Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ауыр металдардың адам денсаулығына әсері

Кіріспе. Қазіргі кезде ауыр металдардың қоршаған ортаға таралуы тек табиғи жағдайда ғана емес, сонымен қатар антропогенді жолмен де қарқынды түрде жүруде. Олардың қатарына өндіріс қалдықтары, тау-кен өндірісі, транспорт, түсті және қара металл өндіру, құрамында ауыр металдар кездесетін тыңайтқыштарды ретсіз пайдалану, жылу-электр орталықтары (ЖЭО) немесе жалпы урбанизацияны жатқызуға болады.

Зерттеу мақсаты. Қоршаған ортада орын алған ауыр металдардың адам денсаулығына әсерін талдау.

Материалдар мен әдістер.

ауыр металдардың қоршаған ортада таралу түрлерін талдау;

қорғасын мен сынап металдарының шығу көздері мен әсер ету жолдарын талдау;

ауыр металдардан туындайтын аурулар түрлерін айқындау;

ауыр металдардан сақтанудың тиімді шараларын анықтау.

Ғалымдардың мәліметтері бойынша жоғарыда келтірілген түсті металл балқыту зауыттарынан жыл сайын қоршаған ортаға - 154650 т. мыс, 121500 т. мырыш, 89000 т. қорғасын, 12000 т. никель, 765 т. кобальт, 1500 т. молибден, 30,5 т. сынап, ал көмір және мұнай өнімдерін жағудан 1600 т. сынап, 3600 т. қорғасын, 2100 т. мыс, 700 т. мырыш, 3700 т. никель және автокөлік газынан 260000 тонна қорғасын бөлінеді. Ал Қазақстанда Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі бойынша ауаның ластануының 70%-дан көбі автокөліктердің, 11%-дайы жылу-электр орталықтарының үлесіне тиеді.

Ал енді осы машиналардан тексеру барысында төмендегідей қорғасын шығады - 35,51 г.,

Атмосфераға транспорттардан бөлінген газдардың құрамында 25-27% қорғасын болатыны анық.

Ал жылдары ескі автокөліктерге ешқандай іс-шара қолданылмайды. Өйткені оларға қарсы ешқандай заң әлі шыққан жоқ.

Нәтижелермен талқылаулар.

 1. Жанармайға мүмкіндігінше қорғасын қосылыстарын қосуды азайту. Жанармайдың балама түрлерін (биожанармай, этил, метил спирттері) қолдану.
 2. Негізгі автокөлік көп жүретін күре жолдарды елді мекендердің ішінен өткізбеу керек. Жанармай бекеттерін елді мекендердің ішіне салуға тыйым салу.
 3. Қорғасын зауытының қалдығынан өлкемізді тазарту керек.
 4. Электр үнемдеуші лампаларды қолдану туралы үгіт-насихат жұмыстарын көбірек жүргізу қажет.

Құрамында сынабы бар металдар мен аспаптарды қолдану аясын төмендету.

Қорытынды.

 1. Экологиялық сауаттылықты арттыру жолдарын алға қою керек оның ішінде: үгіт-насихатты ақпараттық түрде камтамасыз ету
 2. .Ауыр металдардын орнын қауіптілігі төмен металлдармен алмастыру
 3. . Люминицинді шамдардан өзімізде шығарылатын диотты қауіпсіз шамдарға ауысу керек 4.Жанармаймен жүретін көліктерді эко-көліктермен алмастыру.
 4. .Сынапты термометрдің орнына электронды термометрді қолдану, тағы сол секілді адам денсаулығына қауіпсіз және де қоршаған ортаға зияны тимейтін немесе залалы аз заттарды қолдану

Қорыта келгенде, ғылыми жоба бойынша алған қойған міндеттер негізінде ауыр металдар, оның ішінде қорғасын бойынша Тараз қаласында орын алған мемлекеттік автоинспекциядан, ал сынап бойынша қалалық ауруханадан және «Тараз-Энерджи» мекемелерінен арнайы сұқбат алып, олардың ауыр металдарға қарсы қолданып жатқан жұмыс барысымен танысып, қазіргі жағдайларына талдау жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ үнемдеуші лампаларды өзіміз білім алып отырған мектепте де қолданатыны туралы мектептің шаруашылық ісіне жауапты қызметкерлермен де ақпарат алмастық. Сонымен қатар олардан туындайтын ауру түрлерімен танысып, сақтанудың тиімді шараларымен таныстық. Бұл тақырып қазіргі уақытта Қазақстан халқын ғана алаңдатып отырған мәселе емес, дүниежүзін толғандыратын шешімді дұрыс шешуді қажет ететін өзекті де күрделі мәселе болып саналады. Сондықтан да тақырып бойынша іздену жұмыстарын ары қарай жалғастырылады деген сенімдеміз.

Әдебиеттер

 1. Алексеев Ю.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. - Л., 1989. 8-204 с.
 2. Вонский Е.В.,Жаворонков Н.М. и др. Химический энциклопедический словарь, Москва, «Советская энциклопедия», 1983.
 3. Гринвуд Н., Эрншо А. Химия элементов, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008
 4. Изомеров И. Ф. К проблеме воздействия свинца на организм человека.// Мед.труда и пром. экология. 1998, № 2
 5. Корбанова А. И., Сорокина Н. С., Молодкина Н. Н. и соавт. Свинец и его действие на организм. //Мед.труда и пром. экология. 2001, № 5
 6. Намазбаева З.И., Мукашева М.А., Пудов А.М. и коллектив авторов. Определение содержания тяжелых металлов в объектах окружающей среды ибиоматериалов на атомно-абсорбционном спектрометре МГА- 915. - Астана, 2007.
 7. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельмитопогического анализ.Станадартинформ, 2008.
 8. Рощина В.В. Загрязнение окружающей среды металлами //Сб. тр. "Металлы, гигиенические аспекты оценки и оздоровления окружающей среды". -М., 1983. - С.7-14.
 9. Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии, Москва «Мир», 2002 г.
 10. интернет желісі:akjunis.kz/?p=1065
 11. интернет желісі: aif.ru/health/life/46037
 12. интернет желісі : dental-revue.ru/index.psp?page=03&subpage=02&artId=21
 13. интернет желісі: polismed.com/articles-mikroehlementy-v-organizme-cheloveka-jjod-ftor-mysh-jak-litiijj- khrom-kremnijj-vanadijj-rtut.html#anchor_7
 14. интернет желісі: massaget.kz/kyizdarga/shayra/13495/
 15. Экология.Под ред.проф.В.В.Денисова.Ростов-н/Д.:ИКЦ «МарТ»,2006.-768с

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.