Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Қазақстан республикасында медициналық бұйымдарды шығаратын фармацевтикалық кәсіпорынның стратегиялық даму жоспарын әзірлеу

Аннотация: Қазақстанда экономиканы ауқымды әртараптандырудың басталуымен ел үшін принципті жаңа мүмкіндіктер пайда болды. Қазақстан Республикасының фармацевтика өнеркәсібі – қалыптасу жылдарында ішкі нарыққа шетелдік инвестициялар мен ірі өндірушілерді тарта алған серпінді дамып келе жатқан сала. Өзіміздің күшті фармацевтикалық өнеркәсіпті қалыптастыру өте ұзақ, еңбекті қажет ететін және қымбат процесс болғанымен, халықаралық GMP стандарттарына сәйкес заманауи технологиялар негізіндегі фармацевтикалық және медициналық өнімдерді импортты алмастыруға жағдай жасау қажет [1].

Фармацевтикалық препараттардың отандық өндірісі үлесінің артуы жаңа өндірістерді іске қосумен және жұмыс істеп тұрған өндірістерді жаңғыртумен, сондай-ақ шығарылатын өнім түрлерінің ұлғаюымен байланысты [2].

Дәрі-дәрмектер (дәрілік заттар) халыққа қажетті әлеуметтік маңызы бар өнімдер. Әрине, мүмкін болса, оларды елдің ішінде шығарған жөн. Өйткені олардың науқастарға қол жетімділігі дәл осылай қамтамасыз етіледі, әсіресе түпнұсқалық дәрі-дәрмектерге қарағанда арзан генериктер туралы айтатын болсақ. Әсіресе, патенттік қорғау мерзімі аяқталғаннан кейін, шетелдік өндірушілер дәрі-дәрмекті Қазақстан нарығына тез арада шығаруға әрдайым дайын емес екендігін ескерген өте маңызды (әсіресе қазіргі қиын және қатаң реттеу жағдайларында) және егер де дәрі-дәрмектер шетелден толық жеткізілсе, біздің науқастар үшін олар бірнеше жылдан кейін қол жетімді болатын еді. Бұл кемшілікті жергілікті фармацевтикалық өнеркәсібі жою мүмкін. Ал жергілікті зауыттар мұндай дәрі-дәрмектердің өндірісін ертерек ұйымдастыра алады, және тиісінше науқастардың емделуіне ертерек мүмкіндік пайда болады.[3]

Қазіргі уақытта Қазақстанда шығарылатын және елімізде қолданылатын медициналық мақсаттағы бұйымдардың үлесі ең аз, құндық мәнде 10-14%-ға бағаланады.

Медициналық мақсаттағы бұйымдарға әрқашан сұраныс болады, сондықтан олардың отандық өндірушілердің жергілікті нарықта кеңірек ассортименті өзекті болып табылады және ел экономикасына және жалпы фармацияның дамуына оң әсер етеді.

Түйінді сөздер: Генериктер,Фармацевтикалық кәсіпорын,Медициналық бұйым

Зерттеу жұмысының мақсаты: Медициналық бұйымды өндірудің тұжырымдамалық жобасын әзірлеу.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

  • Қазақстан нарығындағы медициналық бұйымдарға шолу жүргізу және ең сұранысқа ие медициналық бұйымдарды таңдау;
  • ең танымал медициналық бұйымдарды өндіру цехын, технологиялық және аппараттық схемаларын әзірлеу;
  • таңдалған өндірістік процестің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу.

Зерттеу жұмысының тәжірибелік маңызы: Медициналық бұйымдарды шығаратын

кәсіпорындарындарында стратегиялық жоспарын жасау бойынша ұсыныстар енгізу.

Қорытындылай келе ұсынамыз: Медициналық бұйымдар шығаратын Қазақстан

Республикасындағы кәсіпорындарда стратегиялық дамуы бойынша жоспар-тәсілдер жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері ұсыныстар түрінде ұсынылады. Алынған нәтижелерді ғылыми журналдарда, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарында және әдістемелік ұсыныстарда жариялау жоспарлануда.

Әдебиеттер

  1. Фармацевтическая отрасль РК демонстрирует рост. – 2017. – URL: https://kursiv.kz/ (дата обращения 16.11.2018).
  2. Адекенов С.М. Фармацевтика Казахстана: интеграция науки и производства // Казахстанская правда. – 2018. – №6. – 10 с.
  3. Қазақстан Республикасының фармацевтикалық өнеркәсібі. Светлана Валерьевна. Нобель жаңалық- тары.https://www.nobel.kz/kz/news/-aza-stan-respublikasini-farmacevtikali-nerk-sibi-endi-ay-ba-itta-jilju-kerek- .html
  • Жыл: 2021
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина