Другие статьи

Цель нашей работы - изучение аминокислотного и минерального состава травы чертополоха поникшего
2010

Слово «этика» произошло от греческого «ethos», что в переводе означает обычай, нрав. Нравы и обычаи наших предков и составляли их нравственность, общепринятые нормы поведения.
2010

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшей медико-социальной проблемой. У 30% взрослого населения развитых стран мира определяется повышенный уровень артериального давления (АД) и у 12-15 % - наблюдается стойкая артериальная гипертензия
2010

Целью нашего исследования явилось определение эффективности применения препарата «Гинолакт» для лечения ВД у беременных.
2010

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности и безопасности препарата лазолван 30мг у амбулаторных больных с ХОБЛ.
2010

Деформирующий остеоартроз (ДОА) в настоящее время является наиболее распространенным дегенеративно-дистрофическим заболеванием суставов, которым страдают не менее 20% населения земного шара.
2010

Целью работы явилась оценка анальгетической эффективности препарата Кетанов (кеторолак трометамин), у хирургических больных в послеоперационном периоде и возможности уменьшения использования наркотических анальгетиков.
2010

Для более объективного подтверждения мембранно-стабилизирующего влияния карбамезапина и ламиктала нами оценивались перекисная и механическая стойкости эритроцитов у больных эпилепсией
2010

Нами было проведено клинико-нейропсихологическое обследование 250 больных с ХИСФ (работающих в фосфорном производстве Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции)
2010


C использованием разработанных алгоритмов и моделей был произведен анализ ситуации в системе здравоохранения биогеохимической провинции. Рассчитаны интегрированные показатели здоровья
2010

Специфические особенности Каратау-Жамбылской биогеохимической провинции связаны с производством фосфорных минеральных удобрений.
2010

Итмүрын жемістерінен лиофильді экстрактар алу

Кіріспе. Лиофильді кептіру тәсілі фармацевтикалық препараттар өндіру саласында болашағы үлкен тәсіл болып табылады.

Лиофильді кептіру кезінде ақуыздар іс жүзінде денатурацияға үшырамайды, фармакология- лық қүндылығы толығымен сақталады, сақтау мерзімі үзарады, ылғалдау кезінде кептірілген материал тез қалпына келеді[1].

Сығындыларды кептіруде лиофильдеу әдісін қолдану арқылы биологиялық активті заттары толығымен сақталған қүрғақ экстракт алуға болады, яғни, сапалы, қауіпсіз және фармакологиялық әсері өте жоғарғы дәрілік препарат алуға мүмкіндік туады. Ал, лиофильді экстрактар дайын дәрілік түрлер дайындау үшін шикізат болады, жеке түрінде іш тәнге қолданылатын ерітінділер, түнбалар, микстуралар дайындауға болады [2].

Лиофильді экстрактар алу үшін лиофильді кептіру тәсілі қолданылады. Бүл тәсіл фармацевтикалық препараттар өндіру саласында болашағы үлкен тәсіл болып табылады. Бүл тәсілдің өндіріске кең ендірілуіне осы бағыттағы ғылыми ізденістердің жеткіліксіздігі кедергі болып отыр [3].

Зерттеудің мақсаты. Итмүрын жемістерінен лиофильді экстрактар алу.

Материалдар және әдістер. Алдымен кептірілген итмүрын жемістерінен МФ XI басылымындағы «Түнбалар және Қайнатпалар» жалпы мақаласы бойынша үнтақталған шикізаттан 1:10 (шикізат-экстрагент) қатынасында сулы сығынды дайындалды. Өсімдік шикізатының массасы және керекті су мөлшері алдын-ала су сіңіру коэффициентін ескере отырып есептелді [4].

Алынған сығынды қоңыр-қызыл түсті, қышқылтым тәтті дәмді, өзіне тән иісі бар, жеңіл опалесценциялы сығынды. Итмүрын жемістерінен алынған түнбалардан ары қарай лиофильді экстракт алу Jouan Nordic A/S фирмасының Hetto Power Dry PL6000 лиофильді кептіргішінде жүргізілді. Ашық қоңырдан қанық қоңыр түске дейінгі, жеңіл, борпылдақ масса болып табылатын лиофильді экстракт алынды [5].

Ары қарай лиофильді экстрактқа сапалық және сандық талдау жасалды. Итмүрын лиофильді экстрактысының сапасын бағалау МФ XI басылымы «Экстрактар» жалпы мақаласына сәйкес жүргізілді. Осы мақала бойынша лиофильді экстракт келесі көрсеткіштер бойынша бағаланды: сырт түрі, иісі, дәмі, ерігіштігі, қүрғақ қалдық, өзі екендігі және сандық мөлшері, микробиологиялық тазалығы.

Сырт түрі: Итмүрын лиофильді экстракты ашық-қоңырдан қанық-қоңыр түске дейін, жеңіл борпылдақ аморфты үнтақ.

Дәмі: қышқылтым-тәтті дәмді;

Иісі: өзіне тән иісі бар;

Ерігіштігі: суда өте жақсы ериді, спиртте аз ериді, диэтил эфирінде іс жүзінде ерімейді;

Кептіргендегі масса шығыны: 2,62±0,4%;

Аскорбин қышқылы: 5,03±0,01%;

Микробиологиялық тазалығы: сипаттық колониялар жоқ.

Нәтиже. Итмүрын лиофильді экстракты анықталған көрсеткіштері бойынша МФ XI «Экстрактар» жалпы мақаласының талаптарына сәйкес, микробиологиялық тазалығы тиісті дәрежеде, өзі екендігі және сандық мөлшері аскорбин қышқылының мөлшері деңгейіне тең екені анықталды.

Қорытынды. Итмүрын жемістерінен лиофильді экстракт алынды және сапасы тиісті талаптарға сәйкес екендігі анықталды.

ӘДЕБИЕТТЕР

  1. L. Rey, Joan C. May. Freeze Drying/Lyophilization of Pharmaceutical and Biological Products. Third Edition. USA. - 2010. Informa healthcare. 16-18p.
  2. Антипов С. Т., Игнатов В. Е., Эйхаб Хасан, Вос- триков С. В., Шахов С. В. Способ циклической вакуум- сублимационной сушки. Патент RU №2119625 C1 МПК 6 F26B5/06, опубликовано: 27.09.1998.
  3. Liu, J.S. Physical characterization of pharmaceutical formulations in frozen and freeze-dried solid states: Techniques and applications in freeze-drying development / J.S. Liu // Pharm. Dev. Technol. - 2006. - V. 11. - № 1. - P. 3-28.
  4. Сағындықова Б.А., Анарбаева Р.М., Дәрілердің дәріханалық технологиясы, Алматы: «Эверо»- 2011. - 220-222бет.
  5. Н.А. Рахымбаев, С.Е. Нүрбаева, ¥. Мәдіханқызы/Итмүрын жемістерінің түнбасынан лиофильденген қүрғақ экстракт алу технологиясын жасау/ Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы Хабаршысы - Шымкент. - № 4 (73) - 2015. - Тезистер,Т. II. - 99-102 б.
  • Жыл: 2016
  • Қала: Шымкент
  • Категория: Медицина

Разделы знаний

Биология

Биология бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  ғылыми және тәжірибелі биология бойынша көптеген мақалалар мен баяндамаларды таба аласыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында қазіргі билогияның негіздері, тарихы,  зерттеу бағыттары мен ғылыми зерттеулердің нәтжелері және биология ғылымының басқа да бөлімдері жайлы толық анықтама береді.

Медицина

Совокупность наук о болезнях, их лечении и предупреждении.

Педагогика

Бұл бөлімде сіздер педагогика пәні бойынша көптеген тақырыптарға арналған мақалалар мен баяндамаларды таба аласыз. Бұл мақалалар сіздерге түрлі педагогика жайлы ғылыми жұмыстарды жазуға бағыт-бағдар бере отырып, жаңа ғылыми ашылымдар мен тәжірибелік зерттеулердің нәтижелерін танып-білуге көмектеседі.

Психология

Психология бөлімінде психология пәні, міндеттері мен мақсаттары, психикалық құбылыстардың пайда болу заңдылықтары, психология бөлімінің тармақтары, психология ғылымының пайда болу тарихы, қалыптасуы және психологияның басқа да тақырыбындағы қызықты мақалаларды таба аласыздар. 

Социология

 Бұл бөлімде социология немесе әлеуметтану ғылымы жайлы, қоғамның қалыптасуы, жұмыс істеуі және даму заңдылықтары туралы мақалалар қарастырылған. 

Тарих

Бұл бөлімде сіздер тарих ғылымының түрлі тақырыбына жазылған көптеген ғылыми мақалаларды таба аласыздар. Бұл мақалалар сіздерге рефераттар мен баяндамаларды жазуға көмектеседі.

Техникалық ғылымдар

Мұнда келесідей ғылыми мақалалар жарияланады: физика-математикалық , химиялық, гелогия-минерология, техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті  мәселелері, ғылыми конференциялардың, семинарлардың материалдары, ғылыми-техникалық комиссияның қағидалары, техникалық білімнің мәселелері.

Филология

 Бұл бөлімде филология пәні жайлы, филологияның түрлі тақырыбына жазылған мақалалардың жиынтығы қарастырылған. 

Философия

Қазақстанның ғылыми журналдарында жарияланған  философия пәні бойынша ғылыми мақалалар. Бұл бөлімде қоғам тану жайлы көзқарастар, сонымен қатар қазақ халқының ұлы тұлғаларының философиялық көзқарастары келтірілген.

Халықаралық қатынастар

Халықаралық  қатынастар  бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында халықаралық қатынастарды дамытудың жолдары мен оларды дамытудағы негізгі алғышарттарды қарастырады. Халықаралық экономикалық қатынастардың мемлекетті дамытудағы ролі мен маңызын ашып көрсетеді.  Мұнда сіздер халықаралық қатынастар, сыртқы экономикалық саясат тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Экология

Экология

Экономика

Экономика бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды дамытудың жолдарын қарастырады.  Мұнда сіздер экономика, экономикалық теория тақырыбы бойынша көптеген материалдарды таба аласыздар.  

Құқық

Құқық бөлімінде сіздер Қазақстанның ғылыми журналдары мен жиынтықтарында жарияланған, мақалалар мен баяндамаларды табасыздар.  Авторлар өздерінің жұмыстарында құқық туралы жалпы түсінікті ашады, құқықтық қоғамның қалыптасып дамуы жайлы және оның маңызын қарастырады. Мұнда сіздер құқық пәні тақырыбында жазылған көптеген материалдарды таба аласыздар.