Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010
Тег: Анализ

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010
Тег: ХОБЛ

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010

C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Бидай қалдықтарынан алынатын майдың қүрамындағы токоферол

Кіріспе. Бидай үнын шығаратын зауыттардың қайта өңдеуге болатын қосалқы өнімдері- қалдығы-2% жуық бидай үрықшалары. Олардың қүрамындағы майды да алуға болады, олардың қүндылығы- токоферол (Е дәрумені). Оңтүстік Қазақстан облысында өсірілетін дәнді дақылдарды қайта өңдеу технологиясы бойынша бөлініп шығатын бидай үрықшаларының майлылығы сүрыптарына байланысты 10 нан 15 % дейін жетеді, бүл оларды қүрама жемге қоспа ретінде пайдаланар алдында токоферолдың майдағы ерітіндісі есебінде тікелей қолдануға болатындығын көрсетеді [1-3].

Е Дәрумені (токоферол ацетаты):

Физика-химиялык қасиеттері: майда ерігіш, күшті антиоксидант , Е дәрумені тобының қосылыстары ашық сары қоймалжың сүйық. суда ерімейді, хлороформ,эфир, гександа жақсы. ацетон мен этанолда нашар ериді. Қышқылдар мен сілтілердің әсеріне төзімді. Оттегімен және т.б. тотықтырғыштармен өзара әрекеттескен кезде хинонға айналады.

Биологиялық қызметі: Қан биосинтезіне. гормондар синтезіне қатысады. тамыр жолдарының бітелуіне кедергі жасайды. иммундық жүйені нығайтады. антиканцерогенді әсерге ие. жүйке және бүлшык ет үлпаларының қызметін қамтамасыз етеді.

Дәруменге байыту мақсатында бидай үрықшаларын кебекпен қосып араластыру липаза мен липоксидаза ферменттерінің әсерінен ащылау дәм береді. нәтижесінде олар пайдалануға жарамсыз болып қалады. Бидай майын экстракциялық бензинмен бөліп алған соң. бидай үрықшаларынан жоғарыда аталған ферменттердің белсенділігі басылады. осындай жолмен өңдеуден өткен соң бастапқы үрықшалар сақтауға төзімді және малдарға байытылған жем ретінде пайдаланыла алады.

Нәтижелер мен талқылаулар: Зерттеулер барысында әртүрлі технологиялык параметрлердің майдың және токоферолдың шығымына әсері зерттеліп. экстракциялау үрдісінің оңтайлы параметрлері таңдап алынды.

Бүл дақылдан май алудың технологиясы төмендегідей сатылардан түрады:

 1. Ұрықшаны 16-18 % ылғалдау
 2. Ылғалданған шикізатты түйіршіктеу
 3. Түйіршіктерді 90-1200С -та кептіру
 4. Экстракциялык бензинмен 60-700С-та экстракциялау
 5. Экстрагентті куып алу

Кесте 1 - Бидай қалдықтарынан май алу технологиясының оңтайлы параметрлері

Экстракция Түрі

Экстракциялау уақыты

Экстракция температурасы

Гидромодуль

Токоферол мөлшері

Үздіксіз араластыру

60 мин

60-70 0C

1:7

400-1300 мг%

Қорытынды: Бидай үрықшаларынан экстракцияланып алынған майдың күрамындағы токоферол мөлшері жүқа қабатты хроматография (ТСХ) әдісі бойынша анықталды.

 

Әдебиеттер

 1. Асильбекова А.Д.. Джаксылыкова Р.Б.. Аманбаева К.Б.. Каракулова А.Ш. «Күріш өндірісінің калдыктарын пайдалану жолдары». Труды МНП конференции ЮКГФА. Республиканский научный журнал «Вестник ЮКГФА». г.Шымкент. 2015. №2 (71). с.184-186
 2. Асильбекова А.Д.. Джаксылыкова Р.Б.. Каракулова А.Ш.. Баймаханова Г.М.. Аманбаева К.Б. «Комплексная переработка отходов рисового производства». Труды МНП конференции посвященной 35-летию ЮКМФА. журнал «Вестник ЮКГФА», г. Шымкент. 2014. т.3.с.40-43.
 3. Ақтау Л.Ө.. Джаксылыкова Р.Б.. Асильбекова А.Д. Күріш кебегінен балауыз алу технологиясы. III международную научную конференцию молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии. медицины и фармации». журнал «Вестник ЮКГФА». г. Шымкент. 2015, №4 (73). с.121122
 • Жыл: 2016
 • Қала: Шымкент
 • Категория: Медицина