Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Каспий тағдыры - халық тағдыры

Кіріспе. Каспий теңізінің экологиялық ахуалы, ондағы мүнай мен газдың өндірілуі және өңделу көлемінің үлғаюы - Каспий тағдырын толғандырар өзекті экологиялық мәселеге айналуда. Каспий теңізінде мүнай және газ өндіру 150 жылдан бері жүргізіліп келе жатыр. Мамандардың жобалауы бойынша, өндірілетін мүнайдың жалпы қоры - 200 млрд. баррель көлемінде. Ең ірі көмірсутегі шикізатының қоры Қазақстан шельфінде орналасқан. Сондықтан, Каспий мүнайын игеру жоғары қарқынмен жүргізіліп, үзақ жылдарға жоспарлануда.

Зерттеу мақсаты. Каспий экологиясына кері әсер етуші факторларды талдап, оның биоресурастарының жойылуына ықпал ететін үдерістерді саралау, Каспий өңірінің экологиялық ахуалы мен халық тіршілігінің өзара байланысын айқындау.

Материалдар және әдістір. Салыстырмалы әдіс, статистикалық мәліметтерді жинақтау.

Нәтижелер мен талқылаулар. Каспий аймағының ластануы үңғымалардың суға кетуінен, мүнайды байқаусызда суға төгуден орын алуда. Теңіздің экологиялық жағдайы, оның маңындағы мемлекеттерге де бірқатар мәселелер туғызуда:

  • біріншіден, су деңгейінің көтерілуі жағалаудағы табиғи жайылымдардың көлемін тарылтып, қүстар мен жануарлардың мекенін басып қалды. Суға тосқауыл үшін соғылған бөгеттер аймақтың фаунасы мен флорасына зор шығын келтіруде. Балықтардың уылдырық шашу аясы мен қүстардың үя салу тығыздығы кеміп, биоалуантүрліліктің азайып кетуі орын алуда.
  • екіншіден, теңіз деңгейінің көтерілуі түрлі экологиялық апатқа алып келеді. Судың мүнай өнімдерімен ластануы 1980 жылдан бастап күшейе түсті. Су қүрамында пестицид және ауыр металдардың көбеюі бекіре сияқты бағалы балықтар, теңіз мысығы, қүстардың жаппай ауруларға үшырап, қырылып қалу фактілерін көбейтті. Қазіргі таңда бекіре балықтарын аулау 40 % азайды.
  • үшіншіден, су деңгейінің жоғарылауы теңіз жағалауындағы мүнай үңғымаларына, қоймаларына, оны өңдейтін өнеркәсіп орындарына, балық комбинаттарына ауқымды шығын келтірді.
  • төртіншіден, мүнайды игеруге шетелдік инвесторларды тарту Каспий теңізінің экологиясын одан әрі шиеленістіре түсуде. Мүнай өнімдерімен бірге ауаға шығатын ілеспе газдардың көтерілуі аймақтың ауа ағынында зиянды газдар үлесін көбейтті. Теңіз жағалауларының тозуы техногендік үдерістерді жылдамдатып, аумақтың шөлге айналуына себепші болуда. [1]

Мүнай өнімдері қалдықтарының теңіз суына төгілуі көптеген теңіз жануарларына әсерін тигізеді. Мысалы, өндіріс жүмыстары қайраңдардан жүргізілгенде көксерке санының азаюымен бірге оның ресурстық мәні де жоғалады. Соның ішінде оның бір ғана түрі емес, мекен ету ортасы түгелдей жойылады. Ихтиологтардың айтуынша, Каспий теңізіндегі бекіре түқымдас балықтардың жойылып кету қаупі бар. Соңғы деректер бойынша, Каспийдің қазақстандық бөлігіндегі биоресурстардың жалпы қүны 500 млрд.долларға бағаланған. Егер де теңіз тіршілігі жойылатын болса, халықаралық сот жыл сайын сондай мөлшердегі айыппүлды біздің елге салып отыратыны айқын. Бүл әлеуметтік-экономикалық жағдайға, халық тіршілігіне әсер етеді. [2]

Соңғы жылдары теңізден мүнай өндіру қарқын алуда. Қазақстанға келген шетелдік компаниялар қазір теңізге мүнай соратын қондырғыларды орнатып жатыр. Осы жүмыс іске асқан соң оның теңіз табиғатына тигізер әсері көңіл аударарлық мәселе болып табылады. Елімізде 2020 жылға дейін көмірсутегін өндіруді 150 миллионға жеткізетін болсақ, оның жартысы Каспий теңізіндегі Қашаған кен орнынан алынбақ. [3]

Осы мақсатты жүзеге асыру барысында қүрылған Солтүстік Каспий жобасы - қазақ мүнай-газ тарихындағы ерекше оқиға. Бүл су айдынының төсінен «қара алтын» алуға бағытталған ірі жоба екені мәлім. Алайда осы жобаны іске асыру дүниежүзілік маңызы бар Каспий теңізі су айдынының экологилық ахуалына қаншалықты қауіп төндіретіні көпшілікті алаңдатуда. Алаңдауға себеп те жоқ емес.

Аталған жобаны іске асыру кезінде бірнеше рет тосын жай орын алған. Ауаға қышқыл газ шығарылған. Үңғыманы сынау кезінде атқылаған алау салдарынан жүздеген қүстың қанаты отқа оранған. Итбалықтардың жаппай таралған жүмбақ өлімі де бар. Ірі апаттар орын алмаса да, осындай оқыс оқиғалар мен шағын жайларға көңіл аударып, қателіктен сабақ алмау - орны толмас, қайтымсыз өзгерістерге әкелуі ықтимал. Үлкен оқиға шағын әрекеттерден бастау алары анық. [4]

Каспий экологиясының мүнаймен ластануы өршіп түр. Сонымен қатар түрмыстық қалдықтар 132 өзен ағысы арқылы теңізге келіп қосылады. Қазіргі уақытта түгелдей дерлік Каспий теңізіне қүятын өзендер сағасы мүнай қалдықтарымен бүлінген. Каспийде мүнай өндіру ісі ашылғаннан бері теңізге 2,5 млн. тонна мүнай төгілген. 1969 жылдың өзінде 47 мың тоннадан астам мүнаймен ластанған екен. [2]

Қорытынды. Каспий тағдыры мен халық тағдыры - бір-бірімен біте қайнасқан қос үғым. Болашақта экологиялық апатты болдырмау, мүнай-газ кәсіпорындарына қатаң экологиялық талаптар қою халықтың экологиялық және әлеуметтік-экономикалық түрақты дамуының басты кепілі болып табылады.

Каспий асты мүнайын игеру, оны ел игілігіне айналдыруда табиғатқа баса назар аударғанымыз жөн. Егер де ластануларға тосқауыл қойылмаса, Каспий болашағын ойлаудың өзі үлкен үрей туғызады. Сондықтан, теңіз экожүйесінде туындап отырған мәселелерді саралау және баға беру, экологиялық мәселелерін шешудің ең тиімді жолдарын қарастыру ерекше маңызға ие.

 

Әдебиеттер

  1. Қуатбаев А.Т. Жалпы экология: Оқулық. - Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2012, 252 б.
  2. «Атырау» газеті, №41. 25 мамыр, 2016ж, 12 б.
  3. www.egemen.kz/2010/?p=6433
  4. www.baq.kz/kk/news/regmedia/regmedia-65674

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.