Дәрілік өсімдік шикізаты негізінде алынған канефрон препаратын бала емдеуде қолдану

Зәр жолдарының инфекцияларының (ЗЖИ) ең жиі қоздырғыштары болып ішек таяқшасы табылады (90%). Обструкция және дисфункция ЗЖИ-ға алып келетін факторларға және сыртқы жыныс органдарының қабыну ауруларына жатуы мүмкін[1,2].

Осы уақытта фитотерапия проблемаларына қызығушылықтың өсуі байқалады. Кәзіргі заманғы медицина өсімдіктермен жүмыс істеуді және олардың потенциалдарын қолдануды үйренді, қүрамына белгілі әсер етуші заттар кіретін тура таңдап алынған пропорцияда экстрактілерін алуға мүмкіншіліктер пайда болды[3,4].

Жаңа үрпақгың фитопрепараттардың бірі, нефрология және урологияда кең қолданылатын Канефрон®Н (Bionorica, Германия) болып табылады - ол қабаттастырылған препарат, оның қүрамына золототысячник (Centaurium umbellatum), любисток (Levisticum officinale) және розмарин (Rosmarinus officinale) кіреді. Препараттың қүрамына кіретін заттар зәр жүйесі ағзаларына антисептикалық, спазмолитикалық, қабынуға қарсы әсерлер көрсетеді, бүйрек капилярларының өткізгіштігін азайтады, диуретикалық эффектке де, бүйрек функциясын жақсартады, антибактериальды терапияның әсерін белсендендіреді.[5,6]

Жұмыстың мақсаты: Фитопрепарат Канефрон®Н-нің клиникалық тиімділігін созылмалы обструктивті пиелонефриті бар мектеп жасындағы балаларда зерттеу.

Материалдар және әдістер: 14-16 жастағы, созылмалы пиелонефрит диагнозымен, комплексті емінде 2 драже 3 рет күніне Канефрона®Н препаратын қолданған 10 бала зерттелді. Емді стационарда бастап содан кейін амбулаторлы жағдайда жалғастырды, 1 және 2 ай уақыттан кейін зерттеулердің байқауымен. «Канефрон Н»-ді қабылдау үзақтығы 20 күннен 2 айға дейін болған. Комплексті терапияның тиімділігін клиникалық және лабораторлы анализдердің көрсеткіштері негізінде жүргізілді. Салыстыру үшін пиелонефритпен ауырған балаларды, бірақ «Канефрон Н» препаратын қабылдамаған балалардың ауру тарихтары қарастырылды. Контрольды топты медикаментозды терапия алған, бірақ біздің препаратты қолданбаған 10 науқас қүрады. Жынысы бойынша, жасы бойынша және аурудың үзақтығы бойынша екі топ та сәйкес келеді.

Қорытынды: Барлық екі топтан да 20 бала эмпирикалық және этиотропты антибактериалды терапияны 14-20 күннен аз алған жоқ. Канефрон Н препараты негізгі топқа емнің алғашқы күнінен бастап тағайындалды. Негізгі топта лейкоцитурия 7(64,4%) науқаста болды, контрольды топта - 6 (44,1%) науқаста. Зәрдің рН мағынасы негізгі және контрольды топта орташа 5,7 қүрады, тәуліктік диурез - 1300 мл.

Жүргізілген емнің нәтижесінде Канефрон Н алған балаларда интоксикация симптомдары толықтай 2-3 күн бүрын, дизуриялық бүзылыстар 5 күн бүрын, ауырсыну синдромы тез жойылды ал қәр анализдерінің қалпына келуі 3-4 аптадан кейін қалпына келді, контрольды топтағы балалардың анализдеріне қарағанда, оларда тура осы белгілер үзақ сақталды. Сонымен қоса оларда рецидивирлеуші лейкоцитурия байқалды.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ №4(77)-2016ж.. ТОМ 4

Канефрон препаратын қабылдаған балалардың ешқайсысында препараттың жанама әсерлері байқалған жоқ.

Қорытындылар:

Канефрон Н-нің фитопрепарат ретінде жетістігі оны жасағанда фитонирингті процессті қолдану, эсер ететін заттың белгілі мөлшері препараттың бір бірлігінде анықталған мөлшерде болуын қамтамасыз етеді.

Канефрон Н-нің қүрамына кіретіндер қабынуға қарсы, микробқа қарсы, жүмсақ зәр айдайтын және спазмолитикалық әсерлерді іске асырады. Сондықтан Канефрон Н-ді ЗЖИ-нің белсенді көріністерінде және барлық жастағы балаларға профилактикалық дозада қолдануға болады.

Сол себептен, мектеп жасындағы балаларда «Канефрон Н» препаратын созылмалы обструктивті пиелонефритте 1 ай бойы 2 дражеден күніне 3 рет қолдану оның тиімділігіне және жоғары қауіпсіздігіне негізделеді.

Әдебиеттер

  1. Кисельникова О.В., Пухова Г.Т. Влияние современной фитотерапии на течение рецидивирующего пиелонефрита у детей// Вестник педиатрической фармакологии и нутрициологии.-2007,-том 4, №4,-с.64-64-67
  2. Садыкова В.Б., Мырзабекова Г.Т., Сагимбекова А.К., Аманбаева Л.А. Комплексная терапия и профилактика дизметаболических нефропатий и пиелонефритов у детей.// Алматы, 2009-36с.
  3. Коровина Н.А., Захарова И.Н, Заплатников А.Л с ссоавт. Фармакотерапия инфекций мочевой системы у детей. //М., 2006.-99с.
  4. Коровина Н.А., Захарова И.Н, Мумладзе Э.Б. с соавт. Протокол диагностики и лечения пиелонефрита у детей. // М., 2002., 72с.
  5. Guidelines on the Management Urinary and Mail Genital Tract Infections (European Association of Urology, // March, 2008. - 116 p.
  6. Возианов А.Ф., Майданник В.Г. Основы нефрологии детского возраста. // Киев: Книга плюс, 2002.-с.348.
Жыл: 2016
Қала: Шымкент
Категория: Медицина