Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Хирургиялық науқастарға психологиялық қолдау көрсетудің маңыздылығы

Өзектілігі. Қазіргі таңда әрбір адамның әлеуметтік жағдайына, денсаулығына, отбасылық жағдайына байланысты себептерден уайымдау мен қайғыру салдарынан көптеген психологиялық ауытқулар мен ағзада түрлі аурулардың пайда болуы елеулі орын алып түр. Әрбір адам өзінің жеке денсаулығына, сонымен қатар шалдыққан сырқатына тікелей ықпал етеді. Біз көпшілігіміз өзіміздің денсаулығымыздың жақсаруына физикалық жаттығулар, белгілі бір тәртіппен тамақтану, сонымен қатар өзіндік түсінік, сезім, ем, өмірге деген көзқарас арқылы тікелей әсер етеміз. Біздің ғылыми зерттеу жүмысымыздың өзектілігі эмоцияналды науқастармен психологиялық жүмыстар жасау арқылы науқастың өзіне деген сенімділікті нығайтып ауруынан айығуға ықпал жасау, денсаулық жағдайының жақсаруына тікелей эсер ету болып табылады. Ал бүл психологиялық емге адам ағзасының жауабы, сол науқаста жүргізілген емнің эффектінің жоғарылығына, жасаған жаттығуларының әсеріне және дәрігерге деген сеніміне тікелей байланысты. ХХ ғасырдың басында, Франция елінде, осы психолгиялық қолдаудың негізін Эмил Куэ есімді ғалым қалаған болатын. Қазіргі кезде бүл психологиялық қолдау әдістері Ресей, Еуропа, Америка елдерінде қолданыста болғанымен, Қазақстан аумағында әлі қолданылмайды.

Мақсаты. Адамдардың ішкі ағзасында болып жатқан әрбір механизмді түсіндіріп, оны сезіну арқылы, сол жүйені басқару қабілетін арттыру.

Қолданылған әдістер. Зерттеу Түркістан қ. ХҚТУ-нің КДО-ның хирургия бөлімінде жүргізілді. Зерттеу жүмысына қатысқан науқас саны 32. 18 науқас негізгі зерттеу тобында, 14 науқас күнделікті хирургия бөліміндегі психологиялық қолдау көрсетілмеген науқастар. Негізгі зерттеу тобының науқастарына сырқаты мен сырқатының асқынулары жайында жалпақ әдеби тілмен түсіндіріп, ағзаның ауруға қарсы күресе алатындығы туралы мәлімет беру, ауруға қарсы түру үшін энергия жинау жаттығулары, сырқатынан айыққаны жайлы елестету, сырқаттан айығу үшін өзіне-өзі түжырым жасау[1],[2],[3]. Ем барысында болып жатқан өзгерістерді анықтау үшін,осы екі топтағы науқастардың гемодинамикасын, отадан кейінгі жараның сипаттамасын, көңіл күйін , ауруханада өткізген күндерін салыстырмалы түрде бақыладық[4],[5].

Нәтижесі.Психологиялық қолдау көрсетілген науқастарды бақылау тобымен салыстыр- ғанда келесі өзгерістер байқалды: науқастардың гемодинамикасы жылдамырақ қалпына келді, отадан кейінгі жараның біту уақыты кеміді, сырқаттарынан арыламын деген сенімі артты. Бүл көрсеткіштер психологиялық қолдау көрсетілген науқастардың 88,8%-да оң нәтиже көрсетті. Негізгі топтың ауруханада өткізген орташа күн саны-7. Бақылау тобындағы науқастарда бүл көрсеткіш 42,8%-ды көрсетті. Ауруханада өткізген орташа күн саны-9.

Қорытынды. Біздің ҒЗЖ-дағы қолданылған тәсілдер арқылы, негізгі топтағы науқастардың критериилері, бақылау тобындағы науқастардан әлдеқайда жоғары болды. Сонымен қатар науқас- тардың ауруханада жату күндерінің орташа көрсеткіші 2 күнге кеміді. Сондықтан хирургиялық стационарға түскен кез-келген, әсіресе психологиялық түрғыдан төзімсіз науқастарға міндетті түрде психологиялық қолдау жүргізу керектігін анықтап отыр. Қорыта келе біз қолданған тәсілді ота алдында және отадан кейінгі кезеңде қолдану, науқастардың өмір сапасын көтеруге ықпал ететін бірден-бір тәсіл болып табылады.

Әдебиеттер

  1. 1.Эмиль К. Сознательное самовнушение как путь к господству над собой./К.Эмиль.-Берлин,1932.- 76 б. 2.Джон К. Подсознание может все. /К. Джон. - Москва: Попурри, 2015. - 160 б.
  2. СаймонтонК. Возвращение к здоровью; Новый взгляд на тяжелые болезни. /К.Саймонтон, С.Саймонтон.- Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2015. - 274 б.
  3. Петров С.В. Общая хирургия./ С.В. Петров, оформление обложки С.Л. Шапиро, А.А. Олексенко. - СПб.: Издательство «Лань», 1999. - 672 б.
  4. Покровский А. П. Клиническая ангиология./ А. П.ПОКРОВСКИЙ — Москва: Медицина, 1979. - 368 б.

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.