Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

«Қызыл жарты ай» кризистік орталығындағы әйелдердің психо-әлеуметтік жағдайын зерттеу

Кіріспе. Бүгінде барша әлем елдерінде белең алған тұрмыстық зорлық - зомбылық біздің елімізде де өзекті мәселелердің бірі болып келеді. Статистика мәліметтері бойынша жыл сайын республикада 500-ге тарта әйел көз жұмады. Қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылықтың өзектілігі соншалық, Қазақстанда әлімжеттіктің құрбаны болған жандар үшін 26 Арнайы Дағдарыс Орталықтары жұмыс істейді. [1]

Отандық социологтар отбасы ішіндегі қарым - қатынасты зерттеуге көп көңіл бөлмейді. Қазіргі таңда отбасы ішіндегі зорлық - зомбылықтың пайда болу себебі және салдары толығымен зерттелмейді. [2] Зорлық зомбылықтың себебі маскүнемдікпен ғана байланысты емес, ол білімі және әлеуметтік статусы жоғары адамдар арасында да көптеп кездеседі. Зерттеулер бойынша оның басты себептеріне субьектінің жеке тұлғалық қасиеттері, отбасы ішіндегі болып жатқан жайлар, қоғамдық - мәдениеттілік деңгейі сияқты факторлар жатады. [3]

Зерттеу мақсаты. Кризистік орталығында әлеуметтік көмек алатын әйелдердің психо-әлеуметтік жағдайын зерттеу.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу Шымкент қаласы, «Қызыл жарты ай» Кризистік орталығында 01.06.2017-01.11.2017 уақыт аралығында жүргізілді. Дағдарыс орталығында осы уақытқа дейін стационарлы түрде әлеуметтік көмек алған әйелдер мен балаларының саны - 56. Әр әйелде орташа алғанда - 3 - 7 балаға дейін бар. Әйелдердің жас құрамы орташа 42± 21.

Кризистік орталықта әлеуметтік көмек алатын әйелдердің психо-әлеуметтік жағдайын зерттеуде Т. Лири әдістемесі қолданылды. Берілген әдістеме көмегімен адамдармен қатынастағы өзіндік баға және өзара бағадағы басым тип анықталады.

Тұлғааралық қатынасты зерттеуде көп жағдайда екі фактор бөлініп көрсетіледі:

  1. фактор- доминантты бағынушылық;
  2. фактор - достықты сүю - агрессиялық.

Осы факторлар тұлғааралық қабылдау процесінде адам туралы жалпы пікірді анықтайды. Сауалнама 128 бағалаушы пікірлерден тұрады. Әрқайсысы 8 қатынас типі бойынша 16 пункт бар. Пікірлер қандай да бір тұлға аралық қатынас типін анықтауға бағытталған. Ол тұлғаның авторитарлы, өзімшіл, агрессивтілік, сенімсіз, тәуелділік, бағынушылық, және достықты сүюші, альтуристік қасиеттерін анықтайды. Әдістеме әйелдерге тізім бойынша берілді. Оған өзі туралы, адамдарға қатынасы немесе оның идеалы туралы елестеріне сәйкес пікірлерді көрсету ұсынылды.

Деңгейдің максималды бағасы 16 ұпай, бірақ ол қатынастың төрт сатылы айқындылығына бөлінген.

Кесте 1 - Қатынастың төрт сатысы

0-4 ұпай - төмен;

5-8 ұпай - қалыпты

Адаптивті мінез-құлық

9-12 ұпай - жоғары;

13-16 ұпай - экстрималды

Патологияға дейінгі экстрималды мінез-құлық

Алынған ұпайлар дискограммаға салынды және шеңбердің орталығынан қашықтық берілген октант бойынша ұпайлар санына сәйкес болды (0- ден -16-ға дейін).

Нәтижелерді талқылау. Алынған нәтижелерге сәйкес келесі қорытынды жасауға болады: әйелдердің 6 (37,5%)- агрессивті, яғни басқаларға қатынасы қатаң, көнбейтін, барлығына қоршағандарды кіналаушы, кектеушілігі басым. Ал 3 (18,7%)- авторитарлы, іс-әрекеттің барлық түрінде лидерлікте болады,

басқалардың кеңесін қабылдай алмайды. 2 (12,5%) - өзімшіл, тәуелсіз, өзіне түскен ауыртпалықты басқаларға аударады, өзін оқшау ұстайды, ал 1 (6,2%)- секемшіл, яғни күмәншіл, кек сақтағыш, үнемі басқаларға шағым жасаушы, барлығына риза емес, мінезі тұйық, және 4 (25%)- альтуристі, жауапкешілігі бар, барлығына көмектесуге тырысады, қоршағандарға аса белсенді қарым-қатынаста екенін көрсетті.

Сонымен қатар әйелдердің көп бөлігінің темпераменттері холерик пен меланхолик екені анықталды. Атап өткен жөн, бұл отбасылардың 9 - 10 жастағы немесе одан жоғары балалар өкпелегіш, агрессивті, қызуқанды болып келеді.

Қорытынды. Қорытындылай келе зерттеу нәтижесі бойынша кризистік жағдайлардың негізгі себебі: психологиялық және экономикалық зорлық-зомбылық, отбасындағы адамдармен қарым-қатынас кезіндегі қиындықтар, сонымен қатар тұрмыстағы материалдық жағдай.

Балалардың мінезіндегі өзгерістердің себебі ата-аналардың қатігез қарым-қатынасы мен психологиялық жарақаттар.

 

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Асанов Ж.К., Корнейчук С.В. Практикум по предупреждению и профилактике бытового насилия органами прокуратуры: учебно-практическое пособие. - Астана, 2014. - 194 с
  2. Сарсенбаев Т.А., Тұрмыстық зорлық - зомбылықпен күрес. Журнал. Алматы, 2013 ж., - 195 б.
  3. Анисимова С.Г. и др. Насилие в семье: взаимосвязь виктимности и агрессивности // Криминальное насилие:общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Якутия). М., 2004. 170 с.
  • Жыл: 2017
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.