Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Кардиохирургия бөліміндегі отаға дейінгі және отадан кейінгі науқастарды емдеудегі негізгі принциптер

Түйін

Әлем бойынша жүрек ауруымен ауыратын науқастар саны күн санап өсуде. Ауруды азайту мақсатында ашық жүрек отасын жасайды. Ашық жүрек отасы жасанды қан аппаратын қосып,жүректі тоқтатып және жүректің өз күшімен тоқтатпай жасайды. Оталар аорта коронарлы шунт, клапандарды ауыстыру, Бенталла-Де Боно отасы, Дэвид отасы жасалады. Осы отадан шыққан науқастарға көрсетілетін мейіргерлік бақылаулар, принциптер.

Кілт сөздер: аппарат, шунт, клапан, Дэвид операциясы, Бенталла-Де Боно операциясы

Кіріспе: қан айналымы жүйесі аурулары инфекциялық емес сырқаттармен қатар,кең таралуы, әлеуметтік және экономикалық шығындардың артуына байланысты,қоғамда маңызды медициналық ,әлеуметтік мәселеге айналып отыр.Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша қан айналым жүйесі ауруларынан жыл сайын әлемде 17млн.ға жуық адам қайтыс болуда ,ол әлемдегі барлық өлім-жітімнің 29%құрайды [1- 3].Сол себепті әлемде медицина дамуда.Медицинаны дамытып,осы жүрек ауруларының асқынып кетпеуі үшін науқас жандарға ашық жүрек отасы дамыды. Соның бірі,Шымкент қаласындағы жүрек орталығында 2009 жылы кардиохирургия бөлімі ашылды. Бөлімде жылына 400-ден аса ашық жүрек оталары жасалуда.Кардиохирургия бөлімінде білікті мамандар қызмет атқаруда.Қазіргі таңда,енгізілген шетелдік тәжірибені қолдана отырып,кардиохирургия бөлімінде ашық жүрек отасы,яғни аорта- коронарлық шунт жасау,жүрек қақпашаларын ауыстыру,Бенталла-Де Боно отасы,Дэвид отасы жасалынуда.

Зерттеу мақсаты: ашық жүрек отасынан кейінгі науқастардың күтімін

ұйымдастырудағы мейіргердің ролін анықтау және сауықтыру шараларын оңтайландыру мақсатында мейіргерлік күтім жасау әдістемесін әзірлеу.

Зерттеу міндеттері:

 • Ашық жүрек отасынан кейінгі науқастардың күтімін ұйымдастырудағы мейіргердің іс- әрекетіне талдау жүргізу;
 • Ашық жүрек отасынан кейінгі науқастарға мейірбикелік күтім жасау негіздерін қарастыру;
 • Ашық жүрек отасынан кейінгі науқастар үшін оңалту шараларын жүргізуінің оңтайлы әдістерін айқындау;

Зерттеу материалдары мен әдістері: зерттеу жұмыстары Шымкент қаласындағы «Шымкент жүрек орталық» АҚ-ның базасындағы «Кардиохирургия» бөлімшесінде жүргізілді.05.01.2021-31.07.2021 жылдар аралығында 322 ауру тарихы қаралды.

Зерттеу нәтижелері: отадан кейінгі науқастарды жан сақтау бөлімінен

кардиохирургия бөлімінде палаталарға ауыстырамыз . Ауысқан науқастың жағдайын бақылау:

 1. .Төсек режимінің сақталуын бақылау.
 2. Мониторлық бақылау,жүрек қызметінің көрсеткіштерін тұрақты түрде бақылау.Ең басты көрсеткіштер-артериялық қан қысымы,пульс жиілігі,тыныс жиілігі.
 3. .Кислород қою,сатурациясын бақылау
 4. .Дренаждық түтікшемен келген науқасты бақылау(дренаж ішіндегі сұйықтыққа(қан) белгі қою, сұйықтықтың мөлшерден тыс бөлінбеуі,егер көп бөлінсе КЩС анализін алып,ондағы гемоглобин (қалыпты жағдайда 120-150)мөлшерін бақылау)
 5. .науқаста аритмиялық өзгеріс болмау үшін,зәрі көп шықса немесе аз шықса КЩС анализін алып,ондағы калий анализін көру,калий аз болса калий хлоридін құю,калий көп болса фуросемид салу(қалыпты жағдайда 3,5-5,0))
 6. .Науқасты тұрғызып жүргізу,жара таңу бөлмесінде дренаждық түтікшені алып тастау
 7. .Өкпе рентгенін жасап,бақылау
 8. .Науқасты күнделікті бақылау(арқасымен жату,АҚҚ,пульс,температура,диурез)
 9. .Науқасқа ЭКГ түсіріп,жүрек ішінде тұрған электродын алу.Жүрек УЗИ-не түсіріп жүрек өкпедегі сұйыктықтарды,жүректің дұрыс жумыс жасауын,қалпын көріп бақылау
 10. . Осы бақылаулар дұрыс болса,науқас уйіне шығуға дайын.

Қорытынды:

-Науқастың отадан кейінгі сауығуы үшін білікті медициналық қызметкерлерге де маңызды болып табылады. Кардиохирургия бөлімі емделушілерге отаға дейінгі кезеңнен бастап, отадан кейінгі уақытқа дейін әртүрлі қызметтер көрсетеді. Емдеудің барлық кезеңдерінде пациент бөлімнің медициналық персоналы мен басшылығымен,ота жасаған хирургтың бақылауында болады.

-Физикалық жүктемелер науқастың жағдайын жақсарту үшін ғана емес ,сонымен қатар психологиялық әсер улкен маңызға ие. Тіпті қозғалу мүмкіндігі мен қажеттілігі қалпына келтіруге үміт береді. Олар қарапайым өмірге оралуға,болашаққа жоспар құруға ынталандырады.

-Жүрек отасынан кейінгі науқастарды күту бойынша мейірбикелік іс-әрекеттер бағдарламасы құрылды. Мейірбикелік іс-әрекеттер бағдарламасын қолдану нәтижесінде отаға алынған 322 науқаста жақсару байқалған. Ота жасалмаған науқастармен салыстырғанда,отаға алынған 322 науқастың сауығуы 82%-ға тез қалпына келген.

Тәжірибелік ұсыныстар: кардиохирургия бөлімшесіне отадан кейінгі науқастарға мейірбикелік іс-әрекеттер бағдарламасы мен біліктілікті тереңдету бағдарламасын қолдауды ұсынамын.

Әдебиеттер

 1. .Семченко А.Н., Кошкин И.И. 50 лет первой операции маммарокоронарного шунтирования с применением микрохирургической техники и операционного микроскопа в клинике (Джордж Грин, 1968) (рус.) // Патология кровообращения и кардиохирургия. — 2018. — № 3. — С. 86—94 Боль в грудной клетке. Руководство для врачей. Поздняков Ю.М., Волков В.С. Москва, 2016 г. С. 27-28.
 2. .Клинические рекомендации по ведению, диагностике и лечению клапанных пороков сердца. Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России. Всероссийское научное общество кардиологов. Изд-во НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, Москва, 2009 г.
 3. .Приказ №647 от 24.10.2011г «об утверждении Положения об организациях здравоохране-ния, оказывающих кардиологическую, кардиологическую интервенционную и кардиохирургическую помощь населению РК».

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.