Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оқу бөлмелерінің микроклиматын зерттеу нәтижелері

Кіріспе. Адам өмірінің 2\3 бөлігін жабық бөлмеде өткізетіндігі туралы ғылыми зерттеулерден белгілі. Бөлме микроклиматы жағдайымен студенттердің денсаулық жағдайы тікелей байланысты болғандықтан бөлмедегі ауа температурасы мен ылғалдылығының гигиеналық маңызы ерекше. Бөлмедегі микроклиматтық көрсеткіштердің өзгерісінен студенттер- дің патологиялық ауытқулар байқалып, жүмысқа қабілеттілігі төмендейді.

ЖОО ғимаратындағы студенттердің денсаулығын сипаттайтын көрсеткіштер арасында оқу бөлмелерінің санитарлық-гигиеналық талаптарға сай болуы аса маңызды. Біздің осы мәселені қарастыру мақсатымыз студеттердің білім алу үдерісне оқу бөлмелерінің санитарлық талаптарға сай келмеуі,олардың жүмыс жасау қабілетін төмендеткенімен қоймай, денсаулығында патологиялық өзгерістерге алып келеді. Студенттердің денсаулығын жақсартуда және түрлі аурулардың алдын алуда дәріс және оқу бөлмелерінің микроклиматы, бөлме ауасының ылғалдылығы, ауа температурасы, ауа қозғалыс жылдамдылығы, ауа қысымы, желдетуі айтарлықтай әсер етеді[1,3].

Зерттеудің мақсаты. ОҚМФА оқу бөлмесі микроклиматының оқу үрдісі барысында өзгеруін зерттеу. Материалдар және әдістер: оқу бөлмелері мен мен дәріс залдарының микроклиматтың ылғалдылығын, температурасын анықтау .

Нәтижелермен талқылаулар. Қойылған мақсатты орындау үшін арнайы аспап қолданыдық. Термогигрометр. Дәріс және оқу бөлмелерінде ауа температурасы мен салыстырмалы ылғалдылығын бақылап отыру гигеналық түрғыдан маңызды . Біз термогигрометр аспабын қолданып,ғимараттың 1 және 2- ші қабатында орналасқан «Әлеуметтік - гуманитарлық

пәндер» кафедрасының оқу және дәріс бөлмелерін, «Гигена -2» кафедрасының оқу бөлмелеріне зерттеу жүргіздік . Жүргізілген зерттеулер нәтижесі №1 кестеде көрсетілген.

Қорытынды. Зеттеу нәтижесінде сабақ басталғанға дейін ауа температурасының 0,2+0,4 0C артуы №101, №104, №105, №209 оқу бөлмерінде байқалса, үзіліс кезінде және сабақтан кейін ауа температурасының 0,5+20C артуын, ал №210 дәріс залында 2,10C төмендегенін, ал салыстыр- малы ылғалдылық 2,6 %-көрсеткіштерінің №101, №104, №105, №209 оқу №210 оку бөлмелерін- де жоғары екендігі байқалады. «Гигиена-2» кафедрасында оқу бөлмелері микроклиматы жоғары температураны көрсетті.

 

Әдебиеттер

  1. Оңтүстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы №4 (73)-2015ж. Тезисы, ТОМ V
  2. Бектүрғанов Р.С., Сералиева М.Ш., Жалпы гигиена пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған нүсқаулық. Шымкент 2010ж. 47-54
  3. ҚР. «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары: 30 желтоқсан 2011 жылғы. №1684/Қ¥азақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.