Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Ақтөбе қаласы дәріханаларының жұмыстары тиісті фармацевтикалық тәжірибе (gxp) халықаралық стандарттарына сәйкестігіне қатысты сүрақтары

Маңыздылығы. Халықты сапалы дәрілік заттармен қамтамасыз ету мақсатында, қазіргі заманда фармация саласының дамуына байланысты, дәріхана мекемелерінің жүмысына жоғары талап қойғандығы туралы мамандар арасында (GPP - GoodPharmacyPractice) [1], стандарты туралы сөз бүрыннан қозғалып келеді. Жоғарыда келтірілген стандарттың үстанымы дайын өнімнің сапасын бақылау жүйесінен халықты тиімді және қауіпсіз дәрілік заттармен қамтамасыз етуге кепілдік беру жүйесіне өтуге ықпал етеді. ҚР 2005ж. фармация қызметіне халықаралық нормаларды енгізуге бағыт алды [2].

Мемлекеттік стандарт СТ ҚР 1615-2006 (тиісті дәріханалық тәжірибеге жалпы ереже) 2006ж. жасалып бекітілді. ҚР Кодекс «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2015ж. 16сәуірдегі өзгертулер мен толықтыруларды енгізуге байланысты, 2018ж. 1 қаңтардан бастап GxP стандарттары Қазақстандық фармацевтикалық нарықта заңды түрде міндетті деп табылады [3].

Зерттеу мақсаты.Ақтөбе қаласы бойынша дәріханалардың тиісті дәріхана стандарттарына өту дайындығын талдау.

Материалдар мен әдістер.Фармацевтикалық мамандарға анонимді сауалнама жүргізу арқылы зерттелді. Зерттеу объектісі GxP стандарттары бойынша білімі болды.

Ақтөбе қаласында 30 фармацевт мамандардан сауалнама алынды.

Нәтижесі және талқылауы. Сауалнама қорытындысы бойынша, дәріхана мамандары бул стандартқа өтуге дайын емес. Ұйым басшылары GxP сурақгары бойынша ең көп хабардар болды. Орта нәтиже көрсеткен дәріхана меңгерушісі. Ең аз көрсеткіш көрсеткен бірінші үстел фармацевтері. Біз алған қорытындымыз бойынша 2006 жылы қабылданған СТ ҚР 1615-2016 «Тиісті дәріханалық тәжірибе» стандартының еріктілік дәрежесімен түсіндіріледі.

Регламенттелген сақтау жағдайларын орындаудан кері шегіну немесе орындалмаушылық дәрілік заттардың сапасын төмендеуіне әкелуін ескеру керек (белсенділіктің өзгеруі, токсикалық, уыттылықтың жоғарылауы, жарамдылық мерзімінің азаюы және науқасқа қауіпті болуы). GxP стандартының негізгі принциптерін білу және сақтау ол барлық дәрілік заттармен жумыс жасайтын субъектілер міндетті. Оларды медициналық бақылаусыз немесе дурыс қолданбау науқас өмірі мен денсаулығына кері әсер етеді.

Қорытынды. Ақтөбе қаласының дәрілік айналым саласындағы субъектілердің барлығы әр адамның денсаулығын жақсартуға бағытталған тиісті дәріхана тәжірибе стандарттарының негізгі талаптарымен таныс емес. Фармацевтикалық мамандар GxP сурағы бойынша нормативтік қуқықтың базасымен жеткілікті таным емес яғни бул көрсетілетін фармацевтикалық қызметтің сапасын төмендеуіне әкеледі.

 

Әдебиеттер

  1. Фармацевтическое обозрение Казахстана , 31.10.2015г.
  2. Государственный стандарт СТ РК 1615-2006 (Надлежащая аптечная практика. Основные положения).
  3. Приказ МЗСР от 14.09.2015 г. №713 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники»
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.