Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Оң жақ жарты шардың ишемиялық инсультынан кейінгі мейіргерлік күтім

Кіріспе. Жыл сайын Қазақстан Республикасында, 50 - мыңнан аса инсульт орын алады. Бүл ауру бүкіл дүние жүзі бойынша түрғындардың өлім жітімнің басты себепшісінің бірі болып отыр. Инсультке үшыраған науқастардың 80% айықпасмүгедекболыпқалады [1].Ертеректе инсульт 45 жастан асқан түрғындарға үлкен қауіптілік туғызса, ал бүгінде ауру барыншажасарған [2]. Инсульттің ауыр неврологиялық салдарына-мүгедектікке әкелетін және тіршілік сапасын нашар- лататын қимыл-қозғалыстық және когнитивтік бүзылыстар жатады[3]. Сөйлеу қабілетінің бүзылы- сы науқастың жеке отбасылық және әлеуметтік қарым-қатынасын қиындатып, әлеуметтік және психикалық бейімсіздігін түғызады. Сауықтырудың нәтижелілігі қалыпқа келтіру емінің басталу уақытымен, науқастың жасымен, жынысымен, қосымша ауруларының болуы және неврологиялық бүзылыстардың ауырлығымен анықталады[4].

Зерттеудің мақсаты. Оң жақ жарты шардыңишемиялық инсультіне шалдыққан науқастардың қимыл қозғалысын қалыптастыруда медбикелік көмектіңтиімділігінзерттеу.

Зерттеу материалдары және әдістері. Зерттеуді Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясының «Анестезиология және реаниматология курсы мен Мейірбике ісі кафедрасында» және Шымкент қаласындағы Т.О.Орынбаев атындағы жоғары қысымды оттегімен емдеу орталығының «Паллиативті көмек және мейірбикелік күтім» бөлімшесінде жүргізілдік. Зерттеу жүмысында қойылған міндеттерге байланысты ішкі күретамыр артериясы бассейніндегі ишемиялық оң жарты шар инсультіне шалдыққан 42 жастан 74 жасқа дейінгі екі жыныстағы науқастарға (олардың 15 әйелдер, 21 ер кісілер), жалпы 36 науқас, мейіргерлік күтім жасадық.

Күтімді үйымдастыру арқылы науқастардың оң жақ жарты шардың ишемиялық инсультына шалдығу себептерін анықтадық.

Зерттеулердің нәтижелері. Ми инсультінің дамуының негізгі себепшісі-оның факторларының қатарындағы ертеден ықпал ететін макро және микроангиопатиялық үрдістердің басталуымен, психо-эмоциональды салмақтардың шамадан тыс түсуімен, стрессті жағдайлардың көбеюімен байланысты екендігін анықтадық. Зерттелген науқастардың70%-ында инсультке дейін омыртқаның ауқымды остеохондроз белгілері болғандығы анықталды.

Мидың ишемиялық инсультіне шалдыққан 31 (86%) науқастың ауруының келіп шығу себебі артық салмақ, жиі орын алған психо-эмоциональді салмақтардың болуы және дүрыс тамақтанбау, физикалық салмақтың түсуі, демалу режимдерін сақтамау, шылым тарту,жүрек қан- тамыр жүйесінің ақаулары болса, оң жақ жарты шар инсультінің неврологиялық көріністері қүрылымын зерттеу науқастардың(83,3%) дақимыл-қозғалыс бүзылыстарын анықталды, сөйлеу қабілетінің жетімсіздігі 30 науқаста байқалды (83,3%);6 науқаста (16,6%) экспресивті сөйлеу қабілетінің бүзылыстары байқалмаған.

Науқастарды екі топқа бөліп медбикелік күтімнің тиімділігінезерттеу жүргізу бірінші топтағы 16 науқасқа жалпы жеке басының тазалығын сақтау төсек жаймаларының таза және науқасқа ыңғайлы екенін тексеру уақытылы тамақтану режимін дәрілерін ішуін қадағалап АҚҚ, пульсі, температурасы уақытымен өлшеп отырылды. Науқаспен әнгімелесіп сырқатын жеңідету барысында психологиялық қолдау көрсетілді. Қимыл-қозғалысын қалпына келтіру арнайы тренажерлардың көмегімен физиотерапиялық емдеу, емдік физкультура, массаж, гипербариялық оксигенация көмегімен науқастарға күтім жасалынды.Екінші топтағы 15 науқасқазәр шығаруын өз бетімен басқара алмайтын науқастарға катетер қолданылды Науқастың гемодинамикасын АҚҚ, есін, пульс, температурасын, диурезі тыныс алу өткізгіштігін бақылау және қажетті күтім жасалды.

Қорытынды. Екі топтағы науқастарды стационарлық емдеу барысында күнделікті тексеру- ден өткізіп отырылды: шағымдары, ауырсыну сипаты, сезіну жағдайы (ентігу, жүрек соғуы, үйқы бүзылысы, көңілкүй, сауықтыру шараларының процедураларын). Екі топтағы науқастарға жасалған күтімді салыстыра келе бірінші топ науқастың (73%); да жағдайыедәуір жақсарғаны байқалды.Екінші топтағынауқастардың (53,3%); жағдайы бірқалыпты екендігі байқалды. Қол жеткізілген нәтижелер, өмір сапасын жақсартуға септігін тигізеді және стационардан тыс қалыпқа келтіру іс-шараларының келесі кезеңіне дайындықты жеңілдетеді.

Әдебиеттер

  1. .Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. -М.: Медицина, 2001 - 328 с.
  2. . Основы сестринского дела. Широкова Н.В. «ГЭОТАР-Медиа»,2009-144с
  3. .Шкловский В.М. Концепция нейрореабилитации больных с последствиями инсульта // Инсульт. Приложение к журналу неврологии к психиатрии. - 2003.-Вып 8.-С. 10-23.4.
  4. .Кадыков А.С., Черникова Л.А, Шахпаронова Н.В. Реабилитация неврологических больных. - М.: Медпресс-информ, 2008. - 560 с.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.