Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Мазасыздық және депрессиялық бұзылуларды диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістері.

Кіріспе.

Дүние жүзінде психикалық аурулармен миллиондаған адамдар зардап шегеді, оның ішінде депрессиялық бұзылыс жетекші орын алады. Депрессияны диагностикалау және емдеу әдістерін зерттеу бойынша зерттеулер жалғасуда, жыл сайын олардың саны артып келеді. Бірақ, соған қарамастан, депрессия, аффективті бұзылулар мәселелері және жаңа антидепрессанттардың дамуы өзекті болып қала береді. Депрессия күрделі клиникалық проблема болып табылады және психикалық және соматикалық коморбидтіліктің жоғары деңгейімен сипатталады, бұл оны диагностикалауды қиындатады. Депрессиялық бұзылыс науқастың өмір сүру сапасының төмендеуіне әкеледі және оның отбасы мүшелеріне теріс әсерін тигізеді, сонымен бірге отбасы мүшелерінде де депрессияның даму қаупі жоғары, ал бұл өз кезегінде кез- келген елдің экономикалық дамуына теріс әсер етеді. Барлық елдердің денсаулық сақтау жүйесі үшін депрессиялық бұзылыстар ауыр жүктеме болып табылады, өйткені бұл психикалық бұзылыста мүгедектік пен суицид деңгейі жоғары болып келеді.

Эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша популяцияда депрессияның таралуы 3% - дан 6% - ға дейін, жыл сайын шамамен 1% жағдайда депрессия диагнозы қойылады. Өмір бойы ауру қаупі 20% - ға бағаланады. Мысалы, Ресейлік Компас зерттеуі сияқты ауқымды эпидемиологиялық зерттеулер бастапқы буын дәрігерлеріне соматикалық ауру бойынша көмек сұраған пациенттердің 45-50% дейін депрессиялық бұзылулардан зардап шегетінін, бұл ретте айқын депрессия респонденттердің 23% - ында кездесетінін көрсетеді.

Мазасыздық және депрессиялық бұзылулар-диагностика және емдеу мәселелері

Мазасыздық келесі деңгейлерде науқастың жағдайының жан-жақты өзгеруімен сипатталады : когнитивті; соматикалық;эмоционалды;мінез-құлықтық.

Орталық жүйке жүйесінде мазасыздықты лимбиялық жүйе басқарады. Мазасыздық деңгейін төмендетуге қызмет ететін ең маңызды нейротрансмиттер-γ-аминомай қышқылы. Мазасыздықты физиологиялық, дені сау адамдарда болатын және патологиялық деп бөлуге болады. Патологиялық мазасыздық келесі белгілермен сипатталады :

  • әрқашан сыртқы жағдайлардың әсерінен күшейтіледі;
  • ішкі себептерге байланысты, яғни мидың жеткіліксіз жұмысы, бірақ оны сыртқы стресстер де қоздыруы мүмкін;
  • 4 аптадан астам уақытқа созылады.

Патологиялық алаңдаушылыққа адам бейімделе алмайды, бұл организмнің бейімделу қабілетін арттыруға емес, басуға әкеледі. Патологиялық мазасыздығы бар науқастар әдетте терапевт-дәрігерлерден көмек іздейді. Мазасыздық пациенттердің 40% - ында кездеседі, 26% - да депрессиямен бірге жүреді (аралас мазасыздық және депрессиялық бұзылыс) және пациенттердің тек 2% - ында депрессиялық бұзылыс бар . Мұндай науқастар көбінесе әртүрлі шағымдарды айтады. Әртүрлі органдар мен жүйелердің бұзылыстары депрессияның көрінісі болуы мүмкін.

Мазасыздық пен депрессиялық бұзылулардың жалпы проблемаларының бірі — ангедония және емдеудің тиімді әдістерінің болмауы. Қазіргі уақытта қолданылатын психологиялық және фармакологиялық әдістер, әдетте, позитивті әсерді жоғарылатудың орнына, теріс әсерді азайтуға бағытталған.

Мазасыздық және депрессиялық бұзылыстарды диагностикалаудың заманауи тәсілдері.

Мазасыздық пен депрессиялық бұзылыстарды диагностикалау терең клиникалық зерттеуді қажет етеді. Бұл бұзылуларды анықтау үшін сауалнамаларды қолдануға болады. Зертханалық және аспаптық зерттеу әдістері көбінесе соматикалық патологияның жоқтығын растау үшін жүргізіледі. Егер сауалнамалар туралы айтатын болсақ, онда дәрігердің жұмысын едәуір жеңілдететін бірнеше қарапайым сынақтар бар, әсіресе егер смартфонды қолданса тиімді. Смартфон біздің өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. 2011 жылы олардың саны 35%, ал 2016 жылы — 72% (92% дейін) болды. Адамдар телефондарын үнемі өздерімен бірге ұстайды, иелерінің 90% - дан астамы телефондарының зарядталғанын, қосылғанын және үнемі қол жетімді екенін айтады. Медициналық қоғамдастық күн сайын дәрігерлер қолдана алатын пайдалы қосымшалар көбейіп келеді — мысалы, "Невросканнер" қосымшасы, В.М. Бехтерев атындағы Медициналық Ұлттық психиатрия және неврология ғылыми-зерттеу орталығының мамандары дайындаған. "Невросканнерге" пациент пен дәрігер толтыруға қиын емес, жалпыға белгілі және жоғары ақпараттық шкалалар кіреді: Вейн шкаласы, Спилбергер шкаласы, госпитальды мазасыздық және депрессия шкаласы, Монтгомери — Асберг депрессиясының деңгейін анықтауға арналған шкала (Montgomery-Asberg депрессия шкаласы, MADRS). Қосымша, сауалнамалардың стандартты бланкілерімен жұмыс істейді, оларды қосымшадан немесе Neuroscanner.ru сайтынан жүктеуге болады. Науқас оларды толтырады, ал дәрігер NEUROSCANNER App көмегімен сауалнама нәтижесін сканерлейді және шкала бойынша жиынтық баллды және қысқаша қорытындыны 5 секунд ішінде алуға болады, қажет болған жағдайда нәтижені неғұрлым егжей-тегжейлі түсіндірумен және емдеу нұсқаларымен танысуға болады, бұл диагнозды негіздеу және тағайындалған емдеу тұрғысынан таптырмас көмекші болып табылады.

Депрессияны және мазасыздықты емдеу

Антидепрессанттардың фармакологиялық әсері депрессияның моноамин теориясына негізделген серотонин және норадреналин сияқты биогендік моноаминдердің арттырумен байланысты. Депрессияның патогенезінде десинхроноз (биоритмдердің сәйкес келмеуі) үлкен маңызға ие, лимбиялық жүйенің эмоционалды орталықтарында және гипоталамуста биогендік аминдердің, негізінен серотонин мен норадреналиннің мөлшері төмендейді. Антидепрессанттар синаптикалық нейро-трансмиссияны күшейтеді, моноаминдердің санын көбейтеді, пресинаптикалық ұштардағы моноаминдердің нейрондық қалпына келуін бұзады және моноамин оксидазасының (МАО) ферментативті инактивациясының төмендеуіне әкеледі.

Кейбір жаңа антидепрессанттар мультимодальды нейрорецепторлық белсенділікке ие, мысалы, агомелатин және вортиоксетин. Психофармакотерапияға тұрақты резистенттілік пациенттердің шамамен 20-30% - ында қалыптасады, бұл қосымша электроконвульсивті терапияны, транскраниальды магниттік ынталандыруды немесе мидың терең стимуляциясын жүргізуді талап етеді . Антидепрессанттарды қолдану проблемаларының бірі-науқаста депрессиялық және мазасыздық симптомдардың баяу төмендеуі.

Антидепрессанттардың көпшілігі әсері 3-4 аптадан кейін дамиды, алайда, кейбір жағдайларда жақсару ұзақ уақыт бойы жүреді және клиникалық әсерге жету үшін 4-тен 6 аптаға дейін күту керек немесе оданда ұзағырақ. Тұрақты антидепрессант әсері рецепторлық жоғары сезімталдықтың қалыптасуымен байланысты және мидағы синаптикалық берілу жүйелерінің ұзақ мерзімді бейімделуін талап етеді . Мазасыздықтың бұзылуын емдеуде антидепрессанттар, транквилизаторлар, атипті антипсихотиктер, антиконвульсанттар, β- блокаторлар қолданылады. Мазасыздықтың бұзылуы бар науқастар көбінесе әртүрлі ансиолитиктермен емдеуді қажет етеді — фармакологиялық белсенділіктің кең спектрі бар бензодиазепиндерден бастап (ансиолитикалық әсердің седативті, гипнотикалық, антиконвульсант, вегетативті, бұлшықет босаңсытатын әсерлермен үйлесуі), атипті мазасыздыққа қарсы препараттарына дейін, олар назар мен реакция жылдамдығына теріс әсер етеді.

Жалпы дәрігерлік тәжірибеде мазасыздық бұзылулары бар пациенттерде дәл осындай ансиолитиктерді қолданған дұрыс, өйткені транквилизаторлардың терапевтік мүмкіндіктерінің шектеулілігі және оларды тек мазасыздықтың симптоматикасының жеңіл түрінде ғана қолдану тиімді болып табылады (Л.Мехилана 1986 жылы ұсынған). Анксиолитиктер әсері эмоциялық реакцияларды реттеуге жауапты ми құрылымдарының (лимбиялық жүйе, гипоталамус, таламикалық ядролардың) бәсеңдеуімен байланысты. Егер ансиолитиктердің емдік тиімділігінің төмендеуі немесе фобиялардың, обсессиялардың, сенестопатиялардың, конверсиялық симптоматиканың қосылуы байқалса, онда нейролептиктерді,антидепрессанттарды жәнн басқа да дәрілік препараттарды қосу қажет.

Қорытынды.

Осылайша, мазасыздық пен депрессиялық бұзылуларды зерттеу жалғасуда, бірақ оларды диагностикалау, емдеу және алдын-алудың көптеген мәселелері бар және одан әрі зерттеуді қажет етеді. Бұл бұзылуларды емдеу тиімділігінің аз болуының себептері депрессия мен мазасыздықтың патофизиологиясы және этиологиясы толық анықталмаған болып табылады. Зерттеушілер депрессия мен мазасыздықтың жалпы қауіп-қатерлеріне негізделген этиологиялық және психопатологиялық механизмдер туралы түсінікті арттыру арқылы терапи

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.