Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Тәжірибелік аутоиммунды егеуқұйрық энцефаломиелитін емдеуге арналған жаңа молекулалар – адамның шашыранды склерозының модельдері

Кіріспе. Әлемдегі адамзат халқының шамамен 8%-ы аутоиммунды аурулардың әртүрлі түрлерімен ауырады және бұл көрсеткіш жыл сайын артып келеді. Шашыранды склерозға арналған классикалық терапия салыстырмалы түрде төмен тиімділікке ие және жанама әсерлердің кең спектрін тудыруы мүмкін. Шашыранды склероз-неврологиялық патологиясы бар созылмалы аутоиммундық ауру, орталық және перифериялық жүйке жүйесіндегі зақымдану ошақтарының прогрессивті ағымымен сипатталады. Шашыранды склероз демиелинизация аурулары тобына жатады, олардың негізгі патологиялық көрінісі цитотоксикалық Т-жасушаларының автоспецификалық активтенуі нәтижесінде жүйке ұштарының миелинінің бұзылуы болып табылады. Аурудың дамуындағы иммунологиялық процестердің басым рөлі миелинге тән иммундық процестердің белсенуін, оның ішінде гистосәйкестіктің негізгі кешені ақуыздарының аутоантигендермен өзара әрекеттесуін мақсатты түрде азайтуға мүмкіндік беретін препаратты іздеу қажеттілігін туындатады.

II класстағы гистосәйкестіктің негізгі кешені (MHC II) бөтен қоздырғыштарға адаптивті иммундық жауапта ғана емес, сонымен қатар бірқатар аутоиммундық аурулардың дамуында да маңызды рөл атқарады. MHC II кешендері антигенді ұсынатын жасушалардың бетінде орналасқан антигенді пептидтерді қабылдайды, олар кешен құрамында ГКГ-II-пептид-ТЖР тримолекулярлық кешенін құра отырып, Т- жасушалардың бетінде орналасқан Т-жасушалық рецепторларға (ТЖР) қол жетімді болады, ол өз кезегінде иммундық жауап каскадын іске қосады. Пептидтерді MHC II-ге жүктеу процесінде олардың "өзара әрекеттесу тереңдігін" анықтайтын бастапқы құрылымы шешуші рөл атқарады.

Мақсаты: Зерттеудің мақсаты иммундық жүйенің миелин автоантигендерімен белсендірілген жасушаларының бетінде II типті (MHCII) негізгі гистосәйкестік кешенінің ақуыз рецепторлары бар эксперименттік аутоиммунды энцефаломиелитті (шашыранды склероздың жануарлар моделі) емдеу үшін кавеолин-3 ақуыз молекулаларының құрамындағы пептидтік сипаттағы жаңа препараттарды іздеу болып табылады.

Материалдар мен әдістер: Әзірленіп жатқан препараттың тиімділік дәрежесін бағалау үшін лимфоциттер жасушаларының аралас культурасына негізделген in vitro жүйелері, сондай-ақ DA, Dark Agouti зертханалық инбредті егеуқұйрықтарды қолдануға негізделген шашыранды склероздың жануарлар моделі қолданылды. Бұл модель жануарларды сингеналық хорда препараттарымен иммундау нәтижесінде тәжірибелік аутоиммунды (аллергиялық) энцефаломиелит белгілерін алуға мүмкіндік береді. Тәжірибелік аутоиммунды энцефаломиелиті бар жануарлардан оқшауланған лимфоциттер дәрілік заттардың тәжірибелік үлгілерінің әсерін зерттеу үшін жасуша культурасында қолданылды. Лимфоциттер пептидтердің әртүрлі концентрациясымен инкубацияланды және жасушалардың өміршеңдігі MTT және AlamarBlue көмегімен стандартты сынақтар арқылы бағаланды.

Нәтижелерін талдау: Адамның IgG VH иммуноглобулинінің ауыр тізбегінің N-соңғы доменінің пептидімен жоғары гомологиясы бар октапептид (8-аминқышқыл қалдықтары) түріндегі синтетикалық аналогы кавеолин-3 типті ақуыздың аминқышқылдарының тізбегінің С-соңғы аймағында биоинформа- циялық тәсілдерді қолдану нәтижесінде табылды және алынды. PN6 синтетикалық аналогы биологиялық белсен-ділікке ие және хорда препаратымен иммунизацияланған DA желісінің аутбредті егеуқұйрықта- рының лимфа түйіндерінен алынған аралас культурада белсендірілген лимфоциттердің көбеюін тежеуге қабілетті. Бұл тәсіл адамның шашыранды склерозының (тәжірибелік аутоиммунды энцефаломиелит) жануарлар моделіне толығымен сәйкес келеді. Биологиялық белсенді октапептидтің жаңа құрылымын пептидті немесе аралас негізде аутоиммунды ауруларды емдеуге арналған дәрілік препараттың ықтимал компоненті ретінде қарастыруға болады.

Қорытындылар

1. PN6 синтетикалық октапептиді аралас культурада белсендірілген лимфоциттердің көбеюін дозаға тәуелсіз тежеуге қабілетті.

2. PN6 пептиді аутоиммунды ауруларды, оның ішінде шашыранды склерозды емдеу үшін пептидтік сипаттағы жаңа дәрілік заттарды әзірлеу кезінде компонент ретінде қарастырылуы мүмкін.

  • Жыл: 2021
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.