Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Сумамед капсуласының фармацевтикалық эквиваленттігін бағалау

Кіріспе. Мемлекеттің ең қымбат қазынасы - адам және адам өмірі, сол себепті жоғары сапалы, тиімді, қауіпсіз дәрілік препараттарды қолдану - түрғындардың өмірінің сапасын жоғарылататын факторлардың бірі болып табылады. Өйткені қауіпсіздігі мен тиімділігі дәлелденбеген дәрілік препараттарды қолдану ісік аурулары, жүрек-қан тамыр аурулары, жүйке жүйесі аурулары, адам үлпалары мен мүшелерінің инфекциялық зақымдануы және т.б. осындай әлеуметтік маңызы бар аурулар терапиясының тиімділігін төмендетіп қана қоймай, олардың одан әрі асқынуына әкеліп соғады.

Инфекциялық аурулардың фармакотерапиясында кеңінен қолданылатын антибіотик-тердің медицинада рөлі өте маңызды. Солардың ішінде сүранысы анағүрлым жоғары (әсіресе балалар тәжірибесінде), антимикробты әсері кең антибиотиктердің бірі - азитромицинді айрықша атап өту керек [3]. Азитромицин грамм оң және грамм теріс микроорганизмдер, анаэробтар, хламидиялар, микоплазма микобактериялары, уреаплазмалар, спирохеттерге қарсы қолданылғандықтан, антимикробты әсері кең спектрлі. Азитромициннің жасушаішілік патогендерге тиімділігі оның жасушаға өту қабілеттігінің жоғарылығымен сипатталады. Макролидтер негізінен ішектен жақсы абсорбцияланатын қасиетіне байланысты көбінесе пероральды қолданылады [5]. Дегенмен осындай артықшылықтарына қарамастан азитромициннің генерикалық препараттарының оригиналды препаратпен салыстырғанда клиникалық зерттеулері жоқ. Қазіргі кезде Қазақстанның фармацевтикалық нарығында 10 шақты азитромициннің генерикалық дәрілік препараттары болғандықтан, олардың барлығы оригиналды препаратпен өзара алмасушылығы туралы дәлелді талап етеді.

Генерикалық дәрілік препараттың өзараалмасушылығы мен сапасының дәлелінің әдістерінің бірі - эквиваленттігін зерттеу [2,4].

Көптеген жағдайларда эквиваленттілікті анықтау үшін in vitro және in vivo сынаулары қолданылады. Алайда in vivo сынаулары қымбат, үзақ және заңды түрғыдан қиындық тудырғандықтан, ДДСҰ оны in vitro ортасында еру профилдері ішек-қарын трактысының шынайы ортасын көрсететін ерекшелтне байланысты Биовейвер процедурасына ауыстыруды үсынды [1]. Осылайша оригиналды Сумамед және генерикалық Азитро, Зитролид капсулаларына нормативті қүжаттар бойынша салыстырмалы сынаулар жүргізумен қатар, «Биовейвер» процедурасы арқылы да генерикалық дәрілік заттың баламалығын анықтауға болады,

Зерттеу мақсаты. Сумамед капсуласы және оның генерикалық препараттарының фармацевтикалық эквиваленттігін бағалау.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу объектілері: Сумамед 250 капсуласы, Азитро 250 капсуласы, Зитролид 250 капсуласы

Дәрілік препарат

Өндіруші

Қүрамы

Сумамед® капсулалары 250мг

ПливаХрватскад.о.о . Хорватия Республикасы

Белсенді зат: Азитромицин дигидраты (250 мг

азитромицинге эквивалентті)

Көмекші заттар: МКЦ - 43,95 мг;

натрия лаурилсульфат - 1,4мг; магния стеарат - 12,6 мг Қатты желатинді капсула: желатин; титан диоксиді (Е171); индигокармин; консервант (күкірт диоксиді)

Азитро® капсулалары 250мг

АО «Химфарм», Қазақстан Республикасы

Белсенді зат: азитромицин дигидраты (250 мг азитромицинге эквивалентті)

Көмекші заттар: лактоза моногидраты, картопты крахмал, полисорбат-80, кальцийстеараты,

Қатты желатинді капсула: желатин, титан диоксиді (Е 171), метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат

Зитролид® капсулалары 250мг

ВалентаФарма, Ресей

Белсенді зат: азитромицин (250 мг азитромицинге эквивалентті)

Көмекші заттар: МКЦ; магнийстеараты

Қатты желатинді капсула: желатин; титан диоксиді;

хинолинды сары; азорубин; понсо 4R

Идентификация мен сандық анықтау үшін жоғары эффективті сүйықтық хроматография әдісі; «Еру» тесті сынауы арқылы еру уақытын анықтау;

Еру профильдері ретінде келесі еріткіштер қолданылады: 0,1М хлорсутек қышқылы (pH=1.2), ацетатты буфер (pH=4.5), фосфатты буфер (pH=6.8) қолданылады.

Нәтижелер мен талқылаулар. Фармацевтикалық эквивалентілікті бағалау үшін Сумамед - оригиналды және Азитро, Зитролид генерикалық капсулаларына нормативті қүжаттар бойынша сынаулар жүргізіледі. Яғни органолептикалық қасиеттерін, «еру» тесті сынауы, тектес қоспалар- ды, микробиологиялық тазалығын, сандық мөлшерін анықтау. Сонымен қатар, генерикалық препа- раттардың алмасушылығы Биовейвер процедурасы арқылы анықталады.

Биовейвер процедурасының нәтижесінде дәрілік заттың қүрамына кіретін әсер етуші заттардың өткізгіштігі мен ерігіштігі, pH 1,2, 4,5 және 6,8 көрсеткіштеріндегі еру орталарында оригиналды және генерикті препараттардың еру профилдері, дәрілік зат қүрамына кіретін көмекші заттар қүрамы, орынсыз дәрілік реакцияның даму қаупі, дәрілік заттың еру жылдамдығы зерттеледі.

Қорытынды. Салыстырмалы зерттеу нәтижесінде генерикалық препараттың оригиналды препаратпен алмасу мүмкіндігі анықталады.

Әдебиеттер

  1. Родыгина А.Н., Смехова И.Е. Процедура биовейвер в международных документах, Здоровье - основа человеческого потенциала и пути их решения. -2012-№2-Т.7 c.873-875
  2. А.Н. Миронов, Д.П. Ромодановский, Р.Р. Ниязов, Д.В. Горячев, Экспертные подходы к планированию и анализу результатов сравнительного теста кинетики растворения воспроизведенных лекарственных препаратов в твердых лекарственных формах с немедленным высвобождением, Ведомости научного центра экспертизы средств медицинского применения, 2014.-№2.-С.3-8
  3. К.Т. Розиева, Г.Н. Имирова, Е.Н. Евтушенко, А.Р., Обзор казахстанского рынка референтных препаратов антимикробного действия при лечении заболеваний органов дыхания, Вестник Казахского Национального медицинского университета.-2015-№1 с.482-486
  4. О.А. Тарасенко, Биоэквивалентность и ее роль в обеспечении качества жизни населения, http://ecoproblemlug.ucoz.ua/4 124/261-278.pdf
  5. А.Н. Грацианская, Антибиотики в педиатрической практике: азитромицин, Трудный пациент: февраль 2014, http://t-pacient.ru/articles/8124/
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.