Түрмыстық техникадан бөлінетін электрлік және магниттік өрістердің адам ағзасына әсері

Кіріспе. XXI ғасыр техниканың дамуының шарықтау шегіне жеткен, даму, өркендеу, жалпы айтқанда техника ғасыры. Бір кездері адам баласына арман болған, қиял-ғажайып дүниенің барлығы қазір күнделікті түрмыста қолданыста.Қазіргі кездегі барлық техника адамның жалқаулығынан пайда болған. Шыныменде қарап отырсаң барлығыда адамның жүмысын жеңілдету мақсатында жасалып, күннен-күнге дамып жатқан адам ойының жемісі. Алайда адам өмірін жеңілдетеміз деп, түрлі заманауи техникалар жасағанымызбен, олардың пайдасынан гөрі зияны адам денсаулығына әсер етіп жатқаны ащы да болса шындық! Қазіргі таңда түрмыстық техникаларды барлық адамдар қолданады. Түрмыстық техникадан бөлінетін электр және магниттік өрістің адам ағзасына әсері сырт көзге көрінбейді. Қазіргі таңдағы зерттеулерге сүйенсек, электромагниттің әсерінен адам ағзасына түрлі жүйкелік аурулар туғызуда. Нәтижесінде нерв жүйесі, жүрек-қан тамырлары, эндокринді жүйе және де басқа да ағзаларға әсер етуі мүмкін. Электромагниттік өріс әсерінде үзак уакыт болған жағдайда адамдар тез шаршайды.

Зерттеу мақсаты. ВЕ-метр АТ 002 аппаратымен техникадан бөлінетін электромагниттік өрісті өлшеп,адам ағзасына тигізетін әсеріне түжырымдама жасау.

Материалдар және әдістер. Анкеталау, ғылыми зерттеу жүмыстарын негізінде жиналған материалдарды пайдалана отырып ғылыми практикалық қорытынды жасау, ғылыми жүмыстың нәтиежесі бойынша үсыныстар жасау.

Нәтижелер және талқылаулар. Зерттеу жүргізген орын ас бөлмесі болып табылады. Орналасқан түрмыстық техникалардан бөлінетін электромагниттік өрістерді зерттеп, көрсеткіштерін анықтадық. Негізінде адамға рүқсат етілген шекті нормасы-0,2 мкТл.

Қорытынды сында, асханадағы барлық техникадан электромагниттік өрістерінің өлшем бірліктері алынды. Алынған нәтиже бойынша электромагниттік өрістің өлшемі 3,98 мкТл. Ал рүқсат етілген өрістің өлшемі 0,2 мкТл. Зерттеуіміздің нәтижесінде рүқсат етілген электромаг- ниттік өрістің көрсеткішінің 20 есе жоғарылағанын байқадық және соған байланысты үсыныстарымыз:

S Техниканың қүжатына электромагниттік өрістің шекті рүқсат етілген өріс өлшемін енгізу.

S Қүралдарда пайдала наралдында қүжаттармен танысу.

S Бөлменің ауданына байланысты техникалық қүралдардың орналасуы.

S Адам мен түрмыстық техникаларды пайдаланғандағы арақашықтығын сақтау.

 

Әдебиеттер

  1. 1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 21 қаңтардағы № 38 бүйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 13 наурызда № 10428.
  2. 2. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексі 144-бап
Жыл: 2016
Қала: Шымкент
Категория: Медицина