Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Мейірбикелердің шиеленіс жағдайындағы коммуникативтік құзіреттілігі

Кіріспе. Қазіргі уақытта қарым-қатынас мәселесі тәжірибеде маңызды орын алады. Мейірбике ісі мамандығы өзіндік кәсіби сипатқа ие. Мейірбике науқаспен тұрақты және ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатады және шиеленісті жағдайларды шешуде өте маңызды рөл атқарады. Науқас - белгілі бір мінез- құлығы және психологиялық ерекшелігі бар тұлға, сондықтан науқас жеке күтімді қажет етеді.

Шиеленісті жағдайлар өмір бойы бізбен бірге жүреді. Алайда, олардың әрқайсысы қақтығыстарға айналмайды. Қақтығыстар тараптардың бірі екіншісінің мүдделеріне нұқсан келтіре бастаған кезде дами бастайды[1].

Әртүрлі адамдармен үнемі байланыста болатын кез-келген мамандық шиеленістіжағдайдағы құзыретті мінез-құлықты талап етеді. Медицина қызметкерінің қатысуымен шиеленістіжағдай кәсіби қарым- қатынастың барлық спектрінде пайда болуы мүмкін. Шиеленіс науқастармен немесе олардың туыстарымен, дәрігермен, жас әріптестерімен немесе басқарушылар арасында да кездеседі[2]

Кез келген медициналық мекемеде топтық ынтымақ болуы қажет. Топтық ынтымақ дегеніміз - бұл топ мүшелерінің орташа статистикалық бірлігі. Жоғары дәрежедегі ынтымаққа бақталас емес, бірлесуге негізделген топ қана жетеді [3]

Медициналық қызметкердің коммуникативтік білгерлігін, оның кейбір тұлғалық психологиялық ерекшеліктерін үрейлену, депрессия, интраверсияәрекеттері төмендетіп дұрыс арақатынасқа қиыншылықтар тудырады. Кез келген типтегі ең қарапайым сәтсіздікке, қатерге өзін кінәлі сезінетін медициналық қызметкерді көргенде, науқас оның біліктілігіне күмән келтіреді.

Науқас медициналық қызметкерге толық сенім арттыруы үшін медициналық қызметкер оған мейірімділік көрсетіп отыруы маңызды[4]

Зерттеу мақсаты.Шиеленістіжағдайдағы мейірбикенің жүргізу тактикасын анықтау, яғни, шиеленістіжағдайды шешу үшін қажетті қарым-қатынас дағдыларына ие болу.

Материалдар мен әдістер.Жұмыс жүргізу барысында төмендегілер әзірленді: 1) «Шиеленіс жағдайында мейірбикенің коммуникативті дағдыларын» бағалау парағы. Онда шиеленіс жағдайының кезеңдері есепке алынды: 1-шиеленіске дейінгі кезең; 2-шиеленіс кезеңі; 3-шиеленістен шығу кезеңі. 2) Эксперименттік түрлі жағдайлар (жағдайлық есептер). Зерттеуге Шымкент қаласы, Т.О.Орынбаев атындағы гипербариялық оксигенация орталығында «Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім» бөлімшесіндегі мейірбикелер қатысты.Зерттеу бойыншаЛ.Т.Кулимованың«Медицина қызметкерлерінің науқаспен тиімді тілдесуіне кедергі келтіретін тосқауылдар» модулі бойынша бөлімше мейірбикелеріне тапсырмалар мен тест сұрақтары қойылды.

Нәтижелері және талқылау.Нәтижеге келер болсақ,«Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім» бөлімшесіндегі мейірбикелердің шиеленіс жағдайындағы коммуникативтік құзіреттілік деңгейі бойынша 41%-жоғары дәреже, 33%-орта дәреже, 26%-төмен көрсеткішке ие болдық. Жалпы бөлімше мейірбикелерінің коммуникативтік құзіреттілік деңгейі орта көрсеткішті білдіреді.Қазіргі таңда, мейірбикелердің рөлі денсаулық сақтау саласын жаңғырту, емдеу-диагностикалық процесте өзгеруде, яғни мейірбике ісі мамандығы жедел даму үстінде. Орта буынды мейірбике қазіргі таңда қажетті білімді қолдануға және ең оңтайлы шешімдер қабылдауға, топта жұмыс істеу дағдыларын үздіксіз үйренуге, өз бетінше оң ақпараттарды табуға және пайдалануға құқығы бар, жауапты шешімдер қабылдауға дайын құзіретті тұлға болып табылады. Сондықтан да мейірбикелер кез келген шиеленіс жағдайында дұрыс шешім тауып, өздерінің коммуникативтік құзіреттіліктерін жоғары деңгейге жеткізу керек.

Қорытынды.Орта буынды медицина қызметкелеріне: шиеленістерді анықтау, болжау және шешу дағдыларын қалыптастыру, командадағы психологиялық ахуалды жақсарту бойынша іс-шараларды өткізу, мейірбикенің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру бойынша оқу бағдарламаларын ұйымдастыру және жүргізу тиіс. Тәжірибелі медицина қызметкеріне нақты жағдайды дұрыс талдау және олардың сәтті шешілу әдістерін меңгеру қажет. Бұл мейірбикелердің психологиялық жағдайын, ақша қаражатын және уақытты үнемдеудіңең тиімді жолы.

Пайдаланылған әдебиеттер:

  1. Шилина С.В., Михальченко В.Ф. Актуальные вопросы экспериментальной, клинической и профилактической стоматологии: стоматологии: сборник научных трудов Волгоградского государственного медицинского университета. - Волгоград, 2008. - 346 с.
  2. Асимов М.А., Мадалиева С.Х., Ерназарова С.Т., Алибаева Р.Н. Коммуникативная компетентность медицинской сестры в конфликтной ситуации. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №11, 2014г., -87с.
  3. Асимов М.А., Нұрмағамбетова С.А., Игнатьев Ю.В. Коммуникативтік дағдылар. Оқулық. Алматы, 2009, - 134 б.
  4. Кулимова Л.Т. Коммуникация негіздері. Оқу әдістемелік құрал. Қарағанды, 2012, - 66-67, - 74 б.
  • Жыл: 2017
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.