Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ауылдық аймактарындағы нәрестелер өлімі мәселелеріне жиынтықты шолу жасау

Аннотация. Оңтүстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтарында нәрестелер өлімі жоғары дәрежеде. Мүндай жағдайдың негізгі себептері болып ауыл түрғындарының өміріндегі қолайсыз экологиялық-гигиеналық, әлеуметтік-түрмыстық және экономикалық жағдайлар табылады. Нәрестелер өлімі, көбінесе, жедел ішек инфекциялары ( 80%-ден жоғары) және жедел респираторлы аурулардың асқынуларынан байланысты болады.

Кілт сөздер: алдын алу, нәресте өлімі, ауылдық аймақтар.

Кіріспе: Біздің мемлекет пен қоғам әйелдердің денсаулығын қорғау мен еңбек және өміріне қолайлы жағдай жасау, жеке түлға ретінде жан- жақты дамуына ерекше көңіл бөледі.

Медико - статистикалық мәліметтердің соңғы деректері толық денісау репродуктивті жастағы әйелдер санының едәуір төмендегенін және Оңтүстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтарындағы өндіріс орындарында жүмыс істейтін әйелдер денсаулығының өрістей нашарлауын көрсетеді. Сондықтан Оңтүстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтары сәбилер өлімін төмендету бойынша шүғыл шараларды өткізуді талап ететін басты аймактарға жатқызылуы керек.

Зерттеу материалдары және әдістері: Оңтүстік Қазақстан облысы Республикада халық саны бойынша 14,5%-ды қүрайды. Бүл аймақта нәрестелердің туылу көрсеткіші Республика бойынша 26,9%- ды қүраса, ал шетінеген нәрестелердің саны 37,2%-ды көрсетеді. Нәрестелер өлімінің қүрылымында инфекциалық аурулар мен тыныс алу мүшелерінің аурулары басым, яғни, олар басқарыла алатын себептерге жатады.

Нәрестелер өлімінің динамикасының ең жоғарғы деңгейі жаз айларына сәйкес келеді (шілде - қыркүйек). Бір жасқа дейінгі балалардың 42% -ы фельдшерлік - акушерлік пункттер қызмет көрсететін аймақтарда түрады. Барлық жағдайларда, фельдшер қызмет көрсететін балалар саны қалалық аймақтағы педиатрлық учаскедегі балалар санынан артық болады. Білікті дәрігерлік көмектің қолжетімсіздігіне байланысты үйдегі өлім- жітім мен тәулікке дейінгі летальділік дәрежесі жоғары. Оңтүстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтар үлесіне инфекциялық аурулардан летальділік - 37,1% және тыныс алу мүшелерінің ауруларынан метальділік 33,8% - дан асып тиеді.

Оңтүстік Қазақстан облысының ауылдық аймақтарындағы демографиялық жағдай Қазақстанның басқа облыстарынан күрт ерекшеленеді. Туылу көрсеткіші 1000 түрғынға шаққанда 29,58-ді қүрайды, ал ауылдық аймақтарында орташа туылу көрсеткіші 34,23-ті қүрайды. Ауылдық әйелдерде босанулар арасындағы интервал 2 жылдан, ал кейбіреулерінде 1,5 жылдан аз. 10 жастан кіші 5 және одан көп балалары бар жанүялар 20%-дан асады. Оңтүстік Қазақстан облысындығы ауылдық аймақтағы балалар саны 39,4% -н қүрайды. Арнайы зерттеулер жүкті әйелдер денсаулығының қанағаттанарлықсыз жағдайын көрсетті. Оның себептері сан алуан түрлі, оның ішінде әйелдердің тамақтануының өте кедей рационын,е ңбек пен түрмыстың қолайсыз жағдайларын атап өту керек. Әйелдердің тамактануында ет, сүт, жеміс және жидек компоненттерінің едәуір жетіспеушілігі байқалады. Шамамен әрбір 2-ші жаңа туылған нәрестеде туа біткен гипотрофия анықталады.

Талқылау: Әйелдер мен балалардың денсаулығына, сонымен қатар, нәрестелер өліміне әсер ететін маңызды факторлардың бірі - әйелдердің, оның ішінде жүкті әйелдердің еңбек ету сипаты.

Ауыл аймақтарының әйелдерінің көпшілігі мақта және бақша шаруашылығымен айналысады. Мақта шаруашылығында жүмыс істейтін әйелдердің еңбек жағдайы ағзаға өлшемдері гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтін қолайсыз өндірістік факторлар жиынтығының әсер етуімен сипатталады. Мүндай факторлардың қатарына ауаның жоғарғы температурасы (жазғы кезеңде 29-дан 40°С-қа дейін, күзгі кезеңде 25-тен 30°С-қа дейін), интенсивті инфрақызыл сәулелену (908 Вт/м2 дейін), топырақ - өсімдік шаңының жоғарғы концентрациясы (40,91 4,2 мг/м3дейін) жатады.

Мақта шаруашылығымен айналысатын аудандардағы нәрестелер өлімін есептеу қалыптасқан жағдайы одан да көрнекті көрсетеді: 1000 тірі туылған балаға 1 жасқа дейінгі балалар өлімі 42,3- ті қүрайды. Ана мен баланы қорғау қызметін қайта қүру сүрақтарына жиынтықты ыңғай жасау балаларға көмек көрсетудің қандай да бір түрінің орындалу орындарында шығармашылық жүзеге асырылуды қарастырады. Мысалы, осы кезеңде балалар өлімімен күресу оның жоғарғы деңгейдегі аймақтарында күш пен қүралдарды ішек инфекциясы бар балаларға көрсетілетін медициналық көмекті жақсартуға бағыттаса неғүрлым нәтижелі болады.

Қорытынды:

1. Оңтүстік Қазақстан облысының мақта егуші аудандарында нәрестелер өлімінің деңгейі жоғары, 42,3% қүрайды, ол Республикалық көрсеткіштен 2,8 есе жоғары.

2. Аймақтағы нәрестелер өлімін төмендеудің негізгі жолы жүктіліктің, босанудың асқынуларының алдын алу және нәрестелер өлімі дамуының нақты қауып факторлары бойынша сүрақтар туралы әйелдердің санитарлық - гигиеналық білімі деңгейін жоғарылату.

 

Әдебиеттер:

  1. Володин Н.Н.,Медведев М.И.,Горбунов А.В.Нәрестелердегі гипоксиялық-ишемиялық зақымданудың комплексті диагностикасы. // Перинатология мен педиатрияның Ресейлік хабаршысы.- 2003
  2. Барашнев Ю.И.,Антонов А.Г.,Кудашов Н.И.Нәрестелердегі перинаталдық патология.//Акушерство мен гинекология.-1994
  3. Барашнев Ю.И.,Бубнова Н.И.,Сорокина З.Х.,Рымарева О.Н.,Гудимова В.В.Бас миының перинаталдық патологиясы. //Перинатология мен педиатрияның Ресейлік хабаршысы.- 1998

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.