Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Байқоңырдағы қоршаған ортадағы ракета отының кой қалдықтарының фиторемидиясы

Қазір көп жылдар бойы мақтан еткен ғарыш кемелерін ұшыратын әлемге әйгілі Байқоңыр космодромы да экологиялық апаттың көзіне айналып бара жатыр. Жер серіктерін орбитаға шығарушы ракеталардың отынының өзінің қалдықтары, оның жануынан пайда болған қалдықтар космодромның өзін және оған көршілес аймақтарды ластай бастады. Ластанудың қарқыны өте жоғары, сондықтан да ол мәселе тек ғалымдарды ғана емес, сонымен сол аймақтардағы халықты да қатты алаңдатуда. Бүгінгі күні «Байқоңыр» аймағындағы қоршаған ортаның экологиясы ары қарай нашарлауда, өйткені ракеталардың құлап жатқан сатылары, улығы жоғары жанар майлардың жанып өткен және шашылып-төгілген қалдықтары және тағы басқа да факторлары қоршаған ортаға және сол аймаққа жақын мекендеген тұрғындарға жағымсыз әсерін тигізуде. Қоршаған ортаны ластаушы зиянды заттарға мөлшері жоғары бар азот диоксиды (NO2, 7.8 кг), күкірт диоксиды (SO2, 6.3 кг) және көміртек тотығы (СО, 4,8 кг) жатады. Мөлшері төмен болуына қарамастан симметриялы емес диметилгидразин (H2-N2-C2H6, 0.002 кг) өте қауіпті ластаушы болып табылады. Сол себепті менің жұмысымның мақсаты жоғары сатыдағы өсімдіктердің ерекше түрлерін қолдана отырып, ауа мен топырақты тазарту жолдарын табу және көрсету.

Жұмыстың мақсаты: Атмосфераның ластануы «Байқоңыр» космодромы мен оған жақын аймақта өмір сүріп жатқан халыққа тигізетін зиянды әсері күшейіп барады. Ластағыштардың ішінде ең жоғарғы мөлшері азоттың диоксидіне, күкірттің диоксидіне және көміртегінің оксидіне келеді. Сонымен қатар, аз мөлшерде болса да, аса қауіпті - гептилге келеді. Сондықтан, менің жұмысымның мақсаты - ауаны тазарта алатын өсімдіктердің ерекше түрлерін табу және оларды пайдаланудың жаңа жолдарын іздестіру болып табылады.

Гипотеза: Космодром аймағында өсетін кейбір өсімдіктердің ауаны жоғарыда айтылған улы газдардан тазалайтын қабілеті болу керек. Топырақта өмір сүретін бактериялардың құрамында молибден бар ферменті - карбон-монооксид-дегидрогеназа көміртегінің оксидін белсенді түрде сіңіреді. Гептил - гидразиннің туындысы болдғандықтан оны өсімдік азот көзі ретінде жақсы сіңіруі тиіс.

Зерттеудің кезеңдері:

 • Үлкен қалалар мен ерекше мақсатта пайдаланылатын обьектілердің (Байқоңыр космодромының) ауасын ластағыштар және олардың деңгейі туралы ақпараттарды жинау.
 • Осы аймақта таралған өсімдіктердің дәндерін жинау.
 • Өсімдіктердің ауаны тазалай алатын қабілетін зерттеу бойынша тәжірибелерді зертхана жағдайларында жүргізу.

Әдістеме. Зертханада өсімдіктерді өсіру және олардың молибденді ферменттерінің субстратын, өнімін және белсенділігін анықтау жағдайларын тиімдеу. Гидразин және оның туындыларын қарапайым тотықтырғыштар арқылы анықтаудың тиімді жолдарын анықтау.

Жұмыстың жаңашылдығы: Біз «Байқоңыр» космодромының аймағында өсетін өсімдіктердің (ағаштарды қосып есептегенде) барлық түрлері газ түріндегі азот пен күкірттің диоксидтерін (мүмкін, көміртегінің тотығын да) сіңіре алатынын анықтадық. Осы диоксидтарды заласыздандыруда шешуші роль атқаратын молибденді ферменттер - нитратредуктаза, сульфитоксидаза және бактериялық карбонмонооксиддегидрогеназа болып табылады. Дәндерді себер алдында осы металдың ерітіндісімен қанықтыру (прайминг) өсімдіктердің тамыры мен жапырақтарындағы, және бактериялардағы молибдоферменттердің белсенділігін күрт жоғарылатады, яғни, өсімдіктер мен бактериялардың осы аймақтағы ауаны ластағыш негізгі газдардан тазалау қабілеті артады.

Жұмыстың практикалық маңызы: Біз айқындаған өсімдіктер мен ағаштардың түрлерін өсіру арқылы үлкен қалалар мен өндіріс орталықтарының ауасын таза ұстауға және сол арқылы жасылдандыруға болады. Гептил - гидразиннің туындысы болдғандықтан оны азот көзі ретінде жақсы сіңіретін өсімдік түрлерін пайдалану арқылы топырақты тазалауға болады.

 

Әдебиеттер

 1. Аликулов З. Тұзды топырақтағы өсімдіктердің тұрақтылығына құрамында молибдені бар ферменттердің ролі II-Internat. Conferense “HistoricalroleofAlexander-von-Humbold tandhisexpeditioninthedevelopmentofworld, regionaland national sciences”, October 14-16, 2004. Pp 26-30.
 2. Alikulov Z. Role of molybdenum containing enzymes in the oxidative stress caused by natural dehydrationБиотехнология. Теорияжәнепрактика 2004, N 3, 106-112 беттер.
 3. Аликулов З. Патогенге өсімдіктердің тұрақтылығы құрамында молибдені бар ферменттердің роліБиотехнология. Теорияжәне практика. 2005. №4. 50-60 беттер.
 4. Аликулов З. Ортаның тұздалуымен туындаған тотықтырушы стрессіндегі арпаның молибдоферменттерінің ролі. Қазақстанның биологиялық ғылымы. № 3-4 2006. 29-43 беттер.
 5. Аликулов З., Алтайулы С. Молибденнің топырақтағы құрамы және оның өсімдікті жетілдірудегі ролі. Қазақстанның ауыл шаруашылық ғылымының хабаршысы. Т.9. 30-33 беттер.
 6. Аликулов З. Бидай молибдоферменттерінің белсенділігі және олардың суыққа төзімділігіне ауыр металлдарының әсері. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. 2006. №6. 87-92 беттер.
 7. Аликулов З. Өсіп келе жатқан және пісіп жетіліп келе жатқан түрлі сортты бидай дәнінің нитратредуктазалық белсенділігі. ҚазҰУ хабаршысы. 2007. Сер. Биол №3. (33). 36-40 беттер.
 8. Аликулов З., Р.С.Оразбаева. Экологиялық білімге қатысты мәселе: қоршаған ортаны басым сипатта ластаушылар және оны мүмкін ететін сауықтыру әдістері. ПМУ хабаршысы, №3, 2007. 29-40 беттер.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.