Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Дәрілік өсімдік шикізаты негізінде алынған канефрон препаратын бала емдеуде қолдану

Зәр жолдарының инфекцияларының (ЗЖИ) ең жиі қоздырғыштары болып ішек таяқшасы табылады (90%). Обструкция және дисфункция ЗЖИ-ға алып келетін факторларға және сыртқы жыныс органдарының қабыну ауруларына жатуы мүмкін[1,2].

Осы уақытта фитотерапия проблемаларына қызығушылықтың өсуі байқалады. Кәзіргі заманғы медицина өсімдіктермен жүмыс істеуді және олардың потенциалдарын қолдануды үйренді, қүрамына белгілі әсер етуші заттар кіретін тура таңдап алынған пропорцияда экстрактілерін алуға мүмкіншіліктер пайда болды[3,4].

Жаңа үрпақгың фитопрепараттардың бірі, нефрология және урологияда кең қолданылатын Канефрон®Н (Bionorica, Германия) болып табылады - ол қабаттастырылған препарат, оның қүрамына золототысячник (Centaurium umbellatum), любисток (Levisticum officinale) және розмарин (Rosmarinus officinale) кіреді. Препараттың қүрамына кіретін заттар зәр жүйесі ағзаларына антисептикалық, спазмолитикалық, қабынуға қарсы әсерлер көрсетеді, бүйрек капилярларының өткізгіштігін азайтады, диуретикалық эффектке де, бүйрек функциясын жақсартады, антибактериальды терапияның әсерін белсендендіреді.[5,6]

Жұмыстың мақсаты: Фитопрепарат Канефрон®Н-нің клиникалық тиімділігін созылмалы обструктивті пиелонефриті бар мектеп жасындағы балаларда зерттеу.

Материалдар және әдістер: 14-16 жастағы, созылмалы пиелонефрит диагнозымен, комплексті емінде 2 драже 3 рет күніне Канефрона®Н препаратын қолданған 10 бала зерттелді. Емді стационарда бастап содан кейін амбулаторлы жағдайда жалғастырды, 1 және 2 ай уақыттан кейін зерттеулердің байқауымен. «Канефрон Н»-ді қабылдау үзақтығы 20 күннен 2 айға дейін болған. Комплексті терапияның тиімділігін клиникалық және лабораторлы анализдердің көрсеткіштері негізінде жүргізілді. Салыстыру үшін пиелонефритпен ауырған балаларды, бірақ «Канефрон Н» препаратын қабылдамаған балалардың ауру тарихтары қарастырылды. Контрольды топты медикаментозды терапия алған, бірақ біздің препаратты қолданбаған 10 науқас қүрады. Жынысы бойынша, жасы бойынша және аурудың үзақтығы бойынша екі топ та сәйкес келеді.

Қорытынды: Барлық екі топтан да 20 бала эмпирикалық және этиотропты антибактериалды терапияны 14-20 күннен аз алған жоқ. Канефрон Н препараты негізгі топқа емнің алғашқы күнінен бастап тағайындалды. Негізгі топта лейкоцитурия 7(64,4%) науқаста болды, контрольды топта - 6 (44,1%) науқаста. Зәрдің рН мағынасы негізгі және контрольды топта орташа 5,7 қүрады, тәуліктік диурез - 1300 мл.

Жүргізілген емнің нәтижесінде Канефрон Н алған балаларда интоксикация симптомдары толықтай 2-3 күн бүрын, дизуриялық бүзылыстар 5 күн бүрын, ауырсыну синдромы тез жойылды ал қәр анализдерінің қалпына келуі 3-4 аптадан кейін қалпына келді, контрольды топтағы балалардың анализдеріне қарағанда, оларда тура осы белгілер үзақ сақталды. Сонымен қоса оларда рецидивирлеуші лейкоцитурия байқалды.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ №4(77)-2016ж.. ТОМ 4

Канефрон препаратын қабылдаған балалардың ешқайсысында препараттың жанама әсерлері байқалған жоқ.

Қорытындылар:

Канефрон Н-нің фитопрепарат ретінде жетістігі оны жасағанда фитонирингті процессті қолдану, эсер ететін заттың белгілі мөлшері препараттың бір бірлігінде анықталған мөлшерде болуын қамтамасыз етеді.

Канефрон Н-нің қүрамына кіретіндер қабынуға қарсы, микробқа қарсы, жүмсақ зәр айдайтын және спазмолитикалық әсерлерді іске асырады. Сондықтан Канефрон Н-ді ЗЖИ-нің белсенді көріністерінде және барлық жастағы балаларға профилактикалық дозада қолдануға болады.

Сол себептен, мектеп жасындағы балаларда «Канефрон Н» препаратын созылмалы обструктивті пиелонефритте 1 ай бойы 2 дражеден күніне 3 рет қолдану оның тиімділігіне және жоғары қауіпсіздігіне негізделеді.

Әдебиеттер

  1. Кисельникова О.В., Пухова Г.Т. Влияние современной фитотерапии на течение рецидивирующего пиелонефрита у детей// Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии.-2007,-том 4, №4,-с.64-64-67
  2. Садыкова В.Б., Мырзабекова Г.Т., Сагимбекова А.К., Аманбаева Л.А. Комплексная терапия и профилактика дизметаболических нефропатий и пиелонефритов у детей.// Алматы, 2009-36с.
  3. Коровина Н.А., Захарова И.Н, Заплатников А.Л с ссоавт. Фармакотерапия инфекций мочевой системы у детей. //М., 2006.-99с.
  4. Коровина Н.А., Захарова И.Н, Мумладзе Э.Б. с соавт. Протокол диагностики и лечения пиелонефрита у детей. // М., 2002., 72с.
  5. Guidelines on the Management Urinary and Mail Genital Tract Infections (European Association of Urology, // March, 2008. - 116 p.
  6. Возианов А.Ф., Майданник В.Г. Основы нефрологии детского возраста. // Киев: Книга плюс, 2002.-с.348.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.