Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Асқынбаған гипертензивтық криздерде шұғыл медициналық көмек

Аннотациясы

Статистика агенттігінің мәліметі бойынша, Қазақстан Республикасы жедел медициналық көмекке (ЖМК) жүгінуге өсуі байқалады. Өтініштердің арасында ең жиі қоздыратын факторлар жүрек-қан тамырлары аурулары болып табылады, оның үлес салмағы шамамен 18-ден 25% - ға өсті. Олардың арасында гипертензивтық криздермен (ГК) жиі білінетін жетекші орынға ие артериялық гипертензия (АГ) шығады [1,2,3].

Кілт сөздер: гипертензивтық криздер, жедел медициналық көмек, АТФ ингибиторлар.

Медицинаның қол жеткізу қарамастан, гипертензивтық криздердің мәселесі жүрек-қан тамырларлық асқынуларын және халықтың жұмысқа қабілеттілігін төмендеуінің себептерінің бірі қалады [4,5].

Жұмыстың мақсаты: ауруханаға дейінгі кезеңде асқынбаған гипертензивтық криздерді емдеуде эналаприл препаратын енгізудің веналық формасын зерттеу болды.

Зерттеу материалдары мен әдістері:

пациенттердің 43-і тексерілді, оның ішінде негізгі тобында 29 (8 еркек және 21 әйел) бақылау тобында 14 (3 еркек және 11 әйел), 51 жастан 68 жасқа дейін (орташа жасы (58,9 ± 9,2 )) 2-ші типті гипертензивтық криз.

Орташа алғанда, артериялық гипертония ауруының ұзақтығы (17,5 ± 4,2) жыл болды. Ангиотензинді түрлендіретін ферменттерді (АТФ ингибиторлар) үздіксіз 31 адам қабылдады. Мерзімді түрде басқа да препараттар қабылданды. Қалғандары әр түрлі топтарға, ал кейде АТФ ингибиторлар топқа жататын препараттарды қабылдады.

Екі топтағы артериялық қысымның биіктігі орташа - систолалық (САҚ) 165-185 мм рт.ст., диастоликалық қан қысымы (ДАҚ) - 95-100 мм. рт.ст. болды.

Жұмысты жүзеге асыру үшін картаны жасадық, барлық алынған индикаторлар тіркелді.

Негізгі топтағы криздің шұғыл емдеуі 20,0 мл 0,9% натрий хлорид ерітіндісінде1,25 мг эналаприлді сұйылтып 5 мин ішінде баяу парентеральді түрде енгізуге негізделді. Әрбір пациент қан қысымын, жүрек соғу жылдамдығын, электрокардиограмма түсіру, клиникалық жағдайды міндетті түрде белгілеу арқылы зерттелді. Артериялық қысым мен жүрек соғу жылдамдығы препаратты қолданғаннан кейін әрбір 15 минутта екі рет өлшенді.

Салыстыру тобында пациенттерге стандартты схемаға сәйкес антигипертензивтік терапия жүргізілді.

Зерттеу нәтижелері:

Негізгі топтың барлық науқастары эналаприлатты монотерапия түрінде қолдану арқылы криздерді тоқтатты.

Ангиотензинді түрлендіретін ферменттерді (АТФ) ингибиторларын, соның ішінде үнемі эналаприлатты қоса отырып, пациенттерде «инеге» азайтты және АТФ тежегіштерін үнемі қабылдаған адамдарда 10-20 минут ішінде қан қысымы төмендеді. Бұл систолалық және диастолалық қан қысымының 15-20% -ға төмендегені, жүрек соғу жылдамдығы төмендеуі, асқыну болмады, қайталанатын қоңыраулар байқалмады.

Қорытынды:

  • Эналаприлді 1.25 мг дозада ауруханаға дейінгі кезеңде парентеральді қолдану гипертензивтық криздерді асқынусыз төмендетеді
  • Гипертензивтық кризді емдеуде эналаприлатты парентералды қолдану жедел жәрдем топтарының шақыруларына келу ұзақтығын азайтады.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

  1. ESH-EIiC Guidelines Committee.2009 guidelines for the management of arterial hypertension.JHypertension 2009.
  2. Поздняков Ю.М., Красницкий В.Б. Неотложная кардиология. — М.: Шико, 2009. — 248 с.
  3. Рощин Г.Г. Новые технологии в неотложной медицине догоспитального этапа // Журнал практического врача. — 2008. — №2. — С. 4-6.
  4. Турланов К.М., воднев В.П., Мухамбетьярова С.А. Современные подходы к лечению артериальной гипертензии и гипертонических кризов на догоспитальном этапе: учебное пособие.- Алматы, 2011.- 64с.
  5. Рекомендация по артериальной гипертонии 2007: текст, контекст и размышления. Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В., Виллевальде С.В. // кардиология №2. - 2008 г. Том 48. -72 с.
  • Жыл: 2017
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.