ЮжКаз ЦНТИ.-Шымкент.-2002, No3.
  2. . Орманов Н.Ж., Адидбекова Д.А., Жұмабаев У.А., Қорғанбаева З.С. Ксенобиотиктердің Өсерінен Болатын Липиттердин Еркін Радикалдар Асын Тотығу Ордистеринин Жана Антитотиптер // Ақпарат парағы No34- 06.-Шымкент, 2006. 6 б.
Жыл: 2021
Қала: Шымкент
Категория: Медицина