Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Анальгетиктерді ауырсыну синдромында оңтайлы қолдануының өзекті стратегиялық мәселері

Ауру және ауырсынуды жоюмәселесі замануи медицинада өзекті мәселенің бірі болып отыр. Дәрігерлер күнделікті жүмысында ауырсыну симтомдары орын алған науқастармен жиі кездесіп түрады. Дүние жүзінде күнделікті аурусынудан зардап шегетін сырқаттардың саны 3,5 млн асады, олардың 80% нан артыға анальгетикалық фармакотерапия қабылдауға өте мүқтаж[1].

Ауырсыну синдромын басу және жою үшін анальгетиктер, ҚҚСЕД, транквилизаторлар, антидепрессанты, миорелаксанттар. спазмолитиктер т.б кеңінен қолданады

Анальгетиктерді ауырсыну синдромында оңтайлы қолдануының өзекті стратегиялық мәселері бүгінгі таңда толық шешілмеген. Осы жағдайды ескере отырып әдебиеттік шолулар жасап және өзімізде жасалған деректерді пайдаланып ауырсыну синдромының анальгетикалық фармакотерапиясының негізгі үстанымдары үсыналады[2]. .

Зертеу мақсаты;Анальгетиктерді ауырсыну синдромында оңтайлы қолдануының өзекті стратегиялық мәселеріне талдау жасау.

Зерттелген топтар және зерттеу әдістері. Фармакотерапиялық кешендердің фармако- экономикалық жағдайын зерттеу үшін дәрілік заттардың бағаларын «Зерде » фирмасының қүны арқылы зерттедік. Есептеу стандарттық әдіс бойынша зерттеліп, дәрілердің,науқастардың толық бағасы мен «шығын-пайда» көрсеткіші зертелінді [3].

Зерттеу нәтижелері:Негізінен анальгетиктерды клиникалық жағдайда тиімді,оңтайлы қолдану үшін келесі үстанымдарды орындау қажет:

 1. . Дараланған жарасымды үстаным: Анальгетикті дәрілердің ауыртпайтын белсенділігі бір түлғалы сырқаттарға қең қүбылмалы жағдайда әсер етеді, осыған байланысты дәрілік заттардың мөлшерін, енгізу жолдарын, пішінін, сырқаттардың даралық сезімталдығына, ауырсынудың қарқындылығына және ретелген мониторингке негізінделіп қолданады.
 2. . «Ауырсынуды жою сатысының» үстанымы: Ауырсынудың сатылы қарқынды белсенділігіне және өршу сатысына байланысты анальгетиктерді тиімді қолдану. Көзбен көрінетін (визуальды) сәйкестендірілген ауытқу дәрежесін анықтайтын сызбанүсқа.(ВАШ :Визуально-аналогоговой шкала) арқылы ауырсынудың қарқынды дәрежесін анықтағаннан кейін, сайма- сай әсерлі анальгетиктерді қолдану
 3. .Дәріні дер кезінде енгізу үстанымы. Дәрілерді белсенділігі оның енгізу аралығына (уақыты) ауырсынудың ауырлық дәрежесіне және дәрінің фармакокинетикалық әсерлесу ерекшілігіне, оның дәрілік пішініне тікелей байланысты. Дәрінің мөлшері жүйелі түрде пайда болған ауырсынуды жою үшін емес, негізінен болдырмау үшін қолданады. Кенеттенген ауырсынуды басу ушін, үзақ уақыт әсерлі дәріледі қолданғанда, қосымша (қажетті жағдайда) тез әсерлі дәрімен толықтырады.
 4. . Дәріні талапқа сай енгізу үстанымы. Негізінен дәрілерді ауыз қуысы арқылы енгізген жөн,себебі: өте қарапайым, белсенді және енгізуде ауырсыну болмайды. Тік ішек, тері асты және күре тамырға енгізу жолдары ауыз қуысы арқылы енгізетін жолдың талапқа сай жолы болып табылады. Ет ішіне енгізу жолдарын аз қолданған дүрыс, себебі енгізу кезінде ауырсыну орын алдады (Педиатриялық тәжрибеде).
 5. .Анальгетикалық дәрілерді ауырсынудың түрлеріне (жарақат, күю, түйілу, ет-жүйкелік ауытқулар, және т.б) және патогенезіне (қабыну,жарақат, буын аурулары,нейропатикалық ауырсыну және т.б.) байланысты талапқа сай қолдану.
 6. .Нақтылайтын фармакотерапия
 7. .Анальгетиктердің ауырсынуды басу немесе жою уақтысының орын алуы және әсерінің үзақтыгы.
 8. .Қиылыстырылған фармакотерапия.

Мысалы:Спазган (қүрамында, метамизол натрия - пиразолон туындысы) ауырсызданды- ратын және ыстықтты түсіретін үзақ әсерлі қасиетті, питофенона гидрохлорид біріңғай-салалы еттерге тіке миотропты әсерлі (папаверин сияқты әсерлі), фенпивериния бромид -М-холиноли- тикалық әсерлі.Түйілгенді ауырсыну синдромында еттің, жүйкенің, буынның қабынуда қолдана- ды.

 1. .Анальгетикалық дәрілерді фармакоэкономикалық көрсеткіштерін негіздеу арқылы талапқа сай қолдануын негіздеу.

Әртүрлі анальгетиктерді (Метамизол, диклофенак, кеторолак, лорноксикам) жарақаттану, қанқа-бүлщық еттерінің ауруы және бүйректік шаншуымен зардап шеккен сырқаттардың жіті аурсыну синдромын ауруханаға дейін басу немесе жою үшін қолданған жағдайында фармако- экономикалық көрсеткіштерінің талдағанда дәрілердің тиімділігінің бірлік шығыны (CEA=C/Ef), метамизолда -8,4 тенгені қүраса, диклофенакта -6,35, кеторолакта -2,48, лорнокси-кам-7,68 тенгеге тең болды. Фармакоэкономикалық түрғыдан анальгетиктердің белсенділіктеріне сарапта- ма жасағанда ауырсыну синдромында ең тиімді, қауіпсіз, оңтайлы емдік дәрі-кеторолак. Бүндай мәліметтер кетоналға қатысты әдебиеттерде кездеспеді.

 

Әдебиеттер

 1. І.Буров Н.Е. Применение анальгетиков в анестезиологии и реаниматологии // РМЖ. 2005. №20. С. 1340
 2. 2.Орманов Н.Ж.,Орманова Л.Н. Фармакотерапия, 1-том ,2012,ЖШС «Эверо»,с190-210
 3. 3.Цыбин,А. К. Фармакоэкономика проблемы и пути дальнейшего развития 2000. — № 6(15). —С. 21-24.
 • Жыл: 2016
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.