Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ембі - 5 полигон аумағындағы жер жамылғысының радионуклидтермен ластану деңгейін анықтау

Кіріспе. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам жолдауында 3-ші бөлімнің, 35-36 қадамында ауыл шаруашылық жерлерін пайдалануға тұрақты түрде мониторинг жүргізу, ауыл шаруашылық жерлерін тиімді пайдалану мақсатымен оларды нарықтық айналымға беру туралы енгізілген. Осы жолдауға сай барлық аумақта жер телімдері ауыл шаруашылыққа пайдалануға берілуде. Осы жолдау негізінде Ембі - 5 полигонының жер телімі де тыс қалған жоқ.[1].

1991 жылы егеменді Қазақстан аумағында орналасқан Ембі-5 полигоны 1960 жылы зениттік зымыран жүйесін сынау үшін құрылған. Бұдан басқа, полигон әскери техниканың және қару-жарақтың жаңа үлгілерін зерттеуге, сынақтан өткізуге, сондай-ақ әуе қорғаныс күштерінің бөлімшелері мен құрамы бойынша жаттығуларға арналған.[2].

Ембі-5 полигон аумағындағы әскери техникаларды және әскери қаруларды сынау әрекетінен болған сынақтардың салдары әлі күнге дейін белгісіз, сол себептен Ембі-5 полигон аумағындағы ядролық сынақтардың жүргізілгендігін жоққа шығара алмаймыз. Қазіргі таңда Ембі-5 полигон аумағын ауылшаруашылығына пайдалануға берілуін есепке ала отырап, міндетті түрде Ембі-5 полигонының жер жамылғысын радионуклидтерге (стронций, цезий) зерттеу жүргізуді қажет етеді. Адам баласын радиациядан қорғау Қазақстан Республикасының алдында тұрған аса күрделі мәселе. Қазақстан Республикасында адам баласының денсаулығына өте үлкен көңіл бөлінуде. Әсіресе экологиялық апатқа ұшыраған аймақтағы тұратын халықтардың денсаулығы қатаң бақылауға алынған.Осы айтылғандарды қорыта келе радиация дертіне шалдықпау үшін, біздер Ембі - 5 полигонының жер жамылғысының радионуклдитермен ластану деңгейін анықтау, ауыл шаруашылыққа пайдалану үшін тиімділігін бағалау, жұмысымыздың негізгі өзектілігі болып отыр. Қоршаған ортада (стронций Sr-90 цезий Cs-137) радионуклидтерінің топырақ жамылғысында жартылай ыдырау кезеңі цезий (Cs-137) 30 жыл және стронций (Sr-90) 26 жыл болуымен түсіндіруге болады.[3].

Зерттеу мақсаты. Жұмысымыздың мақсаты қазіргі заманауи құрылғылармен Ембі - 5 полигон аумағының жер жамылғысының радионуклидтермен ластану деңгейін анықтау.

Материалдар мен әдістер. Ембі-5 полигон аумағының радиоэкологиялық ахуалын анықтау үшін зерттеу обьектісі ретінде топырақ сынамасы алынды. Ембі-5 полигоны аумағының 25 нүктесінен топырақ сынамасы «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» ГОСТ 17.4.4.02-84 сәйкес 0-20 см тереңдікте конверт әдісімен алынды.Алынған топырақ сынамасынан цезий және стронций радионуклидтерінің мөлшерін анықтау аккредитацияланған «Алия и Ко» зертханасында, AAnalyst 200 атомды- абсорбционды спектрометрия әдісімен жүргізілді.

Нәтижелер мен талқылаулар. Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері бойынша Ембі-5 полигоны аумағынаналынған нүктелердің барлығында Sr-90 және Cs-137 радионуклидтері анықталды.27.02.2015ж ГН №155, KZ 07700700303-2014.KZ 07.00.00304-2014 нормативтік құжаты бойынша цезий және стронций радионуклидтерінің топырақ сынамаларына баға берілді. Сынамаға алынған топырақтың бір нүктесінде стронций (Sr-90) 5401000,0 Бк/кг көрсеткішті көрсетті. Бұл дегеніміз орташа облыстық көрсеткіш мөлшерінен (0,5 Бк/кг) миллиондап артып тұрғандығын көрсетіп тұр. Ал цезий бір нүктеде (Cs-137) 3,31 Бк/кг және екінші нүктесінде цезий (Cs-137) 3,34 Бк/кг көрсеткішін көрсетті. Бұл дегеніміз орташа облыстық көрсеткіш мөлшерінен (0,31-0,34 Бк/кг) есе артып тұрғандығын, ал әлемдік фон Виноградов бойынша (15 Бк/кг) қалыпты көрсеткішті көрсетті.[4].

Нәтижелерімізді қорытындылай келе миллиондап артқан жер жамылғысындағы анықталған нүктелердің топырағының шоғырланған жеріне рециркуляция және дезинтоксикация жұмыстарын жүргізу қажет.

Қорытынды.

 • Ембі-5 полигон аумағында стронций (Sr-90) радионуклидінің аномальді нүктесі бар екендігін ескере отырып, сонымен қатар цезий (Cs-137) радионуклидінің орташа облыстық көрсеткішінен артып тұрғандығын есепке алып, тәуелсіз радиология лабораториясында қайтадан сол аумаққа зерттеу жүргізу керек;
 • радионуклидтердің шығу көзінен адамға дейінгі миграциялық тізбегін анықтау керек;
 • Ембі-5 қалашығының топырағының радионуклидтермен ластануынан туындаған аурушаңдық деңгейін анықтау керек;
 • Ембі-5 полигоны аумағына жыл сайын мониторинг жүргізуді ұсынамыз.

Әдебиеттер

 1. Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлт жоспары - «100 нақты қадам»
 2. Бенсман В.А, «Экологические состояние территории полигона Эмба,2007».
 3. Сорбат Д.М «Радионуклиды в почве Радиоактивное Загрязнение почвы»
 4. Виноградов А.П. «Геохимия редких и рассеяных химических элементов в почвах» М.:АН СССР,1957.- 289 с
 • Жыл: 2017
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.